Domyślny rozmiar klastra w systemach plików NTFS, FAT i exFAT

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Wszystkie systemy plików używane przez system Windows organizują dysk twardy na podstawie rozmiaru klastra (nazywanego również rozmiarem jednostki alokacji). Rozmiar klastra reprezentuje najmniejszą wielkość przestrzeni na dysku, której można użyć do przechowywania pliku. Jeśli rozmiar pliku nie jest wielokrotnością rozmiaru klastra, do przechowywania pliku musi zostać użyte dodatkowe miejsce (dopełnienie do kolejnej wielokrotności rozmiaru klastra). W przypadku typowej partycji na dysku twardym przeciętną ilość miejsca, które zostaje w ten sposób stracone, można obliczyć za pomocą równania (rozmiar klastra)/2 * (liczba plików).

Jeśli nie określono rozmiaru klastra w trakcie formatowania partycji, są stosowane wartości domyślne zależne od rozmiaru partycji. Wybranie wartości domyślnych zmniejsza ilość traconej przestrzeni i ogranicza fragmentację danych przechowywanych na partycji.
Więcej informacji
Partycję na dysku twardym (inaczej wolumin) można sformatować przy użyciu systemu plików NTFS, FAT lub exFAT. System Windows stosuje wartości domyślne, jeśli do sformatowania partycji zostanie użyta jedna z następujących metod:  
  • Użycie polecenia FORMAT w wierszu polecenia bez podania rozmiaru klastra.
  • Sformatowanie woluminu w Eksploratorze Windows przy wybranej opcji Domyślny rozmiar alokacji w polu Jednostka alokacji w oknie dialogowym Formatowanie.

Domyślnie maksymalny rozmiar klastra w systemie plików NTFS w systemie Windows NT 4.0 i nowszych wersjach systemu Windows wynosi 4 kilobajty (KB). Wynika to z tego, że kompresja plików w systemie NTFS nie jest możliwa na dyskach, na których zastosowano większy rozmiar klastra. W przypadku polecenia „format” nie zostanie zastosowany rozmiar klastra większy niż 4 KB, chyba że użytkownik zastąpi ustawienia domyślne. Można to zrobić za pomocą przełącznika /A: określonego dla polecenia „format” lub przez podanie większego rozmiaru klastra w oknie dialogowym Formatowanie w Eksploratorze Windows.

W przypadku użycia narzędzia Convert.exe do przekonwertowania partycji FAT na NTFS system Windows zawsze używa oryginalnego rozmiaru klastra w systemie FAT jako rozmiaru klastra w systemie NTFS, chyba że rozmiar klastra przekracza 4 KB. Jeśli rozmiar klastra w systemie FAT przekracza 4 KB, w systemie NTFS klastry są konwertowane na rozmiar 4 KB. Wynika to z tego, że struktury FAT są wyrównane do granic klastrów. Większy rozmiar klastrów uniemożliwiłby działanie konwersji. Należy również zauważyć, że w przypadku formatowania partycji w Instalatorze systemu Windows NT 3.5, 3.51 i 4.0 partycja jest najpierw formatowana w systemie plików FAT, a następnie konwertowana na system plików NTFS, zatem rozmiar klastra będzie zawsze zgodny z wcześniejszym opisem.

Domyślne rozmiary klastrów w systemie plików NTFS

W poniższej tabeli przedstawiono domyślne rozmiary klastrów w systemie plików NTFS.
Rozmiar woluminu Windows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
7 MB – 512 MB 512 bajtów4 KB4 KB
512 MB – 1 GB 1 KB4 KB4 KB
1 GB – 2 GB 2 KB4 KB4 KB
2 GB – 2 TB 4 KB4 KB4 KB
2 TB – 16 TB Nieobsługiwane*Nieobsługiwane*4 KB
16 TB – 32 TB Nieobsługiwane*Nieobsługiwane*8 KB
32 TB – 64 TBNieobsługiwane*Nieobsługiwane*16 KB
64 TB – 128 TBNieobsługiwane*Nieobsługiwane*32 KB
128 TB – 256 TBNieobsługiwane*Nieobsługiwane*64 KB
> 256 TBNieobsługiwaneNieobsługiwaneNieobsługiwane

Uwaga Gwiazdka (*) oznacza, że rozmiar nie jest obsługiwany ze względu na ograniczenia głównego rekordu rozruchowego (MBR). 

Domyślne rozmiary klastrów w systemie plików FAT16

Poniższa tabela przedstawia domyślne rozmiary klastrów w systemie plików FAT16.
Rozmiar woluminu Windows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
7 MB – 8 MB Nieobsługiwane NieobsługiwaneNieobsługiwane
8 MB – 32 MB 512 bajtów512 bajtów512 bajtów
32 MB – 64 MB 1 KB 1 KB 1 KB
64 MB – 128 MB 2 KB2 KB2 KB
128 MB – 256 MB4 KB4 KB4 KB
256 MB – 512 MB8 KB8 KB8 KB
512 MB – 1 GB 16 KB 16 KB 16 KB
1 GB – 2 GB 32 KB32 KB32 KB
2 GB – 4 GB 64 KB64 KB64 KB
4 GB – 8 GB Nieobsługiwane 128 KB *Nieobsługiwane
8 GB – 16 GB Nieobsługiwane 256 KB *Nieobsługiwane
> 16 GBNieobsługiwane NieobsługiwaneNieobsługiwane
Uwaga Gwiazdka (*) oznacza, że rozmiar jest dostępny tylko na nośniku o rozmiarze sektora większym niż 512 bajtów. 

Domyślne rozmiary klastrów w systemie plików FAT32

W poniższej tabeli przedstawiono domyślne rozmiary klastrów w systemie plików FAT32.
Rozmiar woluminuWindows NT 3.51Windows NT 4.0Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000
7 MB – 16 MB Nieobsługiwane NieobsługiwaneNieobsługiwane
16 MB – 32 MB 512 bajtów512 bajtówNieobsługiwane
32 MB – 64 MB 512 bajtów512 bajtów512 bajtów
64 MB – 128 MB 1 KB1 KB1 KB
128 MB – 256 MB2 KB2 KB2 KB
256 MB – 8 GB4 KB4 KB4 KB
8 GB – 16 GB 8 KB8 KB8 KB
16 GB – 32 GB 16 KB16 KB16 KB
32 GB – 2 TB 32 KBNieobsługiwane Nieobsługiwane
> 2 TBNieobsługiwane NieobsługiwaneNieobsługiwane

Domyślne rozmiary klastrów w systemie plików exFAT

W poniższej tabeli przedstawiono domyślne rozmiary klastrów w systemie plików exFAT.
Rozmiar woluminu Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
7 MB – 256 MB 4 KB
256 MB – 32 GB 32 KB
32 GB– 256 TB 128 KB
> 256 TB Nieobsługiwane
prodnt
Właściwości

Identyfikator artykułu: 140365 — ostatni przegląd: 03/31/2016 08:06:00 — zmiana: 11.0

Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic Beta, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Starter Edition, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard

  • kbinfo kbother KB140365
Opinia