Przywracanie podwójnego rozruchu systemu Windows NT po zainstalowaniu systemu Windows 95

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL136547
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Ten artykuł opisuje sposób przywrócenia podwójnego rozruchu systemu Windows NT po zainstalowaniu systemu Windows 95. Ten artykuł jest podzielony na dwie sekcje:
 • Instalowanie systemu Windows 95 na komputerze z podwójnym rozruchem systemu Windows NT i MS-DOS
 • Rozwiązywanie problemów z podwójnym rozruchem systemu Windows NT i Windows 95
Więcej informacji

Instalowanie systemu Windows 95 na komputerze z podwójnym rozruchem systemu Windows NT i MS-DOS

Systemy Windows NT i Windows 95 mogą znajdować się na tym samym komputerze. W przypadku używania podwójnego rozruchu pomiędzy systemem Windows NT 3.5x lub 4.0 i systemem MS-DOS 6.2x, przed zainstalowaniem systemu Windows 95 zalecana jest następująca metoda postępowania:
 1. Jeżeli nie masz awaryjnego dysku naprawczego danej instalacji systemu Windows NT, utwórz taki dysk za pomocą narzędzia RDISK (RDISK.EXE) znajdującego się w katalogu %SystemRoot%\SYSTEM32.
 2. Zamknij system Windows NT i uruchom ponownie komputer. Wybierz polecenie MS-DOS z menu programu rozruchowego.
 3. Zainstaluj system Windows 95. Upewnij się, że instalujesz system Windows 95 w oddzielnym katalogu, a nie w katalogu %SystemRoot% systemu Windows NT.
Po pomyślnym zainstalowaniu systemu Windows 95 i uruchomieniu ponownym komputera pojawi się ekran programu Windows NT Flex Boot Loader, umożliwiający wybór między systemem MS-DOS i Windows NT. Po wybraniu pozycji MS-DOS uruchamiany jest system Windows 95. W menu programu rozruchowego można zmienić wpis MS-DOS na Windows 95, modyfikując plik BOOT.INI systemu Windows NT.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o modyfikowaniu pliku Boot.ini systemu Windows NT, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Identyfikator artykułu:99743
TYTUŁ : Purpose of the BOOT.INI File

Rozwiązywanie problemów z podwójnym rozruchem systemu Windows NT i Windows 95

Jeżeli program Windows NT Flex Boot Loader nie pojawia się na końcu powyższej procedury, wykonaj następujące czynności:
 1. Włóż dysk rozruchowy Instalatora systemu Windows NT do stacji A i uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy ukaże się monit, włóż dyskietkę nr 2 Instalatora.
 3. Po pojawieniu się opcji Instalatora naciśnij klawisz R (Repair czyli Napraw).

  Pojawią się cztery opcje i domyślne wszystkie cztery będą zaznaczone.
 4. Wyczyść zaznaczenie wszystkich opcji z wyjątkiem opcji Inspect Boot Sector (Sprawdź sektor rozruchowy), naciskając klawisz ENTER, aby zaznaczyć lub wyczyścić opcje. Upewnij się, że znak X znajduje się tylko przed opcją Inspect Boot Sector (Sprawdź sektor rozruchowy).
 5. Wybierz polecenie Continue (Kontynuuj) i naciśnij klawisz ENTER.
 6. Jeżeli chcesz, aby Instalator ponownie wykrył urządzenia pamięci masowej w komputerze, naciśnij klawisz ENTER. Jeżeli chcesz pominąć wykrywanie urządzeń pamięci masowej, naciśnij klawisz S.
 7. Gdy pojawi się monit, włóż dyskietkę nr 3 Instalatora.
 8. Jeżeli masz awaryjny dysk naprawczy, naciśnij klawisz ENTER, włóż dysk i ponownie naciśnij klawisz ENTER. Jeżeli nie masz awaryjnego dysku naprawczego, naciśnij klawisz ESC, aby Instalator mógł zlokalizować system Windows NT 3.5x lub 4.0, i informacje naprawcze.
 9. Usuń dysk ze stacji A i naciśnij klawisz ENTER, aby uruchomić ponownie komputer.

  Pojawi się program Windows NT Flex Boot Loader i możliwość podwójnego rozruchu zostanie przywrócona.
win95
Właściwości

Identyfikator artykułu: 136547 — ostatni przegląd: 02/22/2014 04:22:46 — zmiana: 2.2

 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • kbnosurvey kbarchive kbfaq KB136547
Opinia