Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Na woluminie NTFS nie można usunąć pliku lub uzyskać do niego dostępu

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL159199
Symptomy
Na woluminie NTFS nie można usunąć pliku lub katalogu albo nie można uzyskać do niego dostępu.Przy próbie wykonania na pliku jednej z tych operacji system Windows NT zwraca komunikat o błędzie „Odmowa dostępu”. Nie można wyświetlić uprawnień, właściciela ani zawartości pliku. Plik pojawia się jednak na liście zawartości katalogu w Menedżerze plików lub w Eksploratorze Windows. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do pliku, do którego ma uprawnienia. Nawet administrator nie może przejąć pliku na własność.
Przyczyna
Istnieją dwa przyczyny:
 • Plik znajduje się w stanie tzw. „oczekiwania na usunięcie”. Plik został usunięty, ale nadal są otwarte dojścia do niego. System NTFS oczekuje, aż wszystkie dojścia do tego pliku zostaną zamknięte, zanim zaktualizuje indeks. Jeśli w tym czasie nastąpi próba uzyskania dostępu do pliku, system NTFS odmawia dostępu. Ponieważ plik jest wymieniony w indeksie, ale faktycznie jest usunięty, widać plik, ale nie można uzyskać do niego dostępu.
 • Plik uległ uszkodzeniu.
Rozwiązanie
Rozwiązania tych dwóch problemów są następujące:
 • To zachowanie jest zgodne z projektem. Wystarczy po prostu poczekać, aż dojścia do pliku zostaną zamknięte i plik zostanie usunięty z indeksu. Jeśli w tym stanie znajduje się katalog, upewnij się, że z tym katalogiem ani z żadnym katalogiem poniżej niego w drzewie katalogów nie jest skojarzony żaden udział. Plik zniknie po ponownym uruchomieniu komputera, ponieważ wszystkie dojścia są zamykane podczas zamykania systemu.
 • Uruchom polecenie CHKDSK /F dla woluminu zawierającego dany plik.
usuwanie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 159199 — ostatni przegląd: 09/19/2003 17:44:00 — zmiana: 1.2

 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • kbother KB159199
Opinia