Program Internet Explorer otwiera pliki .exe zamiast je pobierać

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL140991
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania Rejestru. Przed modyfikowaniem Rejestru wykonaj jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu wykonywania kopii zapasowej, modyfikowania i edytowania rejestru, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Symptomy
Podczas próby pobrania pliku wykonywalnego (.exe) w programie Microsoft InternetExplorer plik może zostać otwarty zamiast pobrany.
Przyczyna
We wersjach programu Internet Explorer wcześniejszych od Internet Explorer 4.0 po wybraniu pliku do pobrania w programie Internet Explorer pojawia się okno dialogowe Potwierdź otwarcie pliku. Pole wyboru Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu w tym oknie dialogowym jest zaznaczone.

Jeśli pole wyboru „Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu” jestwyczyszczone, wpis do Rejestru dla tego ustawienia jest zmieniony i nie pojawia sięokno dialogowe Potwierdź otwarcie pliku w następnych sesjach pobierania.W wyniku tego program Internet Explorer automatycznie otwiera pliki, zamiastje pobierać.
Rozwiązanie
Ostrzeżenie: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

W celu obejścia tego problemu należy użyć odpowiedniej metody:

Metoda 1

Kliknij prawym przyciskiem myszy łącze do pliku, który chcesz pobrać, a następnie kliknij polecenie Zapisz element docelowy jako.

Metoda 2

Włącz opcję Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu. Aby to zrobić, użyj Edytora Rejestru do modyfikowania trzeciego oktetu wartości EditFlags klucza Hkey_Classes_Root\exefile z 01 na 00.

UWAGA: Ta metoda nie działa, jeśli jest używany program Internet Explorerw wersji 4.0 lub nowszej.

Na przykład należy zmienić wartość EditFlags zd8 07 01 00nad8 07 00 00.

UWAGA: Flaga edycji dokumentów programu Word jest umieszczona w następującej lokalizacji:
   [HKEY_CLASSES_ROOT\Word.Document.6]   @="Microsoft Word 6.0 - 7.0 Document" "EditFlags"=hex:00,00,01,00

Należy zmienić wartość 01 trzeciego oktetu na 00.
Więcej informacji
Gdy po raz pierwszy klikniesz łącze pobierania pliku .exe w wersjach programu Internet Explorer starszych niż Internet Explorer 4.0, pojawi się okno dialogowe Potwierdź otwarcie pliku. Pole wyboru Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu w tym oknie dialogowym jest zaznaczone. Jeśli masz pewność, że otwarcie tego pliku jest bezpieczne, kliknij przycisk Otwórz.Aby zapisać plik na dysku, kliknij przycisk Zapisz jako.

Jeśli wyczyścisz pole wyboru Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu, komunikaty monitujące o otwarcie pliku przestaną się pojawiać. Zamiast tego plik zostanie otwarty automatycznie.

Jeśli wyłączysz monitowanie dla plików ActiveMovie (obejmuje to wszystkie typy plikówużywające standard ActiveMovie, na przykład pliki .wav, .mov, i .avi),klucz Rejestru, który należy zmodyfikować, jest następujący:

   HKEY_CLASSES_ROOT\AMOVIE.ActiveMovie.Control.1

Zmień wartość EditFlags z 00 00 01 00 na 00 00 00 00.

W przypadku uruchomienia programu Internet Explorer 4.0 lub nowszego klucz Rejestru, który należy zmodyfikować, jest następujący:

   HKEY_CLASSES_ROOT\AMOVIE.ActiveMovieControl.2

Zmień wartość EditFlags z 00 00 01 00 na 00 00 00 00.

W przypadku uruchomienia programu Windows Media Player w wersji 5.2, klucz Rejestru, który należy zmodyfikować, jest następujący:

   HKEY_CLASSES_ROOT\MediaPlayer.MediaPlayer.1

Zmień wartość EditFlags na same zera lub wartość zerową.

Pole wyboruZawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typunie jest wyświetlane w programie Internet Explorer 4.0 lub nowszym.


W systemie Windows Millennium

  1. Kliknij ikonę Mój komputer, kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje folderów.
  2. Kliknij kartę Typy plików, a następnie wyróżnij typ pliku.
  3. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij, aby zaznaczyć ustawienie Potwierdź otwarcie po pobraniu.
Aby uzyskać więcej informacji, w jaki sposób pobierane są inne typy plików, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
177976 Not Prompted to Specify Download Folder for File
winnt zapisać ten program na dysku
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 140991 — ostatni przegląd: 12/04/2015 12:35:09 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Plus! 95 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbui msient msiew95 win95 KB140991
Opinia