Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak rozwiązywać problemy podane w komunikatach o błędach ochrony systemu Windows

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL149962
Jeżeli w tym artykule nie został opisany komunikat o błędzie, który się pojawił, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby wyświetlić więcej artykułów opisujących komunikaty o błędach:
315854 Centrum zasobów komunikatów o błędach w systemach Windows 98 i Windows Me
Symptomy
Po uruchomieniu systemu Windows można pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędach, w których nazwa urządzeniajest nazwą danego urządzenia:
Podczas inicjowania urządzenianazwa urządzeniaBłąd ochrony systemu Windows
-lub-
Błąd ochrony systemu Windows
Podczas zamykania komputera może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Błąd ochrony systemu Windows
UWAGA: Aby efektywniej przeszukiwać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, podczas wyszukiwania należy używać słów kluczowych związanych z poszukiwanym zagadnieniem. Jeśli szukasz informacji o rozwiązywaniu problemów, które nie są opisane w tym artykule, przeszukaj ponownie bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, używając słów kluczowych wymienionych w poniższym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
242450 How to Query the Microsoft Knowledge Base Using Keywords
Przyczyna
To zachowanie może występować wtedy, gdy komputer ładuje lub zwalnia sterownik urządzenia wirtualnego (VxD). W wielu przypadkach sterownik VxD, który nie jest ładowany lub zwalniany, jest wymieniony w komunikacie o błędzie. W innych przypadkach stwierdzenie, który sterownik VxD spowodował to zachowanie, może nie być możliwe.

Komunikaty o błędach ochrony systemu Windows mogą pojawić się w następujących przypadkach:
 • Jeżeli sterownik trybu rzeczywistego i sterownik trybu chronionego są w konflikcie.
 • Jeżeli rejestr jest uszkodzony.
 • Jeżeli plik Win.com lub plik Command.com są zainfekowane wirusem lub którykolwiek z plików jest uszkodzony.
 • Jeżeli sterownik trybu chronionego jest załadowany z pliku System.ini, a sterownik jest już zainicjowany.
 • Jeżeli istnieje fizyczny konflikt adresu wejścia/wyjścia (We/Wy) lub konflikt adresu pamięci RAM.
 • Jeżeli niepoprawnie skonfigurowano ustawienia CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) dla wbudowanego urządzenia peryferyjnego (takie, jak ustawienia pamięci podręcznej, taktowania procesora, dysków twardych itd.).
 • Jeżeli funkcja Plug and Play systemu BIOS (Basic Input/Output System) nie działa poprawnie.
 • Jeżeli pamięć lub pamięć podręczna komputera działa wadliwie.
 • Jeżeli płyta główna komputera nie działa prawidłowo.
 • Jeżeli zainstalowano pakiet Microsoft Office 97 na komputerze z programem Novell Client 32.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać komunikat o błędzie ochrony systemu Windows:
 1. Uruchom komputer w trybie awaryjnym. Aby uzyskać informacje na temat uruchamiania komputera w trybie awaryjnym, wyświetl jedną z następujących sekcji, w zależności od posiadanego systemu operacyjnego.

  System Windows 95
  Aby uruchomić system Windows 95 w trybie awaryjnym, naciśnij klawisz F8, gdy pojawi się komunikat „Uruchamianie systemu Windows 95” , a następnie wybierz opcjęTryb awaryjnyz menustartowego.
  System Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie
  Aby uruchomić system Windows 98 w trybie awaryjnym, ponownie uruchom komputer, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, dopóki nie pojawi się menustartowesystemu Windows 98, a następnie wybierz opcję Tryb awaryjny.
  System Windows Millennium Edition (Me)
  Aby uruchomić system Windows Me w trybie awaryjnym, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL podczas ponownego uruchamiania komputera, a następnie wybierz opcjęTryb awaryjnyw menu startowymsystemu Windows Me.
 2. Jeżeli pojawił się komunikat o błędzie podczas uruchamiania komputera w trybie awaryjnym lub podczas zamykania komputera w trybie awaryjnym, zobacz jeden z następujących artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:Windows 95:
  136337 Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu Windows 95
  145926 How to Troubleshoot Windows 95 Shutdown Problems
  Windows 98:
  188867 Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu Windows 98
  202633 Jak rozwiązywać problemy związane z zamykaniem systemu Windows 98
  Windows Millennium Edition (Me):
  273738 TYTUŁ: Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu Windows Me
  273746 TYTUŁ: Jak rozwiązywać problemy związane z zamykaniem systemu Windows Me
 3. Jeżeli komputer jest typu Plug and Play, zainstaluj ponownie system Windows, używając poleceniasetup /p I. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak zainstalować system Windows 95, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  129260 Windows 95 Setup: Description and Troubleshooting Steps
 4. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak zainstalować system Windows 95, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:Jeżeli używasz programu Novell Client 32, usuń go, a następnie zainstaluj Klienta Microsoft dla sieci Novell Networks.
 5. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak zainstalować system Windows 95, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:Sprawdź, czy ustawienia CMOS komputera są poprawne. Aby uzyskać informacje dotyczące zmieniania ustawień CMOS komputera, zapoznaj się z dokumentacją komputera lub skontaktuj się z jego producentem.
 6. Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak zainstalować system Windows 95, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:Zainstaluj czystą kopię systemu Windows w pustym folderze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jeden z następujących artykułów poniżej:
277648 Jak zainstalować system Windows Millennium Edition w nowym folderze [winmil]
193902 Jak zainstalować system Windows 98 w nowym folderze
142096 How to Reinstall Windows 95 to a New Folder
WAŻNE: jeżeli komunikaty o błędach pojawiają się w dalszym ciągu, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest wadliwy sprzęt.
Więcej informacji
Sterownikiem VxD, który generuje komunikaty o błędach może być dowolny sterownik VxD - zainstalowany domyślny sterownik VxD lub sterownik .386 innej firmy, załadowany z pliku System.ini. Jeżeli nie ma pewności, który sterownik sprawia, że pojawiają się komunikaty o błędach, należy utworzyć plik Bootlog.txt, a następnie sprawdzić, który ze sterowników został zainicjowany jako ostatni. Zazwyczaj ten właśnie sterownik powoduje problem.

UWAGA: komunikat o błędzie ochrony systemu Windows można również otrzymać podczas ponownego uruchamiania systemu Windows 95, po zainstalowaniu programu lub wprowadzeniu zmiany w konfiguracji komputera.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
157924 Err Msg: "IOS Failed to Initialize" on Boot
Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak rozwiązać problemy dotyczące ochrony systemu Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
131431 How to Troubleshoot Registry Errors
wpe corrupt win command com
Właściwości

Identyfikator artykułu: 149962 — ostatni przegląd: 12/30/2004 20:47:00 — zmiana: 2.3

 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • kberrmsg kbtshoot kbwinme diskmem win98se win98 kbprb win95 kbprod2web kbdiskmemory KB149962
Opinia