Określanie, czy zainstalowano dodatek Service Pack

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL132475
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Aby określić, czy instalacja systemu Windows NT 3.x została zaktualizowana za pomocą dodatku Service Pack:
 • Wpisz polecenie winver w wierszu polecenia systemu MS-DOS.
 • Wybierz polecenie Menedżer programów – informacje w menu Pomoc Menedżera programów.
 • Sprawdź wersję wyświetloną w polu rozruchu systemu podczas fazy inicjalizacji jądra (kiedy ekran stanie się niebieski).
 • Uruchom Edytor rejestru (REGEDT32.EXE). W poddrzewie HKEY_LOCAL_MACHINE obejrzyj następujący klucz:
     \SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion				
  Ostrzeżenie: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu Windows NT. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

  Wartość w systemie Windows NT 3.5 i 3.51 wynosi:
     CSDVersion:REG_SZ:Service Pack x 				
  Wartość w systemie Windows NT Advanced Server 3.1 wynosi:
     CSDVersion:REG_DWORD:0x300 				
Aby określić, który dodatek Service Pack zainstalowano w systemie Windows NT 4.0, zastosuj jedną z następujących metod:

Metoda 1

Podczas uruchamiania system Windows NT wyświetla niebieski ekran, na górze którego wyświetlane są pewne informacje. Obejmują one numer uruchamianej wersji systemu Windows NT oraz numer kompilacji tej wersji. Jeśli zainstalowano dodatek Service Pack, wyświetlany jest także numer dodatku.

Metoda 2

Na pulpicie systemu Windows NT kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz polecenie winverw polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK. Pojawi się pole Informacje, w którym jest wyświetlony numer kompilacji systemu Windows NT oraz numer wersji dodatku Service Pack.

UWAGA: To samo okno dialogowe można wywołać przez kliknięcie menu Pomoc, a następnie polecenia Informacje w Eksploratorze Windows.

Aby określić wersję w systemie Windows 2000:

Na pulpicie systemu Windows 2000 kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz polecenie winverw polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK. Pojawi się okno Informacje, w którym znajduje się numer kompilacji systemu Windows 2000 oraz numer wersji dodatku Service Pack.

UWAGA: To samo okno dialogowe można wywołać przez kliknięcie menu Pomoc, a następnie polecenia Informacje w Eksploratorze Windows.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 132475 — ostatni przegląd: 03/01/2014 02:51:39 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive KB132475
Opinia