Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Skróty utworzone w systemie Windows NT 4.0 są rozpoznawane jako ścieżki UNC

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL158682
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Symptomy
Po kliknięciu skrótu programu przez użytkownika systemu Windows NT pojawia się monit o wprowadzenie hasła sieciowego, mimo że właściwości skrótu wskazują ścieżkę względną do komputera lokalnego.

Ten problem może stać się widoczny, gdy używane są profile oparte na serwerze, a użytkownik loguje się do komputera innego niż komputer, na którym został utworzony skrót.
Przyczyna
Skróty utworzone na komputerze automatycznie osadzają ścieżkę UNC (Universal NamingConvention), taką jak \\<komputer>\admin$ w pliku .lnk. Domyślną metodąrozpoznawania skrótów jest rozpoznanie łącza do oryginalnej lokalizacjipliku (ścieżka „bezwzględna”) przed rozpoczęciem szukania w innej ścieżce, w którejten plik może istnieć lub nie (ścieżka pomocnicza lub „względna”). W tymprzypadku ścieżka UNC do pliku oryginalnego jest zawsze osiągalna, co zapobiegarozpoznawaniu łącza jako ścieżki lokalnej. W wyniku tego użytkownik próbujący uruchomićskrót jest monitowany o hasło administratora komputera, na którym zostało utworzone łącze.
Rozwiązanie
Zastosuj zaktualizowany plik Shell32.dll z najnowszego dodatku Service Pack do systemu Windows NT 4.0, a następnie zmień ustawienie Rejestru, korzystając z jednej z poniższych metod odpowiednich dla komputera lub użytkownika. Spowoduje to zmianę wszystkich istniejących skrótów wyświetlających ścieżkę UNC na lokalną ścieżkę względną.

Użyj edytora zasad systemu, aby utworzyć plik zasad rozpowszechniany przy logowaniu użytkownika do domeny. Zaletą rozpowszechniania zmiany Rejestru przy użyciu zasad systemu Windows NT jest odebranie zmian przez użytkowników podczas korzystania z profilu mobilnego.

Jeżeli systemy znajdują się w środowisku grupy roboczej, należy zastosować zasadę do każdego użytkownika komputera. Ponieważ zmiany zasad są wprowadzane dla konkretnych użytkowników, a klucz zasad wymaga praw administracyjnych, użytkownik musi mieć prawa administracyjne, aby móc zmienić ustawienie Rejestru.

Alternatywnie z dodatkiem Supplement One zestawu Microsoft Windows NT Server 4.0 Resource Kit dostarczane jest narzędzie Shortcut.exe, modyfikujące rzeczywisty skrót pliku i wyłączające automatyczne śledzenie łączy skrótów sieciowych dla określonych skrótów.

Rozpowszechnianie zmiany na określonym komputerze

Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w najnowszy dodatek Service Pack do systemu Windows NT 4.0 lub Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
152734 How to Obtain the Latest Windows NT 4.0 Service Pack


UWAGA: Jeżeli używasz programu Internet Explorer 4.0 oraz pulpitu Active Desktop, nie instaluj pliku Shell32.dll, ponieważ może on spowodować nieprawidłowe działanie programu Internet Explorer i systemu Windows NT. Zmiany Rejestru są nadal dostępne. Jeżeli używasz programu Internet Explorer 4.0 bez pulpitu ActiveDesktop, zainstaluj plik Shell32.dll zgodnie z opisem.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości" w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze" i „Edytowanie danych Rejestru" w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją.

Aby zmienić te parametry, użyj następującej procedury:
 1. Uruchom Edytora Rejestru (Regedt32.exe).
 2. Z poddrzewa HKEY_LOCAL_MACHINE przejdź do następującego klucza:
  \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

  UWAGA: Jeżeli podklucz Explorer nie istnieje, należy go dodać.
 3. Kliknij polecenie Dodaj wartość w menu Edycja.
 4. Dodaj następującą wartość:
     Nazwa wartości: LinkResolveIgnoreLinkInfo   Typ danych: REG_DWORD   Dane: 1 (włącz)
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij Edytora Rejestru.
 7. Użytkownik musi się wylogować i zalogować, aby zmiany zostały wprowadzone.

Rozpowszechnianie zmiany wśród użytkowników w domenie

W środowisku domeny zmianę można zastosować przy użyciu zasad systemu Windows NT. Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows NT lub nowszy jest również dostarczany z odpowiednim plikiem Winnt.adm, zawierającym ustawienie Rejestru służące do dokonania zmiany zasady.
 1. Uruchom Menedżera zasad systemu.
 2. Włącz zasadę śledzenia plików Default User\Windows NT Shell\Restrictions\Disable Link.
 3. Zapoznaj się z Pomocą Edytora zasad systemu lub z zestawem Resource Kit, aby uzyskać więcej informacji dotyczących Edytora zasad systemu.

Zmiana indywidualnego użytkownika

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości" w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze" i „Edytowanie danych Rejestru" w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją.

Aby zmienić te parametry, użyj następującej procedury:
 1. Uruchom Edytora Rejestru (Regedt32.exe).
 2. Z poddrzewa HKEY_CURRENT_USER przejdź do następującego klucza:
  \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. Kliknij polecenie Dodaj wartość w menu Edycja.
 4. Dodaj następującą wartość:
     Nazwa wartości: LinkResolveIgnoreLinkInfo   Typ danych: REG_DWORD   Dane: 1 (włącz)
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij Edytora Rejestru.
 7. Użytkownik musi się wylogować i zalogować, aby zmiany zostały wprowadzone.
Więcej informacji
Po zastosowaniu pliku Shell32.dll system rozpoznaje ścieżkę względną do skrótu zgodnie z oczekiwaniami. Jeżeli skrót nie ma ścieżki względnej i zawiera nazwę UNC do pliku wykonywalnego lub pliku, do którego użytkownik nie ma praw lub z którym nie może się połączyć, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Nie można odnaleźć pliku lub folderu „<nazwa_pliku>”, do którego odwołuje się skrót.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
150215Disabling Automatic Network Shortcut Resolution
195887Shortcuts Created Under Terminal Server 4.0 Resolve to UNC Paths
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w systemach Windows NT 4.0 i Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 4.0 do systemu Windows NT 4.0 i w dodatku Service Pack 4 do systemu Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition.

Wersja tej poprawki w języku angielskim powinna mieć następujące atrybuty pliku (lub nowsze):
  Data    Godzina     Rozmiar     Nazwa pliku   Platforma  21-10-98  14:26      1296656     Shell32.dll   Intel  21-10-98  14:26      308916      Shell32.dbg   Intel  21-10-98  14:37      1880848     Shell32.dll   Alpha  21-10-98  14:37      265604      Shell32.dbg   Alpha
Właściwości

Identyfikator artykułu: 158682 — ostatni przegląd: 02/07/2014 09:38:12 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbnetwork kbui kbwinnt400sp4fix KB158682
Opinia