Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak zwiększyć ilość pamięci konwencjonalnej dla programów systemu MS-DOS

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL134399
Streszczenie
W tym artykule jest opisany sposób zwiększenia ilości pamięci konwencjonalnej dostępnej dla programów systemu MS-DOS w systemie Windows. Omawiane są następujące tematy:
 • Określanie bieżącej ilości pamięci.
 • Udostępnianie większej ilości pamięci konwencjonalnej.
Więcej informacji
Programy systemu MS-DOS wymagają pewnej ilości pamięci konwencjonalnej nawet po uruchomieniu w systemie Windows. Uruchomiony program systemu MS-DOS, który wymaga więcej pamięci konwencjonalnej niż dostępna aktualnie w komputerze, może działać niepoprawnie lub w ogóle nie działać albo wyświetlić komunikat o błędzie sygnalizujący, że nie ma wystarczającej ilości pamięci do jego uruchomienia. W takim wypadku trzeba ponownie skonfigurować komputer, aby udostępnić więcej pamięci konwencjonalnej.

Określanie bieżącej ilości pamięci

Aby określić ilość pamięci konwencjonalnej, która jest aktualnie dostępna dla programów systemu MS-DOS, należy wpisać poniższe polecenie w wierszu polecenia, nacisnąć klawisz ENTER, a następnie odczytać wartość z wiersza Rozmiar największego wykonywalnego programu:
mem /c
Jeśli wartość w wierszu Rozmiar największego wykonywalnego programujest mniejsza od ilości pamięci konwencjonalnej wymaganej przez program systemu MS-DOS, który należy uruchomić, program może nie działać poprawnie lub w ogóle nie działać do momentu zmiany konfiguracji komputera. Aby określić ilość pamięci konwencjonalnej wymaganej przez określony program systemu MS-DOS, zajrzyj do dokumentacji dołączonej do programu lub skontaktuj się z jego producentem.

Udostępnianie większej ilości pamięci konwencjonalnej

Sterowniki urządzeń i programy rezydentne, ładowane z plików Config.sysi Autoexec.bat, mogą zmniejszać ilość pamięci konwencjonalnej dostępnej dla programów systemu MS-DOS. Zwiększenie ilości pamięci konwencjonalnej dostępnej dla programów systemu MS-DOS zazwyczaj polega na usunięciu niepotrzebnych sterowników i programów z plików Config.sys lub Autoexec.bat, zastąpieniu sterowników trybu rzeczywistego w pliku Config.sys wersjami w trybie chronionym oraz ładowaniu sterowników i programów do pamięci górnej zamiast do pamięci konwencjonalnej.

Usuwanie niepotrzebnych sterowników i programów:

Aby określić, czy dany sterownik lub program rezydentny w pliku Config.sys lub Autoexec.bat jest wymagany do prawidłowego działania komputera, zajrzyj do dokumentacji dołączonej do programu lub urządzenia, które jest odpowiedzialne za instalację sterownika lub programu rezydentnego albo skontaktuj się z producentem programu lub sterownika.

Jeśli nie wiadomo, który program lub urządzenie zainstalowały dany sterownik lub program rezydentny, można spróbować określić, czy sterownik lub program jest konieczny, tymczasowo wyłączając odpowiedni wiersz w pliku Config.sys lub Autoexec.bat. Jeśli po wyłączeniu tego wiersza komputer, zainstalowane na nim urządzenia i uruchamiane programy działają poprawnie, sterownik lub program rezydentny być może nie jest potrzebny.

UWAGA: Przed modyfikacją plików Config.sys lub Autoexec.bat należy wykonać ich kopie zapasowe. Nie należy usuwać żadnych sterowników dysku twardego, partycji lub kompresji dysku podczas określania, czy sterowniki i programy w plikach Config.sys lub Autoexec.bat są niezbędne. Aby uzyskać informacje dotyczące specyficznych sterowników, których nie należy usuwać, zobacz rozdział 35 w zestawie Microsoft Windows 95 Resource Kit.

Zastępowanie sterowników trybu rzeczywistego wersjami w trybie chronionym:

System Windows oferuje sterowniki w trybie chronionym dla wielu urządzeń. Wielu producentów sprzętu również zapewnia takie sterowniki dla swoich urządzeń. Aby zainstalować sterownik w trybie chronionym systemu Windows dla urządzenia w komputerze, wykonaj następujące kroki:
 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj nowy sprzęt.
 2. Kliknij przycisk Dalej, sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Tak (zalecane), kliknij przycisk Dalej, a następnie ponownie kliknij przycisk Dalej.
Jeśli Kreator dodawania nowego sprzętu nie wykryje urządzania i nie zainstaluje dla niego sterownika w trybie chronionym, można spróbować ręcznie zainstalować sterownik w trybie chronionym dla tego urządzenia. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj nowy sprzęt.
 2. Kliknij przycisk Dalej, kliknij opcję Nie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij typ urządzenia, dla którego instalowany jest sterownik w trybie chronionym, w polu Typy sprzętu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij producenta urządzenia w polu Producenci. Jeśli określone urządzenie występuje w polu Modele, kliknij je, a następnie kliknij przycisk OK, aby zainstalować sterownik w trybie chronionym. Jeśli producent urządzenia nie występuje w polu Producenci lub urządzenie nie występuje w polu Modele, system Windows nie zawiera sterownika w trybie chronionym dla tego urządzenia.
Aby określić, czy producent sprzętu oferuje sterownik w trybie chronionym, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Ładowanie sterowników i programów do pamięci górnej:

Aby załadować sterowniki i programy rezydentne z pliku Config.sys lub Autoexec.bat do pamięci górnej, należy upewnić się, że plik Config.sys zawiera wiersze podobne do poniższych (w podanej kolejności):
  device=c:\windows\himem.sys  device=c:\windows\emm386.exe noems  dos=high,umb  devicehigh=c:\windows\command\drvspace.sys /move

Następnie należy spróbować załadować sterowniki urządzeń w pliku Config.sys za pomocą polecenia DEVICEHIGH zamiast polecenia DEVICE. Trzeba także spróbować załadować programy rezydentne w pliku Autoexec.bat przy użyciu polecenia LOADHIGH.

UWAGA: Jeśli komputer jest tak skonfigurowany, że dostępna jest pamięć rozszerzona typu expanded, a plik Mscdex.exe jest ładowany z pliku Autoexec.bat, można załadować część pliku Mscdex.exe do pamięci rozszerzonej typu expanded, wykorzystując przełącznik /E wiersza polecenia programu Mscdex.exe.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zwiększania ilości pamięci konwencjonalnej dla programów systemu MS-DOS w systemie Windows, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Identyfikator artykułu:37242
TYTUŁ: A General Tutorial on the Various Forms of Memory

Identyfikator artykułu:77083
TYTUŁ: Optimizing Your Use of Upper Memory Blocks

Identyfikator artykułu:87165
TYTUŁ: Command-Line Switches for MSCDEX.EXE
98
Właściwości

Identyfikator artykułu: 134399 — ostatni przegląd: 12/30/2004 20:49:00 — zmiana: 2.4

 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • kbhowto kbenv win98 kbfaq win95 osr2 KB134399
Opinia