Jak włączyć klawisz NUM LOCK na ekranie logowania?

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL154529
UWAGA Ten artykuł nie dotyczy systemu Windows NT 4.0 Terminal Server. Nie dotyczy on również systemów Windows 2000 Server i Windows 2000 Advanced Server z uruchomionymi usługami terminalowymi.
Opis problemu
Stan klawisza NUM LOCK jest określony dla każdego użytkownika i domyślnie ten klawisz jest wyłączony. Jeśli klawisz NUM LOCK ma być włączony, zanim użytkownik naciśnie klawisze CTRL+ALT+DEL w celu zalogowania się, należy zmienić to domyślne zachowanie za pomocą Edytora rejestru.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Automatyczne rozwiązywanie problemu
Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?
Samodzielne rozwiązywanie problemu
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003

Aby włączyć klawisz NUM LOCK przed zalogowaniem się użytkownika, wykonaj następujące czynności:
  1. Uruchom Edytor rejestru.
  2. Przejdź do klucza
    HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Keyboard
    .
  3. Dla pozycji InitialKeyboardIndicators zmień wartość z 0 na 2.
Czy problem został rozwiązany?
Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
Informacje
217884 Resetowanie ustawienia klawisza NUM LOCK po wylogowaniu się z serwera terminali (j. ang.)
262625 Jak skonfigurować stan klawisza NUM LOCK podczas logowania się przy użyciu skryptu logowania (j. ang.)
automatyczne rozwiązywanie problemu rejestr num lock
Właściwości

Identyfikator artykułu: 154529 — ostatni przegląd: 09/25/2011 02:19:00 — zmiana: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

  • kbfixme kbmsifixme kbenv kbhowto KB154529
Opinia