Opis programu Microsoft Word Viewer 97-2000

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL165908
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Pobierając program Microsoft Word Viewer 97-2000, użytkownicy nieposiadający programu Microsoft Word uzyskają możliwość przeglądania i drukowania dokumentów utworzonych w programie Word. Program Word 97-2000 Viewer służy do otwierania dokumentów utworzonych przy użyciu wszystkich starszych wersji programu Word dla systemu Windows oraz przy użyciu wersji 4.x i nowszych wersji programu Microsoft Word dla komputerów Macintosh.

Przed 15 grudnia 2004 do pobierania były udostępniane dwie wersje programu Microsoft Word Viewer 97-2000: wersja przeznaczona dla 16-bitowego systemu Windows i wersja przeznaczona dla 32-bitowego systemu Windows. Obie wersje udostępniane do pobierania zostały zastąpione nowszą wersją programu Microsoft Word Viewer. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskiwania najnowszej wersji programu Microsoft Word Viewer, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
891090 How to obtain the latest Microsoft Word Viewer
Więcej informacji

Funkcje programu Microsoft Word Viewer 97-2000

Program Microsoft Word Viewer 97-2000 jest zoptymalizowany w celu wyświetlania dokumentów programu Word w programie Microsoft Internet Explorer w wersjach 3.x i nowszych. W programie Word Viewer 97-2000 uwzględniono następujące funkcje:
 • Widok układu online do łatwego czytania dokumentów trybu online, w tym zawierających kolory tła i tekstury.
 • Mapa dokumentów do nawigacji „wskaż i kliknij” w większych dokumentach.
 • Nawigacja za pomocą hiperłączy, umożliwiająca otwieranie w domyślnej przeglądarce dowolnego hiperłącza znajdującego się w dokumencie.
 • W żadnej z wersji programu Word Viewer nie można uruchamiać makr. To oznacza, że podczas odczytywania dokumentów w programie Word Viewer komputer nie zostanie zainfekowany wirusami znajdującymi się w makrach programu Word.
 • W programie Word Viewer nie można edytować otwartych dokumentów. Można jednak skopiować tekst do Schowka i wkleić do innych aplikacji. Firma Microsoft zaleca przekazywanie programu Word Viewer razem z dokumentami programu Word użytkownikom, którzy nie mają programu Microsoft Word.
Uwaga Korzystając z programu Microsoft Word Viewer 97-2000, można przeglądać dokumenty utworzone w programach Microsoft Word 97, Microsoft Word 2000, Microsoft Word 2002 i Microsoft Office Word 2003. Zaawansowane funkcje dostępne w programach Word 2000, Word 2002 i Word 2003 nie są jednak poprawnie wyświetlane w programie Word Viewer 97-2000. Przykładem mogą być tabele zagnieżdżone, zawijanie tekstu wokół tabel, strony sieci Web z ramkami i zaawansowane formatowanie sieci Web.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli po zainstalowaniu programu Microsoft Word Viewer występuje nietypowe zachowanie, należy ponownie zainstalować program przy użyciu metody odpowiedniej dla używanego systemu operacyjnego.

Systemy Windows 95 lub Windows NT w wersji 4.0 lub nowszej:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 2. Kliknij kartę Zainstaluj/Odinstaluj.
 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Microsoft Word Viewer, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Systemy Windows 3.1 lub Windows NT 3.51:
 1. Przejdź do katalogu, w którym jest zainstalowany program Word Viewer.
 2. Uruchom plik Setup.exe.
Instalator zawsze wyświetla okno dialogowe z przyciskiem Zainstaluj ponownie, aby umożliwić przywrócenie brakujących plików lub ustawień. Kliknij ten przycisk, aby rozpocząć ponowną instalację.

Odinstalowywanie programu Word Viewer

Aby usunąć program Word Viewer z systemu, uruchom Instalatora programu Word Viewer w sposób opisany w tym artykule, a następnie kliknij przycisk Usuń wszystko. Po zakończeniu odinstalowywania uruchom program Word, aby przywrócić ustawienia.
uzyskać jak WDWD97 WD2000 WD2002 WD2003
Właściwości

Identyfikator artykułu: 165908 — ostatni przegląd: 12/04/2015 16:39:48 — zmiana: 4.0

Microsoft Word 97 Viewer, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbualink97 atdownload KB165908
Opinia