Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie podczas instalacji protokołu TCP/IP lub dodawania usługi TCP/IP

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL151237


WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Symptomy
Podczas próby ponownej instalacji protokołu TCP/IP lub dodania usługi TCP/IP może pojawić się jeden lub kilka następujących komunikatów o błędach:
- Podklucz usługi Rejestru już istnieje

lub
- Nie można usunąć dostawcy obszaru nazw
Jeżeli masz program Microsoft Proxy Server 2.0 z dodatkiem Service Pack 1 zainstalowany na komputerze opartym na systemie Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 1, może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Podczas wyszukiwania w bazie danych wystąpił nieodwracalny błąd
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że wszystkie składniki danej usługi TCP/IPzostały poprawnie usunięte, a następnie upewnij się, że następujące podklucze Rejestru zostały również usunięte przed ponownym uruchomieniem komputera:

WAŻNE: Jeżeli masz system Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 2, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base przed usunięciem jakiegokolwiek klucza Rejestru:

162837Replacing TCPIP after SP2 causes STOP 0x00000050

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.
UWAGA: Następujące wpisy Rejestru istnieją lub nie w zależności od konfiguracji protokołu TCP/IP.

UWAGA: CCS=CurrentControlSet

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DhcpMibAgentHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DhcpServerHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\FTPSVCHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\LPDSVCHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NetBTHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\RFC1156AgentHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SNMPHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SimpTcpHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\TcpipHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\TcpipCUHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\TcpPrintHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WinsHKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WinsMibAgentHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\DHCPHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\DhcpServerHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\FTPSVCHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\LmhostsHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\LPDSVCHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\NetBTHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\SimpTcpHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\SNMPHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\TcpipHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\WinsHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\WinSockHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\WinSock2HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\'NetDriver'x\Parameters\Tcpipgdzie NetDriver jest nazwą karty sieciowej zainstalowanej w systemie i gdzie x jest numerem karty sieciowej.Może być również konieczne usunięcie następujących kluczy:HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Enum\Root\Legacy_DHCPHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Enum\Root\Legacy_LmhostsHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Enum\Root\Legacy_LPDSVCHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Enum\Root\Legacy_NetBTHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Enum\Root\Legacy_TCPIPHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\LanManServer\Linkage\BindHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\LanManWorkstation\Linkage\BindHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CCS\Services\PPTP


UWAGA: Usunięcie dodatkowych kluczy wymaga manipulacji uprawnieniami do tych kluczy. Domyślne uprawnienia dla grupy Wszyscy to Odczyt. Należy dokonać zmiany ustawień w przypadku każdego klucza, który chcesz usunąć. Aby zmienić uprawnienia, zaloguj się jako Administrator, uruchom program Regedt32.exe i wybierz klucz, który chcesz usunąć.Z menu wybierz polecenie Zabezpieczenia, następnie w polu Właściciel kliknij przycisk Przejmij na własność. Następnie wybierz polecenie Zabezpieczenia i w obszarze Uprawnienia daj uprawnienie pełnej kontroli grupie Wszyscy, zaznaczając opcję Zamień uprawnienia do istniejących podkluczy.

Uruchom ponownie komputer, tak aby zmiany w Rejestrze zostały rozpoznane przez system Windows NT.

Jeżeli została zainstalowana usługa dostępu zdalnego (RAS, Remote Access Service) może być konieczne usunięcie następujących wpisów Rejestru usług RAS i NDISWANx:

 1. Zlokalizuj klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\NetBIOS\Linkage.
 2. Kliknij dwukrotnie pozycjęBindi usuń wszystkie wpisy NetBT_xxxx , takie jak:
      \Device\NetBT_El59x1    \Device\NetBT_NdisWan1    \Device\NetBT_NdisWan2    \Device\NetBT_NdisWan3    \Device\NetBT_NdisWan4  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASARP  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASAUTO  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASMAN HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASACD HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASPPTPE HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASPPTPF HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\RASPPTPM HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\Services\NDISWANx\Parameters\TCPIP(gdzie x odzwierciedla liczby odpowiadające poprzednim wpisom \Device\NetBT_NDISWANx. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASARP HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASACD HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASAUTO HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASMAN HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASPPTPE HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASPPTPF HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CCS\ENUM\Root\Legacy_RASPPTPM
usuń ręczny ręcznie regedt32 w jaki sposób jak usuwanie tcpip
Właściwości

Identyfikator artykułu: 151237 — ostatni przegląd: 09/19/2003 17:43:00 — zmiana: 2.3

 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • kbnetwork kbprb kbfaq KB151237
Opinia