Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Narzędzie awaryjnego odzyskiwania systemu Windows 95

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL139437
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano narzędzie awaryjnego odzyskiwania systemu Microsoft Windows 95.
Więcej informacji
Narzędzia awaryjnego odzyskiwania systemu Windows 95 można używać do tworzenia kopii zapasowej konfiguracji systemu i plików Rejestru na wypadek wystąpienia problemu.

Narzędzie to znajduje się na dysku CD-ROM z systemem Windows 95 w folderze Other\Misc\ERU.

Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji

Aby utworzyć kopię zapasową plików konfiguracyjnych systemu, kliknij dwukrotnie plik Eru.exe i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Będzie konieczne wybranie lokalizacji do przechowywania informacji o kopii zapasowej. Domyślnie informacje są przechowywane na dyskietce w stacji dysków A. Można jednak wybrać inną lokalizację przechowywania informacji o kopii zapasowej, taką jak lokalny dysk twardy lub mapowany dysk sieciowy. Domyślnie wykonywane są kopie zapasowe następujących plików:
  Config.sys  Autoexec.bat  Win.ini  System.ini  Protocol.ini  User.dat  System.dat  Io.sys  Command.com  Msdos.sys  Explorer.exe
Zauważ, że plik User.dat, którego kopia zapasowa jest tworzona, jest plikiem User.dat w folderzeWindows. Kopia zapasowa pliku User.dat znajdującego się w folderze Windows\Profiles\<nazwa użytkownika>domyślnie nie jest wykonywana.

Niestandardowe kopie zapasowe

Jeżeli chcesz utworzyć kopię zapasową tylko niektórych plików, kliknij przycisk Niestandardowe na ekranie listy plików. Możesz wykonać kopię zapasową tylko wybranych plików.

Przywracanie konfiguracji

Aby przywrócić informacje kopii zapasowej, uruchom komputer z wiersza polecenia, a następnie uruchom plik Erd.exe. Jeżeli nie chcesz przywracać wszystkich plików, naciśnij klawisz SPACJI, aby zaznaczyć pliki lub usunąć zaznaczenie. Zauważ, że pliku Erd.exenie można uruchomić w systemie Windows 95. To narzędzie należy uruchomić z wiersza polecenia. Po zapisaniu informacji o kopii zapasowej na dysku sieciowym musisz mieć możliwość dostępu do dysku sieciowego na poziomie trybu MS-DOS.

Aby uruchomić komputer z wiersza polecenia, uruchom ponownie komputer, naciśnij klawisz F8 po pojawieniu się komunikatu „Uruchamianie systemu Windows 95”, a następnie wybierz opcję Tylko wiersz polecenia z menu startowego. Następnie zmień dysk na dyskietkę lub katalog zawierający informacje o kopii zapasowej i uruchom plik Erd.exe.

Firma Microsoft zaleca używanie narzędzia awaryjnego odzyskiwania do tworzenia nowej kopii zapasowej po dokonaniu każdej znaczącej zmiany w systemie, takiej jak dodanie nowego sprzętu lub oprogramowania.

Aby uzyskać informacje dotyczące potencjalnych problemów z wykonywaniem kopii zapasowej plików przy użyciu narzędzia odzyskiwania awaryjnego, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
141014Emergency Recovery Utility Does Not Back Up Files
Zauważ, że narzędzie odzyskiwania awaryjnego nie może utworzyć kopii zapasowej wszystkich plików konfiguracyjnych, jeżeli na dysku docelowym nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca.Jeżeli na dysku docelowym jest za mało miejsca, narzędzie odzyskiwania awaryjnego tworzy kopie zapasowe takiej liczby plików, dla jakiej wystarczy miejsca, pomijając najpierw największe pliki. Na przykład narzędzie odzyskiwania awaryjnego zazwyczaj nie może wykonać kopii zapasowej plików Rejestru (System.dat i User.dat) podczas próby utworzenia kopii zapasowej plików konfiguracyjnych na dysku startowym systemu Windows 95.
kopia zapasowa
Właściwości

Identyfikator artykułu: 139437 — ostatni przegląd: 04/09/2003 08:52:48 — zmiana: 2.0

 • Microsoft Windows 95
 • kbtool win95 KB139437
Opinia