Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak używać trybu Kiosk w programie Microsoft Internet Explorer

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL154780
Streszczenie
Internet Explorer zawiera funkcję trybu Kiosk umożliwiającą uzyskanie dostępu tylko do stron sieci Web. W tym artykule opisano, jak używać funkcję trybu Kiosk w programie Internet Explorer.
Więcej informacji
Po uruchomieniu programu Internet Explorer w trybie Kiosk, pasek tytułu, menu, paski narzędzi i pasek stanu programu Internet Explorer nie są wyświetlane, a program Internet Explorer jest uruchomiony w trybie Pełny ekran. Pasek zadań systemu Windows 95 nie jest wyświetlany, ale można przełączyć się do innych uruchomionych programów, naciskając kombinację klawiszy ALT+TAB lub CTRL+ALT+DEL. Ponieważ Internet Explorer jest uruchomiony w trybie Pełny ekran, nie ma dostępu do pulpitu systemu Windows 95, dopóki nie wyjdziesz z programu Internet Explorer.

Jak uruchomić program Internet Explorer w trybie Kiosk

Aby uruchomić program Internet Explorer w trybie Kiosk, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz następujące polecenie w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK:
iexplore -k strona
gdzie strona to adres strony sieci Web, którą chcesz wyświetlić po uruchomieniu programu Internet Explorer. Jeżeli nie określisz strony sieci Web w polu Otwórz, program Internet Explorer otworzy stronę startową. Należy pamiętać, że strona sieci Web, którą określisz, może być stroną sieci Web w Internecie, na komputerze użytkownika lub na innym komputerze w sieci.

Aby uruchomić program Internet Explorer w trybie Kiosk oraz uruchomić program Internet Explorer z witryną sieci Web firmy Microsoft, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Run, a następnie wpisz polecenieiexplore -k www.microsoft.comw polu Otwórz.

Aby uruchomić program Internet Explorer w trybie Kiosk oraz uruchomić program Internet Explorer ze stroną sieci Web Example.htm zlokalizowaną w folderze Moje dokumenty na komputerze użytkownika, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenieiexplore -k "c:\my documents\example.htm"w polu Otwórz.

Aby uruchomić program Internet Explorer w trybie Kiosk oraz uruchomić program Internet Explorer ze stroną sieci Web Example.htm zlokalizowaną na innym komputerze w sieci, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenieiexplore -k \\server\share\example.htmw polu Otwórz, gdzieserverorazshareoznaczają serwer oraz udział, w którym zlokalizowana jest strona sieci Web.

Jak wyjść z programu Internet Explorer

Aby wyjść z programu Internet Explorer uruchomionego w trybie Kiosk, naciśnij kombinację klawiszy ALT+F4. Zauważ, że nie można wyjść z trybu Kiosk bez wyjścia z programu Internet Explorer.

Skróty klawiaturowe trybu Kiosk

  Kombinacja klawiszy Funkcja  ------------------------------------------------------------------------------  CTRL+A        Zaznacz wszystko (edycja)  CTRL+B        Organizuj ulubione  CTRL+C        Kopiuj (edycja)  CTRL+F        Znajdź (na tej stronie)  CTRL+H        Pokaż folder Historia  CTRL+L        Okno dialogowe Otwieranie lokalizacji  CTRL+N        Nowe okno (otwiera się nie w trybie Kiosk)  CTRL+O        Okno dialogowe Otwieranie lokalizacji (to samo co CTRL+L)  CTRL+P        Drukuj  CTRL+R        Odśwież  CTRL+S        Zapisz  CTRL+V        Wklej (edycja)  CTRL+W        Zamknij (to samo co ALT+F4)  CTRL+X        Wytnij (edycja)  ALT+F4        Zamknij  ALT+LEWA STRZAŁKA  Wstecz  ALT+PRAWA STRZAŁKA  Dalej  ESC         Zatrzymaj  F5          Odśwież
4 5
Właściwości

Identyfikator artykułu: 154780 — ostatni przegląd: 09/19/2003 17:43:12 — zmiana: 1.4

Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbhowto msient msiew95 msiew98 KB154780
Opinia