Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Problemy z trybem zgodności z systemem MS-DOS oraz z kontrolerami PCI IDE

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL151911
Jeżeli ten artykuł nie wyjaśnia danego problemu ze sprzętem, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących sprzętu:WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Symptomy
Jeżeli na komputerze znajdują się kontrolery dysku twardego PCI IDE, które stosują serializację między dwoma kanałami IDE, mogą wystąpić następujące problemy:
 • Brak dostępu do 32-bitowego systemu plików i 32-bitowej pamięci wirtualnej

  i
 • Menedżer urządzeń wyświetla wykrzyknik (!) w żółtym kółku dla podstawowych i pomocniczych kanałów IDE
Jeżeli odinstalujesz, a następnie zainstalujesz ponownie kontroler dysku twardego, problem nie zostanie rozwiązany.
Przyczyna
Takie zachowanie może występować wtedy, gdy sterownik trybu chronionego kontrolera dysku twardego nie zostanie poprawnie zainicjowany po uruchomieniu systemu Windows. W takim przypadku w Rejestrze jest umieszczana wartośćNOIDE, która chroni system Windows przed kolejnymi próbami zainicjowania sterownika trybu chronionego.
Rozwiązanie
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

UWAGA: Wartość Rejestru opisana w tej sekcji służy do zapobiegania uszkodzeniu danych. Przed zmodyfikowaniem tej wartości Rejestru zalecamy wykonanie kroków rozwiązywania problemów opisanych w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
130179 Troubleshooting MS-DOS Compatibility Mode on Hard Disks

Wszystkie wersje

Aby system Windows próbował ponownie zainicjować sterownik IDE trybu chronionego:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenieregeditw polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz Rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\IOS
 3. W prawym okienku prawym przyciskiem myszy kliknij wartośćNOIDE, a następnie kliknij polecenieUsuń.
 4. Zamknij program Edytor Rejestru.
Po zaktualizowaniu Rejestru uruchom ponownie system Windows. System Windows próbuje inicjować sterownik trybu chronionego kontrolera. Jeżeli system Windows może zainicjować sterownik trybu chronionego kontrolera, system plików i pamięć wirtualna działają w trybie 32-bitowym, a Menedżer urządzeń nie wyświetla wykrzyknika w żółtym kółku dla kanałów IDE.

Jeżeli sterownik trybu chronionego nie zostanie poprawnie zainicjowany, pojawi się komunikat o błędzie, a wartośćNOIDEzostanie ponownie utworzona. Przy następnym uruchomieniu komputera system Windows używa systemu plików trybu zgodności z systemem MS-DOS.

Tylko system Windows 98

Jeżeli na komputerze jest zainstalowany system Windows 98, zlokalizuj folder Tools\Mtsutil na dysku CD-ROM z systemem Windows 98, prawym przyciskiem myszy kliknij plikNoide.inf, a następnie kliknij polecenieInstaluj. Po wykonaniu tej czynności wartośćNOIDEzostanie usunięta, jeżeli istnieje. Po użyciu tego pliku uruchom ponownie komputer.
Więcej informacji
Taki problem może występować wtedy, gdy na komputerze jest zainstalowany kontroler IDE wymagający serializacji między podstawowymi a pomocniczymi kanałami IDE. Sterowniki trybu chronionego tych kontrolerów IDE mogą nie zostać zainicjowane, jeżeli pojawi się jedna z następujących sytuacji:
 • Jeden kanał IDE obsługuje dysk twardy, a drugi kanał obsługuje stację dysków CD-ROM albo stację innego typu, wymagającą sterowników trybu rzeczywistego. Ponieważ między kanałami IDE musi występować serializacja, system Windows nie może uzyskać dostępu do dysku twardego w trybie chronionym i używać innego urządzenia w trybie rzeczywistym. W takim przypadku sterownik trybu chronionego nie jest inicjowany, a przełącznikNOIDEjest umieszczany w Rejestrze w celu uniknięcia pojawienia się błędów w przyszłości. Oba dyski mogą wtedy działać w trybie rzeczywistym.

  lub
 • Sterownik kontrolera IDE został ręcznie usunięty z Menedżera urządzeń, a następnie ponownie zainstalowany albo sterownik trybu chronionego został wyłączony, a następnie ponownie włączony. Niektóre sterowniki kontrolera PCI nie zostały zaprojektowane do dynamicznego włączania i wyłączania i mogą powodować, że sterownik trybu chronionego nie będzie poprawnie inicjowany.
Następujące sterowniki urządzeń systemu Windows mogą powodować to zachowanie:
 • Kontroler PCI IDE CMD PCI-0640
 • Standardowy podwójny kontroler PCI IDE
 • Kontroler Opti Dual PCI IDE
 • Kontroler Intel 82371 AB/EB Pci Bus Master IDE
 • Kontroler Ali M5229 PCI Busmaster IDE
Inne kontrolery PCI IDE, które używają serializacji między kanałami IDE, mogą również powodować to zachowanie.
HWHDCTL winmedos osr 95 winmil winme win98 98 brakujący podstawowy ide podwójny fifo
Właściwości

Identyfikator artykułu: 151911 — ostatni przegląd: 12/30/2004 20:50:00 — zmiana: 2.5

 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • kbwinme kbhardware kbenv diskmem kbhw win98 kbprb win95 osr2 kbdiskmemory KB151911
Opinia