Opis technologii ActiveX

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
ActiveX jest otwartą platformą integracji, która oferuje deweloperom, użytkownikom i twórcom stron sieci Web możliwość szybkiego i prostego tworzenia zintegrowanych programów i dokumentów dla Internetu i Intranetu. Korzystając z technologii ActiveX, można na stronie sieci Web łatwo wstawić efekty multimedialne, obiekty interaktywne i wymyślne programy, które sprawią, że komfort pracy użytkownika będzie porównywalny z oferowanym przez multimedialne dyski CD o wysokiej jakości.

UWAGA: Ten artykuł został przedstawiony tylko w celach informacyjnych. Nie zawiera żadnych informacji o rozwiązywaniu problemów. Jeśli szukasz informacji o rozwiązywaniu problemów, których nie podano w tym artykule, przeszukaj ponownie bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, używając słów kluczowych wymienionych w poniższym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
242450 Porady dotyczące sposobu wyszukiwania informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base
Więcej informacji
ActiveX to standard umożliwiający składnikom oprogramowania wzajemną interakcję w środowisku sieciowym, niezależnie od języka, w którym składniki te zostały utworzone. Większość użytkowników sieci World Wide Web (WWW) natknie się na technologię ActiveX w postaci formantów, dokumentów i skryptów ActiveX.

Formanty ActiveX

Formanty ActiveX, znane wcześniej jako formanty OLE lub OCX, to składniki (lub obiekty), które można wstawić na stronie sieci Web lub do innego programu, umożliwiając ponowne wykorzystanie ich funkcji innemu programiście. Na przykład formanty ActiveX dołączone do programu Internet Explorer umożliwiają ulepszanie stron sieci Web za pomocą wymyślnych funkcji formatowania oraz animacji.

Przewaga formantów ActiveX nad programami w języku Java i dodatkami plug-in programu Netscape polega przede wszystkim na możliwości ich użycia w programach, które napisano w wielu językach programowania, w tym we wszystkich językach programowania i językach baz danych firmy Microsoft.

Dokumenty ActiveX

Wyświetlając dokumenty ActiveX za pomocą przeglądarki sieci Web obsługującej technologię ActiveX, takiej jak Internet Explorer, można otwierać programy mające własne paski zadań i menu. Oznacza to, że korzystając z przeglądarki obsługującej technologię ActiveX, można otwierać pliki inne niż HTML, takie jak pliki programów Microsoft Excel i Microsoft Word.

Wykonywanie skryptów ActiveX

Funkcja wykonywania skryptów ActiveX obsługuje najbardziej popularne języki skryptów, w tym Microsoft Visual Basic Script i JavaScript. Za pomocą funkcji wykonywania skryptów ActiveX można zintegrować zachowanie kilku formantów ActiveX lub programów w języku Java z przeglądarki lub serwera sieci Web, poszerzając ich funkcje.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 154544 — ostatni przegląd: 12/04/2015 15:11:25 — zmiana: 2.0

Microsoft Internet Explorer 1.0, Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 3.2, Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 2.01, Microsoft Internet Explorer 2.1, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.1, Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.5 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 3.02

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbfaq KB154544
Opinia