Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Po niepoprawnym zamknięciu systemu lub błędzie dysku twardego uruchamiany jest program ScanDisk

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL152404
Symptomy
Podczas uruchamiania systemu Microsoft Windows automatycznie uruchamiany jest program ScanDisk lub pojawia się jeden z następujących komunikatów o błędzie:
 • System Windows nie został poprawnie zamknięty. Jeden lub więcej dysków może zawierać błędy. Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić program ScanDisk dla tych dysków...
 • Na jednym lub kilku dyskach mogły pojawić się złe sektory. Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić program ScanDisk z analizą powierzchni...
 • Wykryto nieprawidłowe zamknięcie systemu. Trwa sprawdzanie dysków w poszukiwaniu błędów.
Przyczyna
To zachowanie może się pojawić wtedy, gdy system zostanie niepoprawnie zamknięty lub jeśli wystąpią błędy na jednym lub kilku dyskach twardych. Jeśli wydaje się, że system Windows został zamknięty poprawnie, a mimo to program ScanDisk jest uruchamiany przy następnym uruchomieniu systemu, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
273017 ScanDisk Runs Even Though Windows Shut Down Correctly
Rozwiązanie
Należy pozwolić, aby program ScanDisk sprawdził wszystkie dyski i naprawił wszelkie znalezione błędy. Aby poprawnie zamknąć system Windows, wykonaj następujące kroki:
 1. Na pasku zadań kliknij przyciskStart, a następnie kliknij polecenieZamknij.
 2. Kliknij opcjęZamknij komputer(lubZamknij), a następnie kliknij przyciskOK.
UWAGA: Nie należy wyłączać komputera przy uruchomionym systemie Windows, chyba że komputer przestał odpowiadać na naciskanie klawiszy lub klikanie myszą.
Więcej informacji
Aby wyłączyć automatyczne uruchamianie programu Scandisk po niepoprawnym zamknięciu systemu, należy przeprowadzić jedną z następujących procedur:

W systemach Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie lub Windows Millennium (Me)

 1. Na pasku zadań kliknij przyciskStart, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenieMsconfig, a następnie kliknij przyciskOK.
 2. Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboruWyłączaj program Scandisk po niewłaściwym zamknięciu systemu.
 3. Kliknij przyciskOKdwa razy, a następnie kliknij przyciskTak, aby ponownie uruchomić komputer.UWAGA: W systemach Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie ta procedura dodaje wiersz AutoScan=0 do sekcji [Options] pliku Msdos.sys. W systemie Windows Me ta procedura dodaje do następującego klucza Rejestru wartość binarną o nazwie DisableScandiskOnBoot i ustawia tą wartość na 01:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem

W systemach Windows 95 OSR2, Windows 98 lub Windows 98 Wydanie drugie

Dodaj wiersz AutoScan=0 do sekcji [Options] pliku Msdos.sys. Aby uzyskać informacje dotyczące edytowania pliku Msdos.sys, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
118579 Contents of the Windows Msdos.sys File
95
Właściwości

Identyfikator artykułu: 152404 — ostatni przegląd: 12/30/2004 20:49:27 — zmiana: 2.4

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

 • diskmem kbdiskmemory kberrmsg kbprb kbtool kbwinme osr2 win95 win98 KB152404
Opinia