Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

WD: Co to jest plik wycinka (.shs)?

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL138275
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Wycinek jest to plik utworzony po przeciągnięciu fragmentu dokumentuna pulpit.
Więcej informacji
W programach Microsoft Word i Microsoft Excel istnieje możliwość przeciągnięciai upuszczenia zaznaczonego tekstu dokumentu, obiektów rysunków oraz grafikina pulpit systemu Windows. Na pulpicie tworzona jest ikona pliku wycinka, aw podfolderze Windows\Pulpit tworzony jest plik z rozszerzeniem .shs. Plik tenjest dokumentem macierzystego programu zawierającym dane, które zostałyzaznaczone i przeciągnięte na pulpit systemu Windows. Zaznaczenie i usunięcieikony na pulpicie spowoduje także usunięcie odpowiedniego pliku .shs. Plikwycinka na pulpicie można zaznaczyć i przeciągnąć do innego dokumentu.

UWAGA: Plik wycinka jest specjalnym obiektem OLE i nie jest plikiem czytelnym.Nie można otwierać plików .shs ani wstawiać ich do dokumentów (nie można,na przykład, wstawić pliku .shs za pomocą polecenia Plik w menu Wstaw programuWord). Aby umieścić wycinek w dokumencie lub arkuszu, należy przeciągnąćgo do dokumentu. Można jednak zmieniać nazwę obiektu wycinka lub przenosićgo między katalogami, tak jak zwykły plik.

W pliku wycinka dokumentu programu Word dla systemu Windows marginesy ustawionesą na 0 (zero) cali. Po przeciągnięciu pliku wycinka do innego dokumentuprogramu Word wycinek dostosowuje się do ustawień strony tego dokumentu.A zatem do dokumentu programu Word przenoszona jest tylko zawartość plikuwycinka.

Umieszczanie fragmentu dokumentu na pulpicie

Aby umieścić fragment dokumentu na pulpicie, wykonaj następujące kroki:

  1. Upewnij się, że okno programu Word nie jest zmaksymalizowane (kliknij środkowyprzycisk w prawym-górnym rogu).
  2. Zaznacz w dokumencie tekst lub grafikę, którą chcesz skopiować.
  3. Przeciągnij zaznaczony fragment na pulpit. Utworzony zostanie wycinek.Można teraz przeciągać ten wycinek do innych dokumentów lub programów.
UWAGA: Z funkcji tej można korzystać pod warunkiem, że używany programobsługuje metodę przeciągnij i upuść w odniesieniu do obiektów OLE.
7.0 word7 Word95 piece section part winword word97
Właściwości

Identyfikator artykułu: 138275 — ostatni przegląd: 08/24/2005 20:48:34 — zmiana: 1.5

Microsoft Word 6.0 Standard Edition, Microsoft Word 6.0a, Microsoft Word 6.0c, Microsoft Word 95 Standard Edition, Microsoft Word 95a, Microsoft Excel 95 Standard Edition, Microsoft Excel 95a, Microsoft Word 97 Standard Edition

  • 7.0 kbdta kbinfo piece section word7 word95 KB138275
Opinia
/html>