Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Magazyn jednego wystąpienia programu Exchange i jego wpływ na magazyny podczas przenoszenia skrzynek pocztowych

Ten artykuł powstał przez połączenie następujących opublikowanych wcześniej artykułów: 175481 oraz 175706.
Streszczenie
Programy Microsoft Exchange Server 5.5, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 oraz Microsoft Exchange Server 2007 używają magazynu jednego wystąpienia wiadomości.

Jeśli wiadomość jest wysłana do jednego odbiory i skopiowana do 20 innych odbiorców znajdujących się w tym samym magazynie skrzynki pocztowej, program Exchange Server zachowuje w bazie danych tylko jedną kopię wiadomości. Następnie program Exchange Serwer tworzy wskaźniki.

Te wskaźniki łączą pierwotnego odbiorcę oraz 20 dodatkowych odbiorców z oryginalną wiadomością. Jeśli nastąpi przeniesienie pierwotnego odbiorcy i 20 dodatkowych odbiorców do innego magazynu skrzynki pocztowej, tylko jedna kopia wiadomości będzie zachowana w nowym magazynie skrzynki pocztowej.

Nowy magazyn skrzynki pocztowej może znajdować się na innym serwerze w tej samej lokacji lub grupie administracyjnej. Jeśli serwer znajduje się w innej lokacji, magazyn jednego wystąpienia jest zachowywany tylko wtedy, gdy jest używany jeden z następujących elementów:
 • Kreator przenoszenia skrzynek pocztowych w programie Microsoft Exchange Serwer 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Kreator przenoszenia skrzynek pocztowych w programie Exchange Serwer 2007
 • Aplet polecenia move-mailbox przystawki PowerShell w programie Exchange Serwer 2007
Kreator przenoszenia skrzynek pocztowych programu Exchange Server 2003 z dodatkiem SP1 zawiera nową funkcję Cross Administrative Group Move umożliwiającą przenoszenie skrzynek pocztowych między grupami administracyjnymi.

Wcześniejsze wersje programu Exchange Server wymagają użycia narzędzia Exmerge. Ten proces powoduje utratę magazynu jednego wystąpienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia Exmerge, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
174197 Informacje o programie Microsoft Exchange Mailbox Merge (Exmerge.exe)
Przyjmijmy na przykład następującą konfigurację:

Magazyn skrzynek pocztowych 1 na serwerze 1: Użytkownicy A, B i C
Magazyn skrzynek pocztowych 1 na serwerze 2: Użytkownik D

Gdy użytkownik A wysyła tę samą widomość do użytkownika B, C i D, program Exchange Server tworzy jedno wystąpienie wiadomości na serwerze 1 dla wszystkich trzech użytkowników, ponieważ użytkownicy A, B i C są na tym samym serwerze. Nawet wiadomość znajdująca się folderze Wysłane elementy użytkownika A jest pojedynczym wystąpieniem wiadomości znajdującej się w skrzynkach odbiorczych użytkowników B i C. Ponieważ użytkownik D jest na innym serwerze, program Exchange Server wysyła wiadomość do serwera 2, która zostanie zapisana na tym serwerze.

Uwaga: Jeśli wiadomość jest wysyłana do użytkownika na tym samym serwerze, ale w innym magazynie skrzynek pocztowych niż nadawca, ten magazyn skrzynek pocztowych będzie także zawierać wiadomość.

Podczas przenoszenia użytkowników program Exchange Server sprawdza każdą przychodzącą wiadomość pod katem jej własnego przypisanego wewnętrznie identyfikatora. Tych wewnętrznych identyfikatorów nie można wyświetlić przy użyciu klienta. Jeśli program Exchange Server stwierdzi, że przychodząca wiadomość jest duplikatem, po prostu ustawia wskaźnik do istniejącej wiadomości wskazujący na nowo przeniesionego użytkownika. Załóżmy, że użytkownik B został przeniesiony na serwer 2. Program Exchange Server utworzy jedno wystąpienie wiadomości do użytkownika B na podstawie kopii wiadomości, którą ma użytkownik D. Jest to prawdą, jeśli użytkownik D nie usunął wiadomości. Jeśli użytkownik D usunął już wiadomość, program Exchange Server utworzy jedno wystąpienie wiadomości na podstawie kopii wiadomości znajdującej się w folderze Elementy usunięte użytkownika D. Jeśli użytkownik D usunął także kopię wiadomości z folderu Elementy usunięte, program Exchange Server utworzy nową wiadomość i wyśle ją do serwera 2.

Ten sam proces mam miejsce, gdy użytkownicy B i C zostaną przesunięci na serwer 2. Program Exchange Server zachowa jedno wystąpienie wiadomości dla użytkowników B i C. Jest ono oparte na wiadomości znajdującej się w Skrzynce odbiorczej użytkownika D. Jeśli użytkownik D usunął już wiadomość, program Exchange Server zachowa jedno wystąpienie wiadomości oparte na wiadomości znajdującej się w folderze Elementy usunięte użytkownika D. Jeśli użytkownik D opróżnił już folder Elementy usunięte, program Exchange Server utworzy nową wiadomość i wyśle ją do serwera 2.
XADM single instance
Właściwości

Identyfikator artykułu: 175481 — ostatni przegląd: 01/03/2008 20:12:00 — zmiana: 6.1

 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
 • kbinfo KB175481
Opinia
dy>