Jak sprawdzić plik zrzutu pamięci za pomocą programu Dumpchk.exe

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 315271.
Streszczenie
Program Dumpchk jest narzędziem wiersza polecenia pozwalającym sprawdzić, czy plik zrzutu pamięci został utworzony poprawnie. Narzędzie Dumpchk nie wymaga dostępu do symboli.

Narzędzia do debugowania produktów systemu Windows można pobrać z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:Program Dumpchk znajduje się w następujących lokalizacjach:
 • Dysk CD-ROM z systemem Windows NT 4.0:
  Support\Debug\<Platforma>\Dumpchk.exe
 • Dysk CD-ROM z systemem Windows 2000: Zainstaluj zestaw narzędzi obsługi systemu, uruchamiając program Setup.exe z katalogu Support\Tools na dysku CD-ROM. Narzędzie Dumpchk jest domyślnie instalowane w folderze Program Files\Support Tools.
Więcej informacji
Narzędzie Dumpchk ma następujące opcje wiersza polecenia:
  DUMPCHK [opcje] <PlikZrzutu>   -? Wyświetla składnię polecenia.   -p Wyświetla jedynie nagłówek (bez sprawdzania).   -v Określa tryb pełny.   -q Przeprowadza szybki test. Niedostępne w systemie Windows 2000.				
Dodatkowe opcje dostępne jedynie w wersji programu Dumpchk.exe dla systemu Windows 2000:
  -c Przeprowadza sprawdzanie poprawności zrzutu.  -x Dodatkowe sprawdzenie poprawności pliku. Zajmuje kilka minut.  -e Przeprowadza badanie zrzutu.  -y <Ścieżka> Określa ścieżkę poszukiwania symboli do badania zrzutu.    Jeśli ścieżka poszukiwania jest pusta, wówczas symbole są poszukiwane    na dysku CD-ROM.  -b <Ścieżka> Określa ścieżkę poszukiwania obrazu do badania zrzutu.    Jeśli ścieżka poszukiwania symboli jest pusta, wówczas symbole są poszukiwane    w folderze <SystemRoot>\system32.  -k <Plik> Określa nazwę pliku zrzutu jądra.  -h <Plik> Określa nazwę pliku zrzutu warstwy HAL				
Narzędzie Dumpchk wyświetla niektóre podstawowe informacje z pliku zrzutu pamięci, a następnie sprawdza wszystkie wirtualne i fizyczne adresy znajdujące się w pliku. Jeśli w pliku zrzutu pamięci wystąpią błędy, to narzędzie Dumpchk zaraportuje je. Poniżej podano przykład wyniku działania polecenia Dumpchk:
  Filename . . . . . . .memory.dmp  Signature. . . . . . .PAGE  ValidDump. . . . . . .DUMP  MajorVersion . . . . .free system  MinorVersion . . . . .1057  DirectoryTableBase . .0x00030000  PfnDataBase. . . . . .0xffbae000  PsLoadedModuleList . .0x801463d0  PsActiveProcessHead. .0x801462c8  MachineImageType . . .i386  NumberProcessors . . .1  BugCheckCode . . . . .0xc000021a  BugCheckParameter1 . .0xe131d948  BugCheckParameter2 . .0x00000000  BugCheckParameter3 . .0x00000000  BugCheckParameter4 . .0x00000000  ExceptionCode. . . . .0x80000003  ExceptionFlags . . . .0x00000001  ExceptionAddress . . .0x80146e1c  NumberOfRuns . . . . .0x3  NumberOfPages. . . . .0x1f5e  Run #1   BasePage . . . . . .0x1   PageCount. . . . . .0x9e  Run #2   BasePage . . . . . .0x100   PageCount. . . . . .0xec0  Run #3   BasePage . . . . . .0x1000   PageCount. . . . . .0x1000  **************  **************--> Validating the integrity of the PsLoadedModuleList  **************  **************  **************--> Performing a complete check (^C to end)  **************  **************  **************--> Validating all physical addresses  **************  **************  **************--> Validating all virtual addresses  **************  **************  **************--> This dump file is good!  **************				
Jeśli w jakiejkolwiek części wyświetlonych poniżej danych wyjściowych wystąpi błąd, to plik zrzutu jest uszkodzony i nie można przeprowadzić analizy.

W tym przykładzie najważniejsze informacje (z punktu widzenia debugowania) są następujące:
  MajorVersion . . . . .free system  MinorVersion . . . . .1057  MachineImageType . . .i386  NumberProcessors . . .1  BugCheckCode . . . . .0xc000021a  BugCheckParameter1 . .0xe131d948  BugCheckParameter2 . .0x00000000  BugCheckParameter3 . .0x00000000  BugCheckParameter4 . .0x00000000				
Tych informacji można użyć, aby określić, jakiego rodzaju błąd zatrzymania jądra wystąpił i, w pewnym zakresie, jaka była używana wersja systemu Windows.

Informacje przedstawione w tym artykule pochodzą z zestawu Windows NT Resource Kit. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia Dumpchk.exe i innych programów użytkowych do debugowania, należy się zapoznać z załącznikiem A znajdującym się w zestawie Windows NT 3.51 Resource Kit Update oraz Update 2.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119490 Checking the Crashdump file for corruption
prodnt
Właściwości

Identyfikator artykułu: 156280 — ostatni przegląd: 12/02/2005 11:41:00 — zmiana: 5.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnetwork KB156280
Opinia