Zdarzenia związane z zabezpieczeniami — opisy

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule znajdują się opisy różnych zdarzeń związanych z zabezpieczeniami i inspekcjąoraz wskazówki ułatwiające ich interpretację.

Zdarzenia te są rejestrowane w dzienniku zdarzeń Zabezpieczenia, a ich źródło jest definiowanejako „Zabezpieczenia”.
Więcej informacji
  Identyfikator zdarzenia: 512    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Trwa uruchamianie systemu Windows NT.  Identyfikator zdarzenia: 513    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Trwa zamykanie systemu Windows NT. Spowoduje ono zamknięcie wszystkich       sesji logowania.  Identyfikator zdarzenia: 514    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Pakiet uwierzytelnień został załadowany przez       lokalny urząd zabezpieczeń. Ten pakiet uwierzytelnień       będzie używany do sprawdzania prób logowania.       Nazwa pakietu uwierzytelnień: %1  Identyfikator zdarzenia: 515    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Proces logowania zaufanego został zarejestrowany przez       urząd zabezpieczeń lokalnych. Ten proces logowania został wybrany jako zaufany do       przesyłania żądań logowania.       Nazwa procesu logowania: %1  Identyfikator zdarzenia: 516    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Wewnętrzne zasoby przydzielone dla organizowania       kolejek komunikatów inspekcji zostały wyczerpane, przez co niektóre wyniki inspekcji       zostały utracone.       Liczba odrzuconych komunikatów inspekcji: %1  Identyfikator zdarzenia: 517    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Dziennik inspekcji został wyczyszczony       Podstawowa nazwa użytkownika: %1   Podstawowa domena: %2       Podstawowy identyfikator logowania: %3    Nazwa użytkownika klienta: %4       Domena klienta: %5     Identyfikator logowania klienta: %6  Identyfikator zdarzenia: 518    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Pakiet powiadamiania został załadowany przez menedżera kont       zabezpieczeń. Ten pakiet będzie powiadamiany       o wszelkich zmianach kont i haseł.       Nazwa pakietu uwierzytelnień: %1  Identyfikator zdarzenia: 528    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Pomyślne logowanie:       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Identyfikator logowania: %3       Typ logowania: %4       Proces logowania: %5     Pakiet uwierzytelnień: %6       Nazwa stacji roboczej: %7  Identyfikator zdarzenia: 529    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania:       Przyczyna: Nieznana nazwa użytkownika lub złe hasło       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6  Identyfikator zdarzenia: 530    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania:       Przyczyna: Przekroczenie ograniczenia czasu logowania       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6  Identyfikator zdarzenia: 531    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania:       Przyczyna: Konto jest obecnie wyłączone       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6  Identyfikator zdarzenia: 532    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania:       Przyczyna: Wygasła ważność określonego konta użytkownika       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6  Identyfikator zdarzenia: 533    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania:       Przyczyna: Użytkownik nie ma uprawnień do logowania na tym komputerze       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6  Identyfikator zdarzenia: 534    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania:       Przyczyna: Użytkownikowi nie przyznano żądanego typu logowania       na tym komputerze       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6  Identyfikator zdarzenia: 535    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania:       Przyczyna: Wygasła ważność hasła określonego konta użytkownika       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6  Identyfikator zdarzenia: 536    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania:       Przyczyna: Składnik NetLogon nie jest aktywny       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6  Identyfikator zdarzenia: 537    Typ: Inspekcja niepowodzeńOpis: Błąd logowania:       Przyczyna: Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas logowania       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6  Identyfikator zdarzenia: 538    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Wylogowanie się użytkownika:       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Identyfikator logowania: %3       Typ logowania: %4  Identyfikator zdarzenia: 539    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Błąd logowania:       Przyczyna: Konto jest zablokowane       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Typ logowania: %3       Proces logowania: %4       Pakiet uwierzytelnień: %5 Nazwa stacji roboczej: %6  Identyfikator zdarzenia: 560    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Otwarty obiekt:       Serwer obiektu: %1     Typ obiektu: %2       Nazwa obiektu: %3      Nowy identyfikator dojścia: %4       Identyfikator operacji: {%5,%6}       Identyfikator procesu: %7       Podstawowa nazwa użytkownika: %8       Podstawowa domena: %9     Identyfikator logowania do domeny podstawowej: %10       Nazwa użytkownika klienta: %11   Domena klienta: %12       Identyfikator logowania klienta: %13    Dostępy %14       Przywileje %15  Identyfikator zdarzenia: 561    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Przydzielono dojście:       Identyfikator dojścia: %1       Identyfikator operacji: {%2,%3}       Identyfikator procesu: %4  Identyfikator zdarzenia: 562    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Zamknięte dojście:       Serwer obiektu: %1     Identyfikator dojścia: %2       Identyfikator procesu: %3  Identyfikator zdarzenia: 563    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Obiekt otwarty do usunięcia:       Serwer obiektu: %1     Typ obiektu: %2       Nazwa obiektu: %3      Nowy identyfikator dojścia: %4       Identyfikator operacji: {%5,%6}       Identyfikator procesu: %7       Podstawowa nazwa użytkownika: %8       Domena podstawowa: %9     Identyfikator logowania do domeny podstawowej: %10       Nazwa użytkownika klienta: %11   Domena klienta: %12       Identyfikator logowania klienta: %13    Dostępy: %14       Przywileje: %15  Identyfikator zdarzenia: 564    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Usunięty obiekt:       Serwer obiektu: %1     Identyfikator dojścia: %2       Identyfikator procesu: %3  Identyfikator zdarzenia: 576    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Specjalne przywileje przypisane dla nowego logowania:       Nazwa użytkownika: %1       Domena: %2       Identyfikator logowania: %3       Przypisano: %4  Identyfikator zdarzenia: 577    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Wywołana uprzywilejowana usługa:       Serwer: %1       Usługa: %2       Podstawowa nazwa użytkownika: %3   Podstawowa domena: %4       Podstawowy identyfikator logowania: %5    Nazwa użytkownika klienta: %6       Domena klienta: %7     Identyfikator logowania klienta: %8       Przywileje: %9  Identyfikator zdarzenia: 578    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Operacja na uprzywilejowanym obiekcie:       Serwer obiektu: %1     Dojście obiektu: %2       Identyfikator procesu: %3       Podstawowa nazwa użytkownika: %4       Podstawowa domena: %5     Podstawowy identyfikator logowania: %6       Nazwa użytkownika klienta: %7    Domena klienta: %8       Identyfikator logowania klienta: %9    Przywileje: %10  Identyfikator zdarzenia: 592    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Utworzono nowy proces:       Identyfikator nowego procesu: %1     Nazwa pliku obrazu: %2       Identyfikator procesu Twórcy: %3   Nazwa użytkownika: %4       Domena: %5         Identyfikator logowania: %6  Identyfikator zdarzenia: 593    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Proces zakończył się:       Identyfikator procesu: %1       Nazwa użytkownika: %2       Domena: %3       Identyfikator logowania: %4  Identyfikator zdarzenia: 594    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Dojście do obiektu zostało powtórzone:       Źródłowy Identyfikator dojścia: %1    Źródłowy Identyfikator procesu: %2       Docelowy Identyfikator dojścia: %3    Docelowy Identyfikator procesu: %4  Identyfikator zdarzenia: 595    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Uzyskano pośredni dostęp do obiektu:       Typ obiektu: %1     Nazwa obiektu: %2       Identyfikator procesu: %3       Podstawowa nazwa użytkownika: %4       Podstawowa domena: %5     Podstawowy identyfikator logowania: %6       Nazwa użytkownika klienta: %7    Domena klienta: %8       Identyfikator logowania klienta: %9    Dostępy: %10  Identyfikator zdarzenia: 608    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Przyznane uprawnienia użytkownika:       Uprawnienia użytkownika: %1       Przyznane dla: %2       Przyznane przez:       Nazwa użytkownika: %3       Domena: %4       Identyfikator logowania: %5  Identyfikator zdarzenia: 609    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Usunięte uprawnienia użytkownika:       Uprawnienia użytkownika: %1       Usunięte z: %2       Usunięte przez:       Nazwa użytkownika: %3       Domena: %4       Identyfikator logowania: %5  Identyfikator zdarzenia: 610    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Nowa zaufana domena:       Nazwa domeny: %1      Identyfikator domeny: %2       Ustanowiona przez:       Nazwa użytkownika: %3       Domena: %4       Identyfikator logowania: %5  Identyfikator zdarzenia: 611    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Usuwanie zaufanej domeny:       Nazwa domeny: %1      Identyfikator domeny: %2       Usunięta przez:       Nazwa użytkownika: %3       Domena: %4       Identyfikator logowania: %5  Identyfikator zdarzenia: 612    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Przeprowadź inspekcję zmian zasad:       Nowe zasady:       Sukces  Niepowodzenie        %1     %2  System        %3     %4  Logowanie/Wylogowanie        %5     %6  Dostęp do obiektów        %7     %8  Wykorzystanie przywilejów        %9    %10  Szczegółowe śledzenie       %11    %12  Zmiana zasad       %13    %14  Zarządzanie kontami       Zmieniona przez:       Nazwa użytkowania: %15       Nazwa domeny: %16       Identyfikator logowania: %17  Identyfikator zdarzenia: 624    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Utworzone konto użytkownika:       Nowa nazwa konta: %1    Nowa domena: %2       Nowy identyfikator użytkownika: %3     Nazwa użytkownika wywołującego: %4       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6       Przywileje: %7  Identyfikator zdarzenia: 625    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Zmiana typu konta użytkownika:       Docelowa nazwa konta: %1  Docelowa domena: %2       Docelowy identyfikator konta: %3   Nowy typ: %4       Nazwa użytkownika wywołującego: %5    Domena wywołującego: %6       Identyfikator logowania wywołującego: %7  Identyfikator zdarzenia: 626    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Włączone konto użytkownika:       Docelowa nazwa konta: %1  Docelowa domena: %2       Docelowy identyfikator konta: %3   Nazwa użytkownika wywołującego: %4       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6  Identyfikator zdarzenia: 627    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Próba zmiany hasła:       Docelowa nazwa konta: %1  Docelowa domena: %2       Docelowy identyfikator konta: %3   Nazwa użytkownika wywołującego: %4       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6       Przywileje: %7  Identyfikator zdarzenia: 628    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Ustawione hasło konta użytkownika:       Docelowa nazwa konta: %1  Docelowa domena: %2       Docelowy identyfikator konta: %3   Nazwa użytkownika wywołującego: %4       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6  Identyfikator zdarzenia: 629    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Wyłączone konto użytkownika:       Docelowa nazwa konta: %1  Docelowa domena: %2       Docelowy identyfikator konta: %3   Nazwa użytkownika wywołującego: %4       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6  Identyfikator zdarzenia: 630    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Usunięte konto użytkownika:       Docelowa nazwa konta: %1  Docelowa domena: %2       Docelowy identyfikator konta: %3   Nazwa użytkownika wywołującego: %4       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6       Przywileje: %7  Identyfikator zdarzenia: 631    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Utworzona nowa grupa:       Nazwa nowego konta: %1    Nowa domena: %2       Nowy identyfikator konta: %3     Nazwa użytkownika wywołującego: %4       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6       Przywileje: %7  Identyfikator zdarzenia: 632    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Dodany członek grupy globalnej:       Członek: %1         Nazwa konta docelowego: %2       Domena docelowa: %3     Identyfikator konta docelowego: %4       Nazwa użytkownika wywołującego: %5    Domena wywołującego: %6       Identyfikator logowania wywołującego: %7    Przywileje: %8  Identyfikator zdarzenia: 633    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Usunięty członek grupy globalnej:       Członek: %1         Nazwa konta docelowego: %2       Domena docelowa: %3     Identyfikator konta docelowego: %4       Nazwa użytkownika wywołującego: %5    Domena wywołującego: %6       Identyfikator logowania wywołującego: %7    Przywileje: %8  Identyfikator zdarzenia: 634    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Usunięta grupa globalna:       Nazwa konta docelowego: %1  Domena docelowa: %2       Identyfikator konta docelowego: %3   Nazwa użytkownika wywołującego: %4       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6       Przywileje: %7  Identyfikator zdarzenia: 635    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Utworzona grupa lokalna:       Nazwa nowego konta: %1    Nowa domena: %2       Identyfikator nowego konta: %3     Nazwa użytkownika wywołującego: %4       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6       Przywileje: %7  Identyfikator zdarzenia: 636    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Dodany członek grupy lokalnej:       Członek: %1         Nazwa konta docelowego: %2       Domena docelowa: %3     Identyfikator konta docelowego: %4       Nazwa użytkownika wywołującego: %5    Domena wywołującego: %6       Identyfikator logowania wywołującego: %7    Przywileje: %8  Identyfikator zdarzenia: 637    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Usunięty członek grupy lokalnej:       Członek: %1         Nazwa konta docelowego: %2       Domena docelowa: %3     Identyfikator konta docelowego: %4       Nazwa użytkownika wywołującego: %5    Domena wywołującego: %6       Identyfikator logowania wywołującego: %7    Przywileje: %8  Identyfikator zdarzenia: 638    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Usunięta grupa lokalna:       Nazwa konta docelowego: %1  Domena docelowa: %2       Identyfikator konta docelowego: %3   Nazwa użytkownika wywołującego: %4       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6       Przywileje: %7  Identyfikator zdarzenia: 639    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Zmieniona grupa lokalna:       Nazwa konta docelowego: %1  Domena docelowa: %2       Identyfikator konta docelowego: %3   Nazwa użytkownika wywołującego: %4       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6       Przywileje: %7  Identyfikator zdarzenia: 640    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Zmiana głównej bazy danych o kontach:       Typ zmiany: %1     Typ obiektu: %2       Nazwa obiektu: %3      Identyfikator obiektu: %4       Nazwa użytkownika wywołującego: %5    Domena wywołującego: %6       Identyfikator logowania wywołującego: %7  Identyfikator zdarzenia: 641    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Zmieniona grupa globalna:       Nazwa konta docelowego: %1  Domena docelowa: %2       Identyfikator konta docelowego: %3   Nazwa użytkownika wywołującego: %4       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6       Przywileje: %7  Identyfikator zdarzenia: 642    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Zmienione konto użytkownika:       Nazwa konta docelowego: %1  Domena docelowa: %2       Identyfikator konta docelowego: %3   Nazwa użytkownika wywołującego: %4       Domena wywołującego: %5     Identyfikator logowania wywołującego: %6       Przywileje: %7  Identyfikator zdarzenia: 643    Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Zmienione zasady domeny:       Domena: %1         Identyfikator domeny: %2       Nazwa użytkownika wywołującego: %3    Domena wywołującego: %4       Identyfikator logowania wywołującego: %5    Przywileje: %6  Identyfikator zdarzenia: 644 Typ zdarzenia: Typ: Inspekcja sukcesówOpis: Konto użytkownika zostało zablokowaneNazwa konta docelowego: %1  Identyfikator konta docelowego: %2Nazwa komputera wywołującego: %3  Nazwa użytkownika wywołującego: %4Domena wywołującego:   %5    Identyfikator logowania wywołującego: %6				
hack zab zda
Właściwości

Identyfikator artykułu: 174074 — ostatni przegląd: 12/04/2015 17:53:12 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB174074
Opinia