Jak zainstalować program Kopia zapasowa Microsoft

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL152561
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Program Kopia zapasowa Microsoft jest narzędziem wykonującym kopie zapasowe dołączonym do systemu Windows. To narzędzie nie jest instalowane domyślnie podczas instalowania systemu Windows. W tym artykule jest opisane, jak zainstalować program Kopia zapasowa po zainstalowaniu systemu Windows.
Więcej informacji
Aby zainstalować program Kopia zapasowa, wykonaj następujące kroki.

UWAGA: Ta procedura wymaga dostępu do oryginalnych dysków lub dysku CD z systemem Windows albo do punktu instalacji systemu Windows na serwerze.
  1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
  2. Na karcie Instalator systemu Windows kliknij pozycję Narzędzia dyskowe (lub Narzędzia systemowe), a następnie kliknij przycisk Szczegóły.
  3. Zaznacz pole wyboru Kopia zapasowa, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. Kliknij przycisk OK.
kopia zapasowa program dodawanie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 152561 — ostatni przegląd: 12/04/2015 14:55:54 — zmiana: 1.3

Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbtool win98se win98 kbfaq win95 KB152561
Opinia