Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Przywracanie podwójnego rozruchu systemu Windows NT po zainstalowaniu systemu Windows 95

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL136547
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Ten artykuł opisuje sposób przywrócenia podwójnego rozruchu systemu Windows NT po zainstalowaniu systemu Windows 95. Ten artykuł jest podzielony na dwie sekcje:
 • Instalowanie systemu Windows 95 na komputerze z podwójnym rozruchem systemu Windows NT i MS-DOS
 • Rozwiązywanie problemów z podwójnym rozruchem systemu Windows NT i Windows 95
Więcej informacji

Instalowanie systemu Windows 95 na komputerze z podwójnym rozruchem systemu Windows NT i MS-DOS

Systemy Windows NT i Windows 95 mogą znajdować się na tym samym komputerze. W przypadku używania podwójnego rozruchu pomiędzy systemem Windows NT 3.5x lub 4.0 i systemem MS-DOS 6.2x, przed zainstalowaniem systemu Windows 95 zalecana jest następująca metoda postępowania:
 1. Jeżeli nie masz awaryjnego dysku naprawczego danej instalacji systemu Windows NT, utwórz taki dysk za pomocą narzędzia RDISK (RDISK.EXE) znajdującego się w katalogu %SystemRoot%\SYSTEM32.
 2. Zamknij system Windows NT i uruchom ponownie komputer. Wybierz polecenie MS-DOS z menu programu rozruchowego.
 3. Zainstaluj system Windows 95. Upewnij się, że instalujesz system Windows 95 w oddzielnym katalogu, a nie w katalogu %SystemRoot% systemu Windows NT.
Po pomyślnym zainstalowaniu systemu Windows 95 i uruchomieniu ponownym komputera pojawi się ekran programu Windows NT Flex Boot Loader, umożliwiający wybór między systemem MS-DOS i Windows NT. Po wybraniu pozycji MS-DOS uruchamiany jest system Windows 95. W menu programu rozruchowego można zmienić wpis MS-DOS na Windows 95, modyfikując plik BOOT.INI systemu Windows NT.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o modyfikowaniu pliku Boot.ini systemu Windows NT, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Identyfikator artykułu:99743
TYTUŁ : Purpose of the BOOT.INI File

Rozwiązywanie problemów z podwójnym rozruchem systemu Windows NT i Windows 95

Jeżeli program Windows NT Flex Boot Loader nie pojawia się na końcu powyższej procedury, wykonaj następujące czynności:
 1. Włóż dysk rozruchowy Instalatora systemu Windows NT do stacji A i uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy ukaże się monit, włóż dyskietkę nr 2 Instalatora.
 3. Po pojawieniu się opcji Instalatora naciśnij klawisz R (Repair czyli Napraw).

  Pojawią się cztery opcje i domyślne wszystkie cztery będą zaznaczone.
 4. Wyczyść zaznaczenie wszystkich opcji z wyjątkiem opcji Inspect Boot Sector (Sprawdź sektor rozruchowy), naciskając klawisz ENTER, aby zaznaczyć lub wyczyścić opcje. Upewnij się, że znak X znajduje się tylko przed opcją Inspect Boot Sector (Sprawdź sektor rozruchowy).
 5. Wybierz polecenie Continue (Kontynuuj) i naciśnij klawisz ENTER.
 6. Jeżeli chcesz, aby Instalator ponownie wykrył urządzenia pamięci masowej w komputerze, naciśnij klawisz ENTER. Jeżeli chcesz pominąć wykrywanie urządzeń pamięci masowej, naciśnij klawisz S.
 7. Gdy pojawi się monit, włóż dyskietkę nr 3 Instalatora.
 8. Jeżeli masz awaryjny dysk naprawczy, naciśnij klawisz ENTER, włóż dysk i ponownie naciśnij klawisz ENTER. Jeżeli nie masz awaryjnego dysku naprawczego, naciśnij klawisz ESC, aby Instalator mógł zlokalizować system Windows NT 3.5x lub 4.0, i informacje naprawcze.
 9. Usuń dysk ze stacji A i naciśnij klawisz ENTER, aby uruchomić ponownie komputer.

  Pojawi się program Windows NT Flex Boot Loader i możliwość podwójnego rozruchu zostanie przywrócona.
win95
Właściwości

Identyfikator artykułu: 136547 — ostatni przegląd: 02/22/2014 04:22:46 — zmiana: 2.2

Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbfaq KB136547
Opinia