Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Naprawa systemu Windows NT po zastosowaniu dodatku Service Pack 3

Streszczenie
Poniżej podano zalecane opcje odzyskiwania dla komputerów z systemem Windows NT 4.0 z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 3:
 • Uruchomienie naprawy awaryjnej za pomocą awaryjnego dysku naprawczego (ERD, Emergency Repair Disk) utworzonego po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3.
 • Wykorzystanie funkcji dezinstalacji dostępnej w programie Update.exe w dodatku Service Pack.
 • Uruchomienie naprawy awaryjnej przy użyciu folderu Repair na dysku rozruchowym.
Można zmodyfikować następujące metody, aby naprawić instalację:
 • Uaktualnienie systemu Windows NT 4.0 z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 3 do systemu Windows NT 4.0. Na przykład gdy system uruchomi się ponownie po zakończeniu części instalacji w trybie tekstowym, wybierz opcję Uaktualnij zamiast opcji Nowa lub Napraw.
 • Naprawa awaryjna przy użyciu awaryjnego dysku naprawczego utworzonego przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 3.
W wyniku zmian w gałęzi Rejestru Security zostały zmienione pliki Samsrv.dll, Samlib.dll oraz Winlogon.exe, więc ich wcześniejsze wersje nie mogą uzyskać dostępu do informacji o zabezpieczeniach systemu Windows NT. Jeśli są obecne wersje tych plików sprzed zainstalowania dodatku Service Pack 3, pojawi się ekran zatrzymania z kodem zatrzymania 0xC00000DF. (To oznacza: Określona nazwa domeny nie istnieje).
Więcej informacji

Używanie awaryjnego dysku naprawczego utworzonego po zainstalowaniu dodatku Service Pack

Dodatek Service Pack 3 dla systemu Windows NT 4.0 zawiera zmodyfikowany plik Setup.log, który pozwala odzyskać instalację systemu Windows NT Server lub Workstation po awarii oprogramowania. Jeśli system znajduje się w stanie uniemożliwiającym rozruch, należy użyć awaryjnego dysku naprawczego utworzonego po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 za pomocą polecenia RDISK. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
IDENTYFIKATOR ARTYKUŁU: 156328
TYTUŁ: Description of Windows NT Emergency Repair Disk

UWAGA: Wykorzystanie narzędzia Awaryjny dysk naprawczy wymaga zaktualizowanej wersji pliku Setupdd.sys. Zaktualizowana wersja pliku jest zawarta w dodatku Service Pack 2 (oraz w tym dodatku Service Pack). Aby zaktualizować plik Setupdd.sys, należy skopiować plik Setupdd.sys z dodatku Service Pack na dysk instalacyjny 2. W ten sposób poprzednia wersja pliku Setupdd.sys zostanie zamieniona na zaktualizowaną wersję. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
IDENTYFIKATOR ARTYKUŁU: 168015
TYTUŁ: Files Not Replaced When Running Emergency Repair

Naprawa instalacji systemu Windows NT za pomocą tego dysku odzyskuje system BEZ DODATKU SERVICE PACK.

Zapewnia to możliwość naprawy użytkownikom, których system stał się niestabilny po zastosowaniu dodatku Service Pack. Jeśli dodatek Service Pack jest niezbędny, należy go zastosować ponownie po ukończeniu awaryjnej naprawy i ponownym uruchomieniu systemu.

Tej metody należy używać tylko wtedy, gdy system znajduje się w stanie uniemożliwiającym rozruch. Po przywróceniu podstawowego stanu systemu Windows NT 4.0 pozostają następujące pliki dodatku Service Pack 3, aby system Windows NT mógł odczytywać i wykorzystywać nowe gałęzie Security:
Samlib.dll
Samsrv.dll
Winlogon.exe

Dezinstalacja dodatku Service Pack

Jeśli administrator może zalogować się do komputera i uruchomić aplikację, należy ponownie uruchomić narzędzie Update dodatku Service Pack i odinstalować dodatek Service Pack. Jest to zawsze preferowana metoda naprawy. W wyniku zastosowania funkcji dezinstalacji na komputerze przywracana jest konfiguracja systemu bezpośrednio sprzed zainstalowania dodatku Service Pack. Jeśli komputer zawiesza się podczas uruchamiania, ta opcja jest nieprzydatna.

Naprawa plików systemowych oraz gałęzi System i Security

Jeśli rozruch komputera jest niemożliwy, ale istnieje awaryjny dysk naprawczy utworzony przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 3, należy naprawić pliki systemowe oraz gałęzie System i Security. Alternatywna metoda polega na użyciu folderu Repair przez uruchomienie naprawy awaryjnej i wybranie opcji bez awaryjnego dysku naprawczego. Jeżeli program RDISK nie był uruchomiony po zastosowaniu dodatku Service Pack 3, należy wybrać opcję naprawy gałęzi System i Security lub wykonać podaną poniżej procedurę, aby zmodyfikować plik Setup.log:

Należy zmodyfikować zawartość awaryjnego dysku naprawczego, wykonując następujące czynności:
 1. Usuń atrybuty pliku Setup.log, wpisując następujące polecenie w wierszu polecenia:

  attrib -r -h -s a:\SETUP.LOG
 2. Dodaj następujące wiersze w sekcji [Files.WinNt] pliku Setup.log:

  \Winnt\System32\Samsrv.dll = "samsrv.dll","30fde","\","nt40 repair disk","samsrv.dll"
  \Winnt\System32\Samlib.dll = "samlib.dll","18010","\","nt40 repair disk","samlib.dll"
  \Winnt\System32\Winlogon.exe = "winlogon.exe","2d0bb","\","nt40 repair disk","winlogon.exe"

  UWAGA: \Winnt reprezentuje folder, w którym jest zainstalowany system Windows NT.
 3. Skopiuj pliki Samsrv.dll, Samlib.dll oraz Winlogon.exe z nośnika dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows NT 4.0 do folderu głównego awaryjnego dysku naprawczego.
 4. Uruchom ponownie komputer za pomocą trzech dysków instalacyjnych systemu Windows NT 4.0.
 5. Wybierz opcję „R”, aby naprawić instalację systemu Windows NT.
 6. Wybierz opcję „Verify Windows NT System Files” i kontynuuj.
 7. Jeśli pojawi się monit o włożenie dysku instalacyjnego 4 systemu Windows NT, naciśnij klawisz ESC, aby kontynuować proces naprawy.
 8. Po zamienieniu plików Samsrv.dll, Samlib.dll i Winlogon.exe na pliki z dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows NT 4.0 naciśnij klawisz F3, aby zakończyć naprawę.
 9. Dokonaj ponownego rozruchu komputera i uruchom ponownie system Windows NT.

„Uaktualnienie” systemu Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack do systemu Windows NT 4.0

Jeśli nie można dokonać rozruchu komputera, a proces naprawy zawodzi lub nie ma awaryjnego dysku naprawczego bądź stacji CD-ROM, należy wykonać uaktualnienie systemu Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 3 do systemu Windows NT 4.0. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Skopiuj folder i386 z oryginalnego dysku CD-ROM systemu Windows NT 4.0 na dysk twardy, jeśli docelowy system plików to FAT lub do udziału sieciowego, jeśli system plików to NTFS. W folderze zmień nazwy następujących plików. Do katalogu i386 skopiuj te same pliki ze źródłowego nośnika dodatku Service Pack 3. Ma to na celu wykonanie uaktualnienia przy użyciu trzech plików z dodatku Service Pack 3.

  Samsrv.dl_ na Samsrv.org
  Samlib.dl_ na Samlib.org
  Winlogon.ex_ na Winlogon.org
 2. Wybierz procedurę odpowiadającą używanemu systemowi plików:
  • Jeśli system plików to FAT, a folder i386 znajduje się na lokalnym dysku twardym, wykonaj następujące kroki:
   1. Wykonaj rozruch komputera w trybie MS-DOS i w folderze i386 uruchom polecenie WINNT /B.
   2. Wybierz opcję Uaktualnij przy pierwszym uruchomieniu w trybie GUI.
  • Jeśli źródło instalacji znajduje się w lokalizacji zdalnej, a lokalny system plików to FAT, należy zainstalować system Windows z włączoną obsługą sieci lub utworzyć dysk rozruchowy instalacji z dysku CD-ROM systemu Windows NT Server, podłączyć się do zmodyfikowanego folderu i386, a następnie uruchomić polecenie WINNT /B.
  • Jeśli system plików to NTFS, należy wykonać równoległą instalację w nowym folderze, a następnie uruchomić polecenie WINNT32 /B ze zmodyfikowanego folderu i386.
Jeśli w czasie logowania okaże się, że pliki Samsrv.dll, Samlib.dll i Winlogon.exe są nieodpowiednie, pojawi się ekran zatrzymania z kodem zatrzymania 0xC00000DF. Może to nastąpić, jeśli system Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 3 został uaktualniony do systemu Windows NT 4.0 lub gałęzie System i Security nie zostały naprawione za pomocą awaryjnego dysku naprawczego utworzonego przed zastosowaniem dodatku Service Pack 3. Aby dowiedzieć się, jak naprawić instalację znajdującą się w takim stanie, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
IDENTYFIKATOR ARTYKUŁU: 164471
TYTUŁ: Replacing System Files Using a Modified Emergency Repair Disk
prodnt recovery trap C00000DF ntfaqset
Właściwości

Identyfikator artykułu: 146887 — ostatni przegląd: 09/25/2003 14:17:00 — zmiana: 1.1

 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • kbinfo kbsetup KB146887
Opinia