Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak ustanowić połączenia programu NetMeeting poprzez zaporę

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL158623
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób ustanawiania połączeń za pośrednictwem Internetu przy użyciu programu Microsoft NetMeeting wówczas, gdy zapora jest używana do łączenia się z Internetem.
Więcej informacji
W przypadku ustanawiania połączenia za pośrednictwem Internetu przy użyciu programu NetMeeting ten program używa kilku portów protokołu IP do komunikowania się z innymi uczestnikami spotkania. Jeżeli zapora jest używana do łączenia się z Internetem, musi być skonfigurowana w taki sposób, aby porty używane przez program NetMeeting nie były blokowane.

Program NetMeeting używa następujących portów protokołu IP (Internet Protocol):
  Port   Przeznaczenie  -------------------------------------  389    Internetowy serwer lokalizacji [protokół TCP (Transmission Control Protocol)]  522    Serwer lokalizacji użytkowników (TCP)  1503   T.120 (TCP)  1720   Konfiguracja wywołań H.323 (TCP)  1731   Sterowanie wywołaniami dźwiękowymi (TCP)  Dynamiczny  Sterowanie wywołaniami H.323 (TCP)  Dynamiczny  Przesyłanie strumieniowe H.323 [protokół RTP (Realtime Transport Protocol)		przez UDP (User Datagram Protocol)]				
Aby ustanowić wychodzące połączenia programu NetMeeting poprzez zaporę, należy skonfigurować ją do funkcjonowania w następujący sposób:
 • Przekazywanie ruchu sieciowego za pośrednictwem podstawowych połączeń protokołu TCP przez porty: 522, 389, 1503, 1720 i 1731.
 • Przekazywanie ruchu sieciowego za pośrednictwem pomocniczych połączeń protokołu UDP przez dynamicznie przypisywane porty (1024-65535).
UWAGA: Niektóre zapory mogą przekazywać ruch sieciowy za pośrednictwem połączeń protokołu TCP przez określone porty, ale nie mogą przekazywać ruchu sieciowego za pośrednictwem pomocniczych połączeń protokołu UDP przez dynamicznie przypisywane porty. W przypadku ustanawiania połączeń programu NetMeeting przez zapory tego typu nie można korzystać z funkcji dźwiękowych programu NetMeeting.

Ponadto niektóre zapory mogą przekazywać ruch sieciowy za pośrednictwem połączeń protokołu TCP przez określone porty i pomocniczych połączeń protokołu UDP przez dynamicznie przypisywane porty, ale nie obsługują wirtualizacji dowolnej liczby wewnętrznych adresów IP lub nie mogą wykonywać tej operacji w trybie dynamicznym. W przypadku zapór tego typu można ustanawiać z komputerów po wewnętrznej stronie zapory połączenia programu NetMeeting z komputerami po zewnętrznej stronie zapory i można korzystać z funkcji dźwiękowych programu NetMeeting, ale nie można ustanawiać z komputerów po zewnętrznej stronie zapory połączeń z komputerami po wewnętrznej stronie zapory.

Protokół konfiguracji wywołań H.323 (przez port 1720) dynamicznie negocjuje port TCP używany przez protokół sterowania wywołaniami H.323. Ponadto zarówno protokół sterowania wywołaniami dźwiękowymi (przez port 1731), jak i protokół konfiguracji wywołań H.323 (przez port 1720) dynamicznie negocjują porty protokołu UDP (User Datagram Protocol) używane przez protokół przesyłania strumieniowego H.323 zwany protokołem RTP (Real Time Protocol). W programie NetMeeting dwa porty są ustalane po obu stronach zapory w celu strumieniowego przesyłania dźwięku i wideo. Te dynamicznie negocjowane porty są dowolnie wybierane z zestawu wszystkich portów, które mogą być przypisywane dynamicznie.

W przypadku usług katalogowych programu NetMeeting wymagany jest port 389 lub 522, zależnie od typu używanego serwera. W przypadku internetowych serwerów lokalizacji (ILS, Internet Locator Server), które obsługują protokół LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) dla programu NetMeeting w wersji 2.0 lub nowszej, wymagany jest port 389. W przypadku serwerów lokalizacji użytkowników (ULS, User Location Server), opracowanych dla programu NetMeeting w wersji 1.0, wymagany jest port 522.
2.00
Właściwości

Identyfikator artykułu: 158623 — ostatni przegląd: 12/04/2015 15:42:40 — zmiana: 2.2

Microsoft NetMeeting 2.11, Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.11, Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.11, Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.0 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive KB158623
Opinia