Pobieranie programu Internet Explorer dla innego systemu operacyjnego

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób pobierania programu Internet Explorer dla różnych systemów operacyjnych, które mogą być obecnie używane przez posiadaczy komputerów.

Dla każdego systemu operacyjnego są przeznaczone inne pliki instalacyjne programu Internet Explorer. Aktywny Instalator określa wersję używanego systemu operacyjnego i pobiera odpowiednie pliki. Na przykład jeśli na komputer z systemem Windows 98 zostaną pobrane pliki instalacyjne programu Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 1, są to pliki przeznaczone dla systemu Windows 98. Nie można ich instalować na komputerze z systemem Windows NT 4.0. W tym artykule opisano, jak administratorzy sieci mogą tworzyć folder instalacji programu Internet Explorer, w którym znajdą się pliki niezbędne do zainstalowania tego programu w innym systemie operacyjnym.

UWAGA: Jeśli chcesz mieć większy wpływ na dostosowywanie i dystrybucję programu Internet Explorer, pobierz zestaw Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zestawu IEAK, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji

Internet Explorer 4

Aby pobrać program Internet Explorer 4 dla innego systemu operacyjnego, wykonaj następujące czynności:

UWAGA: Z witryn firmy Microsoft w sieci Web nie można już pobrać programu Internet Explorer 4; informacja ta dotyczy jednak innych witryn sieci Web oferujących możliwość pobrania programu Internet Explorer 4 za pomocą Aktywnego Instalatora.
 1. Jeśli plik IE4setup.exe nie został jeszcze pobrany, znajdź łącze do pliku w witrynie sieci Web, kliknij je, a następnie kliknij opcję Zapisz ten program na dysku. Kliknij odpowiednią lokalizację pobierania, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik na dysku lokalnym.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom i wpisz następujące polecenie:
  <ścieżka folderu>\ie4setup /c:"ie4wzd /d:1"
  gdzie <ścieżka folderu> określa dysk i folder zawierający plik IE4setup. Wykonanie tego polecenia powoduje uruchomienie Kreatora aktywnej instalacji.
 3. Kliknij opcję pobierania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Przybliżone wymagania dotyczące miejsca na dysku------------------------------------Tylko instalacja przeglądarki   20 989 KInstalacja standardowa       24 097KInstalacja pełna            34 112 K					
 4. Kliknij odpowiedni region kanału Active Channel, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Wpisz ścieżkę folderu, w którym chcesz zapisać pliki instalacyjne. Folder domyślny to: <dysk>\Internet Explorer 4.0 Setup, gdzie <dysk> określa dysk, na którym jest zainstalowany system Windows. Kliknij przycisk Dalej.

  UWAGA: Ścieżka do folderu, w którym chcesz zapisać pliki instalacyjne programu Internet Explorer 4.0 musi prowadzić do dysku lokalnego lub zamapowanego dysku sieciowego.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików instalacyjnych programu Internet Explorer 4.0 na zamapowany dysk sieciowy, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  166990 Error Message: The Folder Path Is Invalid
 6. Kliknij odpowiedni region i pobierz pliki z najbliższej lokalizacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Po pobraniu plików skopiuj lub przenieś plik IE4setup.exe do folderu, do którego zostały pobrane pliki instalacyjne.
UWAGA: Nie wolno kopiować pliku IE4setup.exe do folderu plików instalacyjnych podczas pobierania.

Pliki instalacyjne dla wszystkich obsługiwanych systemów operacyjnych znajdują się teraz w folderze instalacyjnym zdefiniowanym podczas wykonywania czynności opisanych w punkcie 5.

UWAGA: Jeżeli jest uruchomiony program Internet Explorer 4.01 z dodatkiem SP1, nie można pobrać programu Internet Explorer 4.01 z dodatkiem SP1. Dlatego podczas wykonywania powyższych czynności może pojawić się następujący komunikat:
Instalacja Aktywnego Instalatora
Instalator wykrył, że nowsze wersje składników programu Internet Explorer są już zainstalowane.
Kliknij przycisk OK, aby zakończyć instalację bez dokonywania żadnych zmian.

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w programie Internet Explorer 4.01 z dodatkiem SP1. Problem ten został rozwiązany w dodatku SP2 dla programu Internet Explorer 4.01.

Internet Explorer 5, 5.5 lub 6

Informacje dotyczące pobierania programu Internet Explorer w wersji 5, 5.5 lub 6 dla innego systemu operacyjnego na komputer z systemem Windows 2000 lub Windows XP znajdują się w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257249 Instalacja typu „tylko pobieranie” programu Internet Explorer w systemie Windows 2000 i Windows XP
Aby pobrać program Internet Explorer w wersji 5, 5.5 lub 6 dla innego systemu operacyjnego na komputer z systemem Windows 95, Windows 98, Windows Me lub Windows NT 4.0, wykonaj następujące czynności:
 1. Pobierz plik Instalatora programu Internet Explorer (Ie5setup.exe lub Ie6setup.exe) z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web (jeżeli plik ten nie został jeszcze pobrany):
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, dopóki nie pojawi się monit o wybór typu instalacji.
 3. Kliknij opcję Dostosuj instalację, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij kolejno opcje Zaawansowane i Tylko pobieranie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Zaznacz pola wyboru systemu odpowiednich systemów operacyjnych, kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać pliki Instalatora programu Internet Explorer 5 dla wybranych systemów.

Informacje dodatkowe

Folder z plikami instalacyjnymi programu Internet Explorer należy udostępnić, tak aby mogli z niego korzystać użytkownicy w sieci lokalnej. Użytkownicy mogą zainstalować program Internet Explorer, łącząc się z udostępnionym folderem plików instalacyjnych, a następnie klikając dwukrotnie plik IE4setup.exe lub IE5setup.exe w tym folderze.

Przełączniki programu IE4Setup.exe/IE5Setup.exe

Folder z plikami instalacyjnymi programu Internet Explorer należy udostępnić, tak aby mogli z niego korzystać użytkownicy w sieci lokalnej. Użytkownicy mogą zainstalować program Internet Explorer, łącząc się z udostępnionym folderem plików instalacyjnych, a następnie klikając dwukrotnie plik IExsetup.exe w tym folderze.

Przełączniki programu IExSetup.exe

/c: — zastępuje przełączniki domyślne używane w programie Ie4setup.exe

/d — tylko pobieranie

/d:1 — tylko pobieranie i pobieranie wersji dla platformy x86
4.00 4.01 5.0 5.00
Właściwości

Identyfikator artykułu: 174680 — ostatni przegląd: 12/05/2015 08:06:38 — zmiana: 2.4

Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsetup KB174680
Opinia