Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Podstawy protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Streszczenie
Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) jest standardowym protokołem zdefiniowanym w specyfikacji RFC 1541 (zastąpionej przez specyfikację RFC 2131), który zezwala serwerowi na dynamiczną dystrybucję adresów IP i informacji konfiguracyjnych do klientów. Na ogół serwer DHCP dostarcza klientowi przynajmniej następujące podstawowe informacje:
 • Adres IP

 • Maskę podsieci

 • Bramę domyślną
Mogą być również dostarczane inne informacje, takie jak adresy serwerów DNS (Domain Name Service) oraz serwerów WINS (Windows Internet Name Service). Administrator systemu konfiguruje serwer DHCP za pomocą opcji przydzielonych klientowi.
Więcej informacji
Następujące produkty firmy Microsoft oferują funkcjonalność klienta protokołu DHCP:
 • System Windows NT Server w wersji 3.5, 3.51 oraz 4.0

 • System Windows NT Workstation w wersji 3.5, 3.51 oraz 4.0

 • System Windows 95

 • Klient sieci Microsoft Network w wersji 3.0 dla systemu MS-DOS

 • Klient sieci Microsoft LAN Manager w wersji 2.2c dla systemu MS-DOS

 • Microsoft TCP/IP-32 dla systemu Windows for Workgroups w wersji 3.11, 3.11a oraz 3.11b
Różni klienci protokołu DHCP obsługują różne opcje, które mogą otrzymać z serwera DHCP. Aby uzyskać informacje o konkretnych opcjach DHCP obsługiwanych przez klientów protokołu DHCP firmy Microsoft, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
121005 DHCP Options Supported by Clients
Następujące serwerowe systemy operacyjne firmy Microsoft oferują funkcjonalność serwera DHCP:
 • Windows NT Server w wersji 3.5

 • Windows NT Server w wersji 3.51

 • Windows NT Server w wersji 4.0
Podczas inicjowania klienta po skonfigurowaniu go do odbierania informacji protokołu DHCP klient rozpoczyna konwersację z serwerem.

Poniżej przedstawiono tabelę podsumowującą konwersację między serwerem a klientem, po której następuje opis procesu na poziomie pakietu:
  Źródłowy  Docelowy  Źródłowy  Docelowy     Opis  adres MAC adres MAC  adres IP  adres IP     pakietu  -----------------------------------------------------------------  Client   Broadcast  0.0.0.0  255.255.255.255  DHCP Discover  DHCPsrvr  Broadcast  DHCPsrvr  255.255.255.255  DHCP Offer  Client   Broadcast  0.0.0.0  255.255.255.255  DHCP Request  DHCPsrvr  Broadcast  DHCPsrvr  255.255.255.255  DHCP ACK				

Szczegóły konwersacji między klientem protokołu DHCP i serwerem DHCP są następujące:

DHCPDISCOVER

Klient wysyła pakiet DHCPDISCOVER. Poniżej znajduje się fragment danych przechwyconych przez monitor sieci, pokazujący części IP oraz DHCP pakietu DHCPDISCOVER. W sekcji IP można zobaczyć, że adres docelowy to 255.255.255.255, a adres źródłowy to 0.0.0.0. Sekcja DHCP identyfikuje pakiet jako Discover oraz identyfikuje klienta w dwóch miejscach przy użyciu fizycznego adresu karty sieciowej. Należy zwrócić uwagę, że wartości w polach CHADDR oraz DHCP: Client Identifier są identyczne.
IP: ID = 0x0; Proto = UDP; Len: 328  IP: Version = 4 (0x4)  IP: Header Length = 20 (0x14)  IP: Service Type = 0 (0x0)    IP: Precedence = Routine    IP: ...0.... = Normal Delay    IP: ....0... = Normal Throughput    IP: .....0.. = Normal Reliability  IP: Total Length = 328 (0x148)  IP: Identification = 0 (0x0)  IP: Flags Summary = 0 (0x0)    IP: .......0 = Last fragment in datagram    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes  IP: Time to Live = 128 (0x80)  IP: Protocol = UDP - User Datagram  IP: Checksum = 0x39A6  IP: Source Address = 0.0.0.0  IP: Destination Address = 255.255.255.255  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)DHCP: Discover      (xid=21274A1D)  DHCP: Op Code      (op)   = 1 (0x1)  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 556223005 (0x21274A1D)  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)    DHCP: 0............... = No Broadcast  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>  DHCP: Magic Cookie = [OK]  DHCP: Option Field   (options)    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP Discover    DHCP: Client-identifier   = (Type: 1) 08 00 2b 2e d8 5e    DHCP: Host Name       = JUMBO-WS    DHCP: Parameter Request List = (Length: 7) 01 0f 03 2c 2e 2f 06    DHCP: End of this option field				

DHCPOFFER

Serwer DHCP odpowiada, wysyłając pakiet DHCPOFFER. W sekcji IP przechwyconego fragmentu poniżej adres źródłowy jest teraz adresem IP serwera DHCP, a adres docelowy jest adresem emisji 255.255.255.255. Sekcja DHCP identyfikuje pakiet jako Offer. Pole YIADDR jest wypełnione adresem IP oferowanym klientowi przez serwer. Należy zauważyć, że pole CHADDR nadal zawiera fizyczny adres klienta, który wysłał żądanie. W sekcji DHCP Option Field widać także różne opcje wysyłane przez serwer wraz z adresem IP. W tym wypadku serwer wysyła maskę podsieci, bramę domyślną (router), czas dzierżawy, adres serwera WINS (usługa nazw NetBIOS) oraz typ węzła NetBIOS.
IP: ID = 0x3C30; Proto = UDP; Len: 328  IP: Version = 4 (0x4)  IP: Header Length = 20 (0x14)  IP: Service Type = 0 (0x0)    IP: Precedence = Routine    IP: ...0.... = Normal Delay    IP: ....0... = Normal Throughput    IP: .....0.. = Normal Reliability  IP: Total Length = 328 (0x148)  IP: Identification = 15408 (0x3C30)  IP: Flags Summary = 0 (0x0)    IP: .......0 = Last fragment in datagram    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes  IP: Time to Live = 128 (0x80)  IP: Protocol = UDP - User Datagram  IP: Checksum = 0x2FA8  IP: Source Address = 157.54.48.151  IP: Destination Address = 255.255.255.255  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)DHCP: Offer       (xid=21274A1D)  DHCP: Op Code      (op)   = 2 (0x2)  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 556223005 (0x21274A1D)  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)    DHCP: 0............... = No Broadcast  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 157.54.50.5  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>  DHCP: Magic Cookie = [OK]  DHCP: Option Field   (options)    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP Offer    DHCP: Subnet Mask      = 255.255.240.0    DHCP: Renewal Time Value (T1) = 8 Days, 0:00:00    DHCP: Rebinding Time Value (T2) = 14 Days, 0:00:00    DHCP: IP Address Lease Time = 16 Days, 0:00:00    DHCP: Server Identifier   = 157.54.48.151    DHCP: Router         = 157.54.48.1    DHCP: NetBIOS Name Service  = 157.54.16.154    DHCP: NetBIOS Node Type   = (Length: 1) 04    DHCP: End of this option field				

DHCPREQUEST

W odpowiedzi na pakiet DHCPOFFER klient wysyła pakiet DHCPREQUEST. W sekcji IP przechwyconych danych poniżej adres źródłowy klienta to nadal 0.0.0.0, a adres docelowy pakietu to nadal 255.255.255.255. Klient zachowuje adres 0.0.0.0, ponieważ nie odebrał z serwera potwierdzenia, że może zacząć korzystać z oferowanego adresu. Adres docelowy to nadal adres emisji, ponieważ więcej niż jeden serwer DHCP mógł odpowiedzieć lub przetrzymywać rezerwację oferty przedstawionej klientowi. Dzięki temu inne serwery DHCP wiedzą, że mogą zwolnić swoje oferowane adresy i zwrócić je do pul dostępnych adresów. Sekcja DHCP identyfikuje pakiet jako Request i weryfikuje oferowane adresy przy użyciu pola DHCP: Requested Address. W polu DHCP: Server Identifier widoczny jest adres IP serwera DHCP oferującego dzierżawę.
IP: ID = 0x100; Proto = UDP; Len: 328  IP: Version = 4 (0x4)  IP: Header Length = 20 (0x14)  IP: Service Type = 0 (0x0)    IP: Precedence = Routine    IP: ...0.... = Normal Delay    IP: ....0... = Normal Throughput    IP: .....0.. = Normal Reliability  IP: Total Length = 328 (0x148)  IP: Identification = 256 (0x100)  IP: Flags Summary = 0 (0x0)    IP: .......0 = Last fragment in datagram    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes  IP: Time to Live = 128 (0x80)  IP: Protocol = UDP - User Datagram  IP: Checksum = 0x38A6  IP: Source Address = 0.0.0.0  IP: Destination Address = 255.255.255.255  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)DHCP: Request      (xid=21274A1D)  DHCP: Op Code      (op)   = 1 (0x1)  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 556223005 (0x21274A1D)  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)    DHCP: 0............... = No Broadcast  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>  DHCP: Magic Cookie = [OK]  DHCP: Option Field   (options)    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP Request    DHCP: Client-identifier   = (Type: 1) 08 00 2b 2e d8 5e    DHCP: Requested Address   = 157.54.50.5    DHCP: Server Identifier   = 157.54.48.151    DHCP: Host Name       = JUMBO-WS    DHCP: Parameter Request List = (Length: 7) 01 0f 03 2c 2e 2f 06    DHCP: End of this option field				

DHCPACK

Serwer DHCP odpowiada na pakiet DHCPREQUEST za pomocą pakietu DHCPACK, który kończy cykl inicjowania. Adres źródłowy jest adresem IP serwera DHCP, a adres docelowy to nadal 255.255.255.255. Pole YIADDR zawiera adres klienta, a pola CHADDR i DHCP: Client Identifier są fizycznym adresem karty sieciowej klienta wysyłającego żądanie. Sekcja DHCP Option identyfikuje pakiet jako ACK.
IP: ID = 0x3D30; Proto = UDP; Len: 328  IP: Version = 4 (0x4)  IP: Header Length = 20 (0x14)  IP: Service Type = 0 (0x0)    IP: Precedence = Routine    IP: ...0.... = Normal Delay    IP: ....0... = Normal Throughput    IP: .....0.. = Normal Reliability  IP: Total Length = 328 (0x148)  IP: Identification = 15664 (0x3D30)  IP: Flags Summary = 0 (0x0)    IP: .......0 = Last fragment in datagram    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes  IP: Time to Live = 128 (0x80)  IP: Protocol = UDP - User Datagram  IP: Checksum = 0x2EA8  IP: Source Address = 157.54.48.151  IP: Destination Address = 255.255.255.255  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)DHCP: ACK        (xid=21274A1D)  DHCP: Op Code      (op)   = 2 (0x2)  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 556223005 (0x21274A1D)  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)    DHCP: 0............... = No Broadcast  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 157.54.50.5  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>  DHCP: Magic Cookie = [OK]  DHCP: Option Field   (options)    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP ACK    DHCP: Renewal Time Value (T1) = 8 Days, 0:00:00    DHCP: Rebinding Time Value (T2) = 14 Days, 0:00:00    DHCP: IP Address Lease Time = 16 Days, 0:00:00    DHCP: Server Identifier   = 157.54.48.151    DHCP: Subnet Mask      = 255.255.240.0    DHCP: Router         = 157.54.48.1    DHCP: NetBIOS Name Service  = 157.54.16.154    DHCP: NetBIOS Node Type   = (Length: 1) 04    DHCP: End of this option field				

Klient, który miał wcześniej adres IP przydzielony przez serwer DHCP i został ponownie uruchomiony, będzie żądał poprzednio dzierżawionego adresu IP w specjalnym pakiecie DHCPREQUEST. Adres źródłowy to 0.0.0.0, a adres docelowy jest adresem emisji 255.255.255.255. Klienci firmy Microsoft będą wypełniać pole DHCP: Requested Address w sekcji DHCP Option Field poprzednio przydzielonym adresem. Klienci w pełni zgodni ze specyfikacją RFC będą wypełniać pole CIADDR żądanym adresem. Serwer Microsoft DHCP będzie akceptować oba wpisy.
IP: ID = 0x0; Proto = UDP; Len: 328  IP: Version = 4 (0x4)  IP: Header Length = 20 (0x14)  IP: Service Type = 0 (0x0)    IP: Precedence = Routine    IP: ...0.... = Normal Delay    IP: ....0... = Normal Throughput    IP: .....0.. = Normal Reliability  IP: Total Length = 328 (0x148)  IP: Identification = 0 (0x0)  IP: Flags Summary = 0 (0x0)    IP: .......0 = Last fragment in datagram    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes  IP: Time to Live = 128 (0x80)  IP: Protocol = UDP - User Datagram  IP: Checksum = 0x39A6  IP: Source Address = 0.0.0.0  IP: Destination Address = 255.255.255.255  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)DHCP: Request      (xid=2757554E)  DHCP: Op Code      (op)   = 1 (0x1)  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 660034894 (0x2757554E)  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)    DHCP: 0............... = No Broadcast  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>  DHCP: Magic Cookie = [OK]  DHCP: Option Field   (options)    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP Request    DHCP: Client-identifier   = (Type: 1) 08 00 2b 2e d8 5e    DHCP: Requested Address   = 157.54.50.5    DHCP: Host Name       = JUMBO-WS    DHCP: Parameter Request List = (Length: 7) 01 0f 03 2c 2e 2f 06    DHCP: End of this option field				

W tym momencie serwer mógł odpowiedzieć lub nie. Zachowanie serwera DHCP systemu Windows NT zależy od wersji używanego systemu operacyjnego i innych czynników, takich jak tworzenie superzakresów. Jeśli serwer stwierdzi, że klient nadal może używać adresu, milczy albo wysyła pakiet ACK w odpowiedzi na pakiet DHCPREQUEST. Jeśli serwer stwierdzi, że klient nie może korzystać z adresu, wysyła pakiet NACK.
IP: ID = 0x3F1A; Proto = UDP; Len: 328  IP: Version = 4 (0x4)  IP: Header Length = 20 (0x14)  IP: Service Type = 0 (0x0)    IP: Precedence = Routine    IP: ...0.... = Normal Delay    IP: ....0... = Normal Throughput    IP: .....0.. = Normal Reliability  IP: Total Length = 328 (0x148)  IP: Identification = 16154 (0x3F1A)  IP: Flags Summary = 0 (0x0)    IP: .......0 = Last fragment in datagram    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes  IP: Time to Live = 128 (0x80)  IP: Protocol = UDP - User Datagram  IP: Checksum = 0x2CBE  IP: Source Address = 157.54.48.151  IP: Destination Address = 255.255.255.255  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)DHCP: NACK        (xid=74A005CE)  DHCP: Op Code      (op)   = 2 (0x2)  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 1956644302 (0x74A005CE)  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)    DHCP: 0............... = No Broadcast  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>  DHCP: Magic Cookie = [OK]  DHCP: Option Field   (options)    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP NACK    DHCP: Server Identifier   = 157.54.48.151    DHCP: End of this option field				

Klient może następnie rozpocząć proces discover, ale pakiet DHCPDISCOVER nadal będzie próbować dzierżawić ten sam adres. W wielu wypadkach klient otrzyma ten sam adres, ale nie musi to nastąpić.
IP: ID = 0x100; Proto = UDP; Len: 328  IP: Version = 4 (0x4)  IP: Header Length = 20 (0x14)  IP: Service Type = 0 (0x0)    IP: Precedence = Routine    IP: ...0.... = Normal Delay    IP: ....0... = Normal Throughput    IP: .....0.. = Normal Reliability  IP: Total Length = 328 (0x148)  IP: Identification = 256 (0x100)  IP: Flags Summary = 0 (0x0)    IP: .......0 = Last fragment in datagram    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes  IP: Time to Live = 128 (0x80)  IP: Protocol = UDP - User Datagram  IP: Checksum = 0x38A6  IP: Source Address = 0.0.0.0  IP: Destination Address = 255.255.255.255  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)DHCP: Discover      (xid=3ED14752)  DHCP: Op Code      (op)   = 1 (0x1)  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 1053902674 (0x3ED14752)  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)    DHCP: 0............... = No Broadcast  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>  DHCP: Magic Cookie = [OK]  DHCP: Option Field   (options)    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP Discover    DHCP: Client-identifier   = (Type: 1) 08 00 2b 2e d8 5e    DHCP: Requested Address   = 157.54.51.5    DHCP: Host Name       = JUMBO-WS    DHCP: Parameter Request List = (Length: 7) 01 0f 03 2c 2e 2f 06    DHCP: End of this option field				

Informacje protokołu DHCP uzyskane przez klienta z serwera DHCP będą zawierały skojarzony z nim czas dzierżawy. Czas dzierżawy definiuje, jak długo klient może używać przydzielonych informacji DHCP. Po upływie pewnego czasu dzierżawy klient będzie próbował odnowić swoje informacje DHCP.

Aby wyświetlić informacje IP na kliencie z systemem Windows lub Windows for Workgroups, należy użyć narzędzia IPCONFIG. W wypadku klienta z systemem Windows 95 należy użyć narzędzia WINIPCFG.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących protokołu DHCP, zobacz specyfikacje RFC 1541 i RFC 2131. Specyfikacje RFC można uzyskać przez Internet w różnych witrynach, na przykład:i
Właściwości

Identyfikator artykułu: 169289 — ostatni przegląd: 09/25/2003 14:17:00 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows for Workgroups 3.2, Microsoft TCP/IP-32 for Windows for Workgroups 1.0, Microsoft Windows 95

 • kbnetwork KB169289
Opinia