Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Definicja kluczy RunOnce w Rejestrze

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL137367
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W Rejestrze znajduje się siedem kluczy typu Run, które powodują automatyczne uruchamianie programów:
  1. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  2. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  3. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  4. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  5. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunServices
  6. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunServicesOnce
  7. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunOnce\Setup
Więcej informacji
Klucze 1-4 są uruchamiane za każdym razem, kiedy loguje się nowy użytkownik.

Klucze 5-6 są uruchamiane w tle po pojawieniu się okna dialogowego logowania lub w tym miejscu procesu rozruchu, jeżeli nie ma logowania. Te klucze są przeznaczone dla usług działających w tle, takich jak usługa rejestru zdalnego i są uruchamiane tylko raz w czasie jednego rozruchu.

Klucz 7 jest uruchamiany jako część pierwszych czynności rozruchu Instalatora lub po użyciu Kreatora dodawania/usuwania programów.

Pod każdym z kluczy znajdują się serie wartości. Wartości te umożliwiają istnienie wielu pozycji podrzędnych bez konieczności ich zastępowania.

Wartością danych dla wartości jest wiersz polecenia. Domyślnie klucze Run są ignorowane w trybie awaryjnym. W przypadku kluczy 3-4 nazwa wartości może mieć prefiks w formie wykrzyknika, aby odłożyć usunięcie wartości do czasu po wykonaniu polecenia.

W przypadku kluczy 3, 4 i 6 wartość jest usuwana przed uruchomieniem wiersza polecenia do czasu zastąpienia zgodnie z powyższymi uwagami. W wyniku tego, jeżeli nie można poprawnie uruchomić operacji RunOnce, nie będzie wykonywana próba uruchomienia błędnego składnika podczas następnego uruchomienia komputera.

Klucz 7 jest używany tylko przez Instalatora. Ten klucz wyświetla okno dialogowe postępu, ponieważ klucze są uruchamiane po jednym na raz. Nazwą wartości klucza 7 jest nazwa wyświetlana w oknie dialogowym.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 137367 — ostatni przegląd: 12/04/2015 12:04:45 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive win95 KB137367
Opinia