Jak skonfigurować podwójny rozruch po zainstalowaniu systemu Windows NT

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL153762
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule jest opisany sposób konfigurowania systemu Windows NT do podwójnego rozruchu z systemem MS-DOS na komputerze, na którym pierwotnie był zainstalowany tylko system Windows NT. Aby podwójny rozruch był możliwy, partycja komputera musi być partycją FAT a nie partycją NTFS.
Więcej informacji
 1. Uruchom komputer z dyskietki z systemem MD-DOS zawierającej plik Sys.com. Aby dysk rozruchowy stał się dyskiem systemowym MS-DOS, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  a:\>sys c:
  Po wpisaniu tego polecenia i ukończeniu procedury zostanie wyświetlony komunikat o przeniesieniu systemu.

  UWAGA: To polecenie wyłącza program rozruchowy systemu Windows NT, aby podczas rozruchu z dysku twardego komputer uruchomił się w trybie MS-DOS. Po wykonaniu poniższych kroków wymagana będzie naprawa programu rozruchowego systemu Windows NT.
 2. Ponownie uruchom komputer z dysku twardego komputera, aby pojawił się wiersz polecenia i zainstaluj na komputerze system MS-DOS, jeśli nie jest jeszcze zainstalowany.
 3. Po całkowitym zainstalowaniu systemu MS-DOS i ponownym rozruchu, ponownie uruchom komputer za pomocą dysków Instalatora systemu Windows NT. Podczas instalacji zaznacz opcjęN, aby naprawić system Windows NT.

  UWAGA: Naprawy wymaga tylko sektor rozruchowy systemu Windows NT. W czasie wykonywania tej procedury nie wybieraj inspekcji plików Rejestru, plików systemowych systemu Windows NT lub środowiska rozruchowego systemu Windows NT.
 4. Po naprawieniu sektora rozruchowego systemu Windows NT należy ręcznie dokonać edycji pliku Boot.ini, aby dołączyć opcję rozruchu w systemie MS-DOS. Plik Boot.ini jest plikiem tylko do odczytu, ukrytym i systemowym, zlokalizowanym w folderze głównym dysku rozruchowego. Dodaj następujący wiersz do pliku Boot.ini w sekcji systemów operacyjnych:
  c:\="Microsoft DOS".
Podczas następnego ponownego rozruchu komputera, w menu startowym systemu Windows NT pojawi się możliwość wyboru systemu MS-DOS .

Procedury podanej w tym artykule można użyć do włączenia podwójnego rozruchu systemów Windows NT i Windows 95. Aby wprowadzić podwójny rozruch w systemie Windows 95, uruchom komputer w systemie MS-DOS i zainstaluj system Windows 95. Podczas instalacji systemu Windows 95, system Windows NT jest rozpoznawany i informacje programu rozruchowego nie są zastępowane.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 153762 — ostatni przegląd: 12/04/2015 15:04:58 — zmiana: 1.2

Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsetup KB153762
Opinia