Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

W jaki sposób zainstalować nowy sprzęt w systemie Windows

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL142984
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób instalacji sprzętu do używania w systemie Windows.Ten artykuł zawiera następujące tematy:
 • Sterowniki dostarczone przez producenta
 • Instalacja modemów
 • Instalacja drukarek
 • Instalacja stacji dysków CD-ROM lub dysku twardego
 • Rozwiązywanie problemów z Kreatorem dodawania nowego sprzętu
UWAGA: Jeżeli używasz systemu Windows Millennium Edition (Me), obsługa trybu rzeczywistego jest niedostępna.
Więcej informacji

Sterowniki dostarczone przez producenta

Aby zainstalować sterownik dostarczony przez producenta, wykonaj następujące kroki:
 1. WPanelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonęDodaj nowy sprzęt.
 2. W systemie Windows 95 kliknij przycisk Dalej, kliknij przycisk Nie, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  W systemie Windows 98 kliknij przyciskDalej, a następnie kliknij przyciskDalejponownie, aby wyszukać urządzenia typu Plug and Play. Jeżeli instalowane urządzenie nie zostanie odnalezione, kliknij opcję Nie, urządzenie nie znajduje się na liście,kliknij przyciskDalej, kliknij opcjęNie, chcę wybrać sprzęt z listy, a następnie kliknij przyciskDalej.

  UWAGA: Jeżeli system Windows 98 odnajdzie sprzęt w czasie wyszukiwania urządzeń typu Plug and Play, kliknij opcjęTak, urządzenie znajduje się na liście, kliknij urządzenie na liście, kliknij przyciskDalej, a następnie kliknij przyciskZakończ. Nie trzeba podawać sterownika dostarczonego przez producenta.
 3. Kliknij typ sprzętu, dla którego instalujesz sterownik, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij przycisk Z dysku.
 5. Wpisz ścieżkę instalowanego sterownika i kliknij przyciskOKlub kliknij przyciskPrzeglądaji zlokalizuj sterownik. Należy wpisać lub zlokalizować ścieżkę pliku Oemsetup.inf, dostarczonego przez producenta.
 6. W oknie dialogowym z plikiem .inf kliknij przyciskOK. Kliknij przyciskOK,aby kontynuować.
 7. Kliknij poprawny sterownik, a następnie kliknij przyciskOK.
 8. Kliknij przycisk Zakończ.
UWAGA: Jeżeli nowy sprzęt jest zgodny ze standardem Plug and Play, należy nacisnąć przycisk Dalej,a następnie kliknąć przyciskZakończ.

Instalacja modemów

Aby zainstalować nowy modem, wykonaj następujące kroki:
 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Modemy.
 2. Jeżeli jest to pierwszy modem instalowany na komputerze, kreator instalacji nowego modemu zostanie uruchomiony automatycznie. Jeżeli tak się nie stanie, kliknij przycisk Dodaj.
 3. Jeżeli chcesz, aby system Windows wykrył modem, kliknij przyciskDalej. Jeżeli nie, kliknij pole wyboru Nie wykrywaj mojego modemu...,aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przyciskDalej.
 4. Jeżeli zdecydujesz się na wykrycie modemu przez system Windows, system przeszuka porty szeregowe komputera w celu odnalezienia modemu. Jeżeli zostanie wykryty niepoprawny modem, kliknij przyciskZmieńi wybierz odpowiedniego producenta i model. Kliknij przyciskDalej, a następnie przejdź do kroku 7.
 5. Jeżeli chcesz ręcznie wybrać modem, kliknij odpowiedniego producenta i model, a następnie kliknij przyciskDalej.
 6. Kliknij odpowiedni port komunikacyjny, a następnie kliknij przyciskDalej.
 7. Kliknij przycisk Zakończ.

Instalacja drukarek

Aby zainstalować nową drukarkę, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieUstawienia, a następnie kliknij polecenieDrukarki.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonęDodaj drukarkę, a następnie kliknij przyciskDalej.
 3. Kliknij opcjęDrukarka lokalnalubDrukarka sieciowastosownie do sytuacji, a następnie kliknij przyciskDalej.

  Po kliknięciu opcjiDrukarka sieciowapojawi się monit o ścieżkę sieciową drukarki. Jeżeli nie znasz poprawnej ścieżki, kliknij przyciskPrzeglądajlub skontaktuj się z administratorem sieci. Kliknij opcjęTaklubNiew obszarzeCzy drukujesz z programów systemu MS-DOS?, a następnie kliknij przyciskDalej.
 4. Kliknij odpowiedniego producenta i model drukarki, a następnie kliknij przyciskDalej.
 5. Jeżeli wybierzesz instalację drukarki lokalnej, kliknij poprawny port, a następnie kliknij przyciskDalej.
 6. Wpisz nazwę drukarki (lub zaakceptuj nazwę domyślną), a następnie kliknij opcjęTaklubNiew obszarzeCzy chcesz, aby programy działające w systemie Windows używały tej drukarki jako drukarki domyślnej?. Kliknij przyciskDalej.
 7. Aby wydrukować stronę testową, kliknij przyciskTak. Kliknij przyciskZakończ.

Instalacja stacji dysków CD-ROM lub dysku twardego

Instalacja nowej stacji dysków, takiej jak stacja dysków CD-ROM lub dysk twardy jest związana z otwarciem obudowy komputera i przełączaniem znajdujących się wewnętrz kabli i przewodów. Dlatego nie należy próbować instalować stacji dysków CD-ROM lub dysku twardego przed dokładnym zapoznaniem się z tym procesem. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu instalacji stacji dysków CD-ROM lub dysku twardego, skontaktuj się z producentem urządzenia lub zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do urządzenia.

Rozwiązywanie problemów z Kreatorem dodawania nowego sprzętu

W czasie instalacji nowego sprzętu może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Określona lokalizacja nie zawiera informacji na temat tego sprzętu.

Ten błąd może wystąpić w przypadku wybrania niepoprawnego typu sprzętu lub gdy sterownik jest niezgodny z systemem Windows 95 lub Windows 98.

Jeżeli sterownik jest niezgodny z systemem Windows 95 lub Windows 98, zapoznaj się z instrukcjami producenta dotyczącymi jego instalacji lub skontaktuj się z producentem, aby uzyskać pomoc.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące plików .inf i instalacji sterowników, zapoznaj sięz systemem Pomocy systemu Windows lub zobacz następujące artykuły z bazy wiedzyMicrosoft Knowledge Base:
Identyfikator artykułu:132946
TYTUŁ: How to install Windows 3.1 drivers in Windows 95.

Identyfikator artykułu:137377TYTUŁ: Removing Windows 3.1 drivers from Wizard hardware list.
w98comfaq
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 142984 — ostatni przegląd: 01/05/2011 04:48:00 — zmiana: 2.0

 • Microsoft Windows 95
 • kbhardware kbhowto kbhw kbwinme win95 win98 win98se KB142984
Opinia
icrosoft.com/ms.js" '="">