Jak otworzyć plik za pomocą programu innego niż program skojarzony z danym plikiem

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL141275
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
System Windows kojarzy typy plików z określonymi programami. Po dwukrotnym kliknięciu pliku skojarzony z nim program jest powiadamiany, że ma otworzyć plik. W tym artykule jest opisane, jak otworzyć plik przy użyciu programu innego niż program skojarzony z danym plikiem.
Więcej informacji
Aby otworzyć plik przy użyciu programu innego niż program skojarzony z danym plikiem, należy zastosować jedną z następujących metod:

Metoda 1

  1. W oknie Eksplorator Windows, Eksplorator Windows NT lub Mój komputer kliknij plik, który chcesz otworzyć.
  2. Naciśnij i trzymając naciśnięty klawisz SHIFT, kliknij plik prawym przyciskiem myszy, a następnie w wyświetlonym menu kliknij polecenie Otwórz z.
  3. Kliknij program, którego chcesz użyć do otwarcia pliku, a następnie kliknij przycisk OK.
UWAGA: Jeśli przed kliknięciem przycisku OK zostanie zaznaczone pole wyboru „Do otwierania tego typu pliku zawsze używaj tego programu”, skojarzenie dla pliku zostanie zmienione na wybrany program. To pole wyboru należy zaznaczać tylko wtedy, gdy chce się zmienić domyślne skojarzenie dla danego typu pliku.

Metoda 2

W folderze Windows\SendTo należy utworzyć skrót do programu, którego chce się użyć. Pozwoli to na kliknięcie pliku prawym przyciskiem myszy, kliknięcie polecenia Wyślij do, a następnie kliknięcie programu, który ma być użyty do otwarcia pliku. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dodawania elementów do folderu SendTo, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Identyfikator artykułu:141017
Tytuł: Jak dodać elementy do listy Wyślij do
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące kojarzenia typów plików z programami, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Pomoc, na karcie Indeks wpisz frazę „kojarzenie typów plików z programami”, kliknij przycisk Wyświetl i wyświetl żądany temat.
4.0 uruchamianie ładowanie uruchomić
Właściwości

Identyfikator artykułu: 141275 — ostatni przegląd: 12/04/2015 12:37:31 — zmiana: 2.3

Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbui win98se win98 kbfaq win95 KB141275
Opinia