Jak uruchomić Eksploratora Windows, klikając dwukrotnie ikonę Mój komputer

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL140646
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób skonfigurowania Eksploratora Windows jako domyślnego widoku po dwukrotnym kliknięciu ikony Mój komputer.
Więcej informacji
Aby uruchomić Eksploratora Windows po dwukrotnym kliknięciu ikony Mój komputer, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer.
  2. W menu Widok kliknij polecenie Opcje (lub Opcje folderów).
  3. Kliknij kartę Typy plików.
  4. W polu Zarejestrowane typy plików kliknij pozycję Folder, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
  5. W polu Akcje kliknij polecenie Eksploruj, a następnie kliknij przycisk Ustaw domyślne.
  6. Kliknij przycisk Zamknij.
  7. Kliknij przycisk Zamknij.
4.0
Właściwości

Identyfikator artykułu: 140646 — ostatni przegląd: 12/04/2015 12:32:18 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbui win95 KB140646
Opinia