Wyłączanie sterowania magistralowego na kartach sieciowych 3C590 PCI firmy 3Com

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL141299
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Streszczenie
W ramach procedury testowania lub jeżeli występuje przepełnienie magistrali podczas używania kart sieciowych3Com 3C590 PCI lub 3c595 (10/100 mb/sec) można wyłączyć sterowanie magistralowe, aby zmniejszyć przepełnienie sterowania magistralowego albo aby przetestować, czy przepełnienie sterowania magistralowego jest przyczyną problemu. Tej procedury można używać również z innymi kartami interfejsu sieciowego z magistralą PCI, ale podane powiadomienie może się nie pojawić w Podglądzie zdarzeń.

Więcej informacji
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości" w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze" i „Edytowanie danych Rejestru" w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją.

Aby wyłączyć sterowanie magistralowe:
 1. Uruchom program REGEDT32.
 2. W kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE otwórz folder System.
 3. Otwórz folder CurrentControlSet.
 4. Otwórz folder Services.
 5. Otwórz folder EL59X1. (Jeżeli masz więcej niż jedną kartę, należy powtórzyć kroki 7-15. Foldery mają nazwy EI59X2, EI59X3 itd.)
 6. Otwórz folder Parameters.

  UWAGA: Jeżeli folder Parameters nie istnieje, można go utworzyć z menuEdycja. Aby utworzyć klucz, kliknij folder sterownika (folder EL59X1), a następnie kliknij polecenie Dodaj klucz w menuEdycja. Nadaj kluczowi nazwę „Parameters”, pozostaw pole Klasa puste, a następnie kliknij przyciskOK.
 7. Zaznacz opcję Dodaj wartość w menu rozwijanym Edycja.
 8. Wpisz polecenieBusmasterjako wartość.
 9. Sprawdź, czy typem danych jest REG_SZ.
 10. Kliknij przycisk OK.
 11. Wpisz polecenie NO w polu ciągu.
 12. Sprawdź Rejestr, aby dowiedzieć się, czy następujący wiersz został dodany:

  "Busmaster:REG_SZ:NO"
 13. Zamknij i uruchom ponownie system Windows NT.
Aby sprawdzić:
 1. Otwórz Podgląd zdarzeń w obszarze System.
 2. Kliknij pierwsze wystąpienie folderu EI59X.
 3. Powinno mieć postać „Obsługa BusMaster została wyłączona dla gniazda XX.”
Firma 3Com sugeruje pobranie nowego sterownika systemu Windows NT z witryny internetowej. Sterownik jest dostępny w następującej witrynie:


Nazwa sterownika to 3C59XN.EXE.

Karta 3C590 została wyprodukowana przez firmę 3Com, producenta niezależnego od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
blok zawieszenie się zawieszanie zamrożenie blokowanie się 3C95X 3C950 3C905
Właściwości

Identyfikator artykułu: 141299 — ostatni przegląd: 01/29/2014 12:09:42 — zmiana: 1.2

Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbenv kbnetwork KB141299
Opinia