Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie: Nie ma więcej wolnych stron stosu

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL149083
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Na komputerze z systemem Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition (Me) może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędzie:
Nie ma więcej wolnych stron stosu. Może być konieczne zwiększenie wartości 'MinSPs' w pliku System.ini w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia błędu stosu. Obecnie załadowanych jest nnn stron stosu SP.
Wątek przerwany w wyniku wystąpienia błędu przepełnienia stosu. Urządzenie VxD zajęło zbyt wiele obszaru stosu. Należy zwiększyć wartość 'MinSPs' w pliku System.ini lub usunąć wcześniej zainstalowane urządzenia VxD. W tej chwili liczba zainstalowanych SP wynosinnn. Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować.
Przyczyna
To zachowanie może wystąpić, jeśli system Windows napotka wewnętrzne przepełnienie stosu, który jest używany przez 32-bitowy sterownik urządzenia dla systemu Windows. Należy zwrócić uwagę, że nie jest to związane z ustawieniem „Stacks=” w pliku Config.sys, które odnosi się do 16-bitowych sterowników urządzeń dla systemu MS-DOS.

Warunki przepełnienia stosu wskazują na błędy w sterowniku urządzenia.Sterownikom urządzeń są przydzielane 4 kilobajty (KB) pamięci (czyli jedna strona), które są używane jako stos. Jeśli sterownik urządzenia używa więcej pamięci niż 4 KB, występuje warunek przepełnienia stosu.

System Windows ma w rezerwie pewną liczbę dodatkowych stron pamięci, tzw. wolnych stron stosu, do tymczasowego użycia, tak aby komputer nie przestał odpowiadać (nie zawiesił się) z powodu wystąpienia warunku przepełnienia stosu. Gdy warunek przepełnienia stosu ustępuje, system Windows zwalnia tę tymczasową stronę. Domyślnie są dwie wolne strony stosu.

Jeśli system Windows wykryje, że zabrakło wolnych stron stosu, pojawia się komunikat o błędzie wymieniony w sekcji „Symptomy” tego artykułu. System Windows kontynuuje działanie, o ile sterownik urządzenia nie napotka warunku przepełnienia stosu w sytuacji, gdy nie ma więcej wolnych stron stosu.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, dodaj następujący wiersz do sekcji [386Enh] pliku System.ini, a następnie uruchom ponownie komputer:
MinSPs=4
Jeśli to zachowanie nadal występuje, zwiększaj do skutku liczbę wolnych stron stosu co 4 (na przykład 8, 12, 16).

UWAGA: Każda wolna strona stosu wymaga 4 KB pamięci.

Aby poddać edycji plik System.ini w systemie Windows 95, Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz poleceniesyseditw polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij plikSystem.iniw menuOkno.
 3. W sekcji [386Enh] wpisz następujący wiersz:
  MinSPs=4
 4. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, a następnie kliknij przycisk Tak, aby zapisać zmiany.
 5. Uruchom ponownie komputer.
Aby poddać edycji plik System.ini w systemie Windows Me:

 1. Kliknij przyciskStart, kliknij polecenieWyszukaj, kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 2. W polu „Wyszukaj pliki i foldery o nazwie” wpisz nazwę „System.ini” (bez cudzysłowu) i upewnij się, że w polu rozwijanym „Szukaj w” wyświetlana jest pozycja „Lokalny dysk twardy (C:)”. Kliknij przyciskWyszukaj teraz.
 3. Gdy w okienku po prawej stronie pojawią się wyniki wyszukiwania, kliknij dwukrotnie plik System.ini z folderu C:\Windows. Plik System.ini powinien zostać otwarty w Notatniku.
 4. W sekcji [386Enh] dodaj lub poddaj edycji następujący wiersz:
  „MinSPs=4” (bez cudzysłowu)
 5. W menu Plik kliknij polecenieZapisz, a następnie kliknij menu Plik ponownie i kliknij polecenieZakończ.
 6. Uruchom ponownie komputer.
Więcej informacji
UWAGA: Następujące informacje pochodzą ze źródeł innych niż firma Microsoft. Firma Microsoft podaje je jako uzupełnienie, ale nie sprawdziła ich poprawności ani dokładności.

Jeśli używasz programu Norton AntiVirus firmy Symantec, możesz odwiedzić witrynę firmy Symantec w sieci Web pod następującym adresem URL:
minisps sms w98hemapr wmehemmay minsps minsp min sps wmehem w98hem w98hemmay w98hemjun
Właściwości

Identyfikator artykułu: 149083 — ostatni przegląd: 02/10/2014 05:33:23 — zmiana: 1.3

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbwin98 kbwinme kbenv win98se win98 kbprb win95 KB149083
Opinia