Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak dostosować pasek Łącza na pasku narzędzi programu Internet Explorer

Używając paska Łącza w programach Windows Internet Explorer 7 i Internet Explorer 6, można tworzyć skróty do często odwiedzanych witryn sieci Web. W tym artykule opisano, jak dostosować pasek Łącza.

Dodawanie skrótu do paska Łącza

Aby dodać skrót internetowy do paska Łącza, otwórz stronę sieci Web, do której chcesz utworzyć łącze, a następnie skorzystaj z odpowiedniej metody dla swojej wersji programu Internet Explorer.

Internet Explorer 7

Aby dodać skrót, skorzystaj z dowolnej z następujących metod:
 • Przeciągnij ikonę otwartej strony sieci Web z paska adresu do pustego obszaru na pasku Łącza.
 • Kliknij pozycję Dodaj do ulubionych i jeszcze raz kliknij pozycję Dodaj do ulubionych.
 • Przeciągnij łącze do innej witryny sieci Web z otwartej strony sieci Web bezpośrednio do pustego obszaru na pasku Łącza.
 • Przeciągnij ścieżkę z okna wyszukiwania do folderu na pasku Łącza.

Internet Explorer 6.0 i wcześniejsze wersje

Aby dodać skrót, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer na pulpicie.
 2. W menu Ulubione kliknij polecenie Dodaj do ulubionych.
 3. Kliknij pozycję Utwórz w, kliknij folder Łącza, a następnie kliknij przycisk OK.

Przenoszenie, usuwanie lub zmienianie nazwy skrótu

Aby przenieść lub usunąć skrót internetowy na pasku Łącza albo zmienić jego nazwę, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer na pulpicie.
 2. W menu Ulubione kliknij polecenie Organizuj ulubione.
 3. Kliknij dwukrotnie folder Łącza, aby go otworzyć.
 4. Wybierz łącze do strony sieci Web, które chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk Przenieś, Zmień nazwę lub Usuń.
 5. Po zakończeniu wybranej operacji kliknij pozycję Zamknij.
Skrót można także usunąć, korzystając z jednej z następujących metod:
 • Przeciągnij skrót z paska Łącza do Kosza.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót, a następnie kliknij polecenie Usuń.
Uwaga Aby trwale usunąć skrót, zamiast przenosić go do Kosza, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift podczas klikania polecenia Usuń.

Otwieranie stron sieci Web spoza programu Internet Explorer

Można tworzyć skróty internetowe pozwalające na otwieranie stron sieci Web bez konieczności uprzedniego uruchamiania programu Internet Explorer. Te skróty powodują automatyczne otwarcie okna przeglądarki. Skorzystaj z jednej lub obu następujących metod.

Dodawanie skrótu internetowego do pulpitu

Skróty internetowe to ikony pulpitu, które powodują otwieranie witryn sieci Web zamiast programów lub plików. Jest na nich wyświetlana ikona strony sieci Web dla połączonej witryny oraz symbol skrótu systemu Windows (niebieska zakrzywiona strzałka).

Aby dodać skrót internetowy do pulpitu, wykonaj następujące czynności:
 1. W programie Internet Explorer przejdź do witryny sieci Web, do której chcesz utworzyć łącze.
 2. Przeciągnij ikonę strony sieci Web z paska adresu do pustego obszaru na pulpicie.

  Uwaga Połączona witryna sieci Web zostanie automatycznie otwarta w osobnym oknie przeglądarki.
Aby łatwo odróżniać skróty internetowe od innych skrótów, zgrupuj je osobno lub umieść w ich własnym folderze. Aby umieścić je w ich własnym folderze, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce na pulpicie, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder.
 2. Wpisz od razu nazwę nowego folderu. Na przykład wpisz nazwę Witryny sieci Web.
 3. Przeciągnij dowolne już utworzone skróty internetowe do nowego folderu. W razie potrzeby przeciągnij folder w inne miejsce na pulpicie.
Teraz możesz przeciągnąć ikonę strony sieci Web z paska adresu w programie Internet Explorer do folderu skrótów, zamiast do pustego obszaru na pulpicie. Możesz to zrobić niezależnie od tego, czy folder skrótów jest otwarty, czy zamknięty (jest widoczna tylko jego ikona).

Dodawanie paska Łącza do paska zadań

W przypadku korzystania ze składnika Aktualizacja pulpitu Windows można dodać pasek Łącza do paska zadań. Pasek Łącza pozwala na przechodzenie do witryny sieci Web, nawet jeśli skrót internetowy na pulpicie jest ukryty za otwartym oknem. Można też po prostu skorzystać z paska Łącza, aby ograniczyć liczbę ikon na pulpicie.

Aby dodać pasek Łącza do paska zadań, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań, wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij pozycję Łącza.

Uwaga Pasek Łącza jest widoczny na pasku zadań jako wyraz Łącza.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dodawania składnika Aktualizacja pulpitu Windows w systemie Windows 95 lub w systemie Windows NT 4.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
165695 Jak dodać lub usunąć Aktualizację pulpitu Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 171228 — ostatni przegląd: 01/03/2013 18:23:00 — zmiana: 5.0

Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbhowto KB171228
Opinia