Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

INFO: Jak uzyskać biblioteki CDO (wszystkie wersje)

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL171440
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Biblioteki obiektów Collaboration Data Objects (wszystkie wersje) są używane do implementowania funkcji obsługi wiadomości i współpracy w aplikacjach niestandardowych. W tym artykule zawarto informacje, gdzie można znaleźć te biblioteki.
Więcej informacji
Biblioteki dołączane dynamicznie (DLL) dla produktów CDO (1.1, 1.2, 1.21) i CDO Rendering (1.1, 1.2) są bibliotekami obiektów klienta MAPI. Jako takie wymagają one interfejsu MAPI i dostawców usług (na przykład dostawców usług programu Microsoft Exchange Server).

Obiekty Collaboration Data Objects for NTS (CDONTS) są oparte na protokole Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) i oferują obsługę wiadomości; są częścią całej biblioteki CDO (1.1, 1.2), ale nie zależą od interfejsu MAPI.

Obiekty Collaboration Data Objects for Windows 2000 (CDOSYS) są rozszerzeniem funkcji obsługi wiadomości SMTP o plik CDONTS. Plik CDOSYS umożliwia wzbogacenie zawartości wiadomości dzięki szerokiej obsłudze formatu MIME.

Nazwy tych plików mogą się zmieniać w zależności od wersji obiektów CDO, jak wskazano w następującej tabeli:

  Wersja  Bibl. obsł. wiad. Bibl. render.  CDO for NTS  CDO for Win2000        (MSG)      (RND)     (NTS)     (SYS)  -----------------------------------------------------------------------  v1.1   Olemsg32.dll    Amhtml.dll   Cdonts.dll  n/d  v1.2   Cdo.dll      Cdohtml.dll   Cdonts.dll  n/d  v1.21  Cdo.dll      Cdohtml.dll   n/d      n/d  v6.0   n/d        n/d       n/d      Cdosys.dll 

Te pliki można uzyskać poprzez instalację następujących produktów:
              |w 1.1    | w. 1.2    | w. 1.21   | w. 6.0              |MSG/RND/NTS | MSG/RND/NTS | MSG/RND/NTS | SYS   ------------------------|-------------|--------------|-------------|--------  Outlook 8.00      | N / N / N  | N / N / N  | N / N / N |  N   Exchange 5.0 Client   | T / N / N  | N / N / N  | N / N / N |  N  Outlook 8.01-8.03    | T / N / N  | N / N / N  | N / N / N |  N  Exchange 5.0 Server   | T / T / T  | N / N / N  | N / N / N |  N  IIS 4.0         | N / N / T  | N / N / N  | N / N / N |  N  Outlook 98       | N / N / N  | N / N / N  | T / N / N |  N  Exchange 5.5 Server   | N / N / N  | T / T / T  | N / N / N |  N  Exchange 5.5 Server SP1 | N / N / N  | N / T / T  | T / N / N |  N  Exchange 5.5 Server SP2 | N / N / N  | N / T / T  | T / N / N |  N  Outlook 2000      | N / N / N  | N / N / N  | T / N / N |  N  Outlook 2002      | N / N / N  | N / N / N  | T / N / N |  N  Windows 2000      | N / N / N  | N / N / N  | N / N / N |  T
UWAGA: Obiekty CDO 1.21 były uprzednio dostępne do pobrania w formacie nadającym się do redystrybucji. Jednak ta wersja obiektów CDO nie jest już dostępna. Obiekty CDO muszą zostać zainstalowane przez inny produkt, taki jak program Microsoft Outlook lub Microsoft Exchange.

Domyślnie instalacje programów Outlook 2000 i Outlook 2002 nie obejmują składnika CDO 1.2x. Jeśli zostaną wyświetlone opcje instalacji pakietu Office lub programu Outlook, składnik CDO pojawia się jako opcja dla programu Outlook.
znaleźć
Właściwości

Identyfikator artykułu: 171440 — ostatni przegląd: 08/19/2003 11:44:03 — zmiana: 1.1

Microsoft Collaboration Data Objects 1.1, Microsoft Collaboration Data Objects 1.2, Microsoft Collaboration Data Objects 1.21, Microsoft Collaboration Data Objects 1.2 for NT Server, Microsoft Collaboration Data Objects 2.0

 • kbactmsg kbcdo kbcdo100 kbcdo110 kbcdo120 kbcdo121 kbcdonts kbgrpdsmsg kbinfo kbmsg kboswin2000 KB171440
Opinia