Jak rozwiązać problem sygnalizowany komunikatem o błędzie STOP 0xC0000218

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL156640
Symptomy
Na komputerze opartym na systemie Windows wyświetlany jest następujący komunikat STOP:
Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000,0x00000000)
UNKNOWN_HARD_ERROR
lub
Stop: 0xc0000218 {Awaria pliku Rejestru}
Nie jest możliwe załadowanie przez Rejestr gałęzi (pliku):
\Katalog_główny_systemu\System32\Config\SYSTEM lub jego dziennika bądź drugiej kopii.
Jest on uszkodzony, nieobecny lub nie można go zapisać.
UWAGA: Parametry w nawiasach są zależne od konfiguracji systemui mogą być różne za każdym razem.
Przyczyna
Komunikat o błędzie Stop 0xc0000218 oznacza, że nie można pobrać niezbędnego pliku gałęzi Rejestru. Ten komunikat o błędzie może wystąpić, gdy plik jest uszkodzony lub nieobecny. Aby rozwiązać problem, można ponownie zainstalować system operacyjny i przywrócić pliki Rejestru z kopii zapasowej. Pliki Rejestru mogą ulec uszkodzeniu na skutek uszkodzenia dysku twardego lub niektórych innych problemów sprzętowych.

Ten komunikat o błędzie może także wystąpić, jeśli sterownik podczas ładowania dopamięci uszkodził dane rejestru albo gdy w pamięci, do której jest ładowany rejestr,pojawi się błąd parzystości. W tym drugim przypadku należy wyłączyć bufor zewnętrznyi sprawdzić układy pamięci.
Rozwiązanie
Ponieważ Rejestr jest uszkodzony, należy zakończyć każdą z następującychczynności, dopóki problem nie zostanie rozwiązany:
 1. Podczas ładowania systemu Windows naciśnij klawisz SPACJI, gdy pojawi się komunikat „Ostatnia znana dobra konfiguracja”.
 2. Zakończ równoległą instalację i przywróć pliki rejestru z kopii zapasowej na taśmie. Aby to zrobić:
  • Zainstaluj ponownie system Windows w oddzielnym katalogu
  • Przywróć gałęzie Rejestru znajdujące się w podkatalogu %SYSTEMROOT%\System32\Config.
  • Jeśli brak kopii zapasowej na taśmie, kopia zapasowa serwerów sieciowych i produkcyjnych stacji roboczych powinna stanowić niezbędną część każdego działającego systemu produkcyjnego.
  UWAGA: Jeśli system Windows jest przechowywany w partycji FAT, można przywrócićpliki za pomocą innego komputera i przez kopiowanie plików gałęzi Rejestru do powyższego katalogu.
Więcej informacji
Jeśli komunikat o błędzie STOP został spowodowany problemem sprzętowym (na przykładuszkodzone sektory na dysku twardym), dysk może wymagać formatowania na niskim poziomie,ponownego partycjonowania, ponownego formatowania oraz przywrócenia całego systemuz taśmowej kopii zapasowej, w celu usunięcia problemu. Jednakże w najbardziej drastycznymprzypadku, gdy komunikat o błędzie STOP został spowodowany fizycznym uszkodzeniem sektora,sektor musi zostać przeniesiony podczas formatowania na niskim poziomie.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 156640 — ostatni przegląd: 09/19/2003 17:43:00 — zmiana: 1.2

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kberrmsg kbhowto kbnetwork KB156640
Opinia