Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Polecenia Zapisz element docelowy jako oraz Drukuj element docelowy są niedostępne

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL176316
Symptomy
W programie Internet Explorer po kliknięciu prawym przyciskiem myszy łącza HTML (Hypertext Markup Language) polecenie Zapisz element docelowy jakoorazDrukuj element docelowysą niedostępne. Ponadto po kliknięciu poleceniaDrukujw menuPlikpole wyboruDrukuj wszystkie połączone dokumentymoże być także niedostępne.
Przyczyna
Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy został włączony Klasyfikator treści.
Rozwiązanie
W celu obejścia problemu należy użyć jednej z poniższych metod:

Metoda 1

Wyłącz Klasyfikatora treści, wykonując następujące kroki w programie Internet Explorer:
 1. W programie Internet Explorer 4 w menuWidokkliknij polecenieOpcje internetowe.

  W programie Internet Explorer 5 w menuNarzędziakliknij polecenieOpcje internetowe.
 2. Kliknij kartęZawartość.
 3. W obszarzeKlasyfikator treścikliknij przyciskWyłącz.
 4. W poluHasłowpisz wymagane hasło i kliknij przyciskOK.
 5. Kliknij przyciskOK, gdy pojawi się komunikat:
  Klasyfikator treści został wyłączony. Upewnij się, że jest włączony, zanim ktoś inny będzie mógł użyć tego komputera.

Metoda 2

Kliknij łącze HTML, aby załadować stronę sieci Web, a następnie w menu Plikkliknij polecenie Zapisz jakolubDrukuj. Ta metoda zakłada, że strona sieci Web przejdzie pomyślnie przez Klasyfikatora treści.
Stan
Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu.
Więcej informacji
Jeśli Klasyfikator treści jest włączony, stronę sieci Web można zapisać lub wydrukować tylko wtedy, gdy przejdzie przez Klasyfikatora treści. Nie można jej zapisać ani wydrukować, klikając prawym przyciskiem myszy łącze HTML, a następnie klikając polecenieZapisz element docelowy jakolubDrukuj element docelowy, ponieważ ta metoda pomija Klasyfikatora treści.UWAGA: Ustawienia Klasyfikatora treści są stosowane do wszystkich użytkowników komputera lokalnego, a użytkownicy, którzy nie są administratorami na komputerze lokalnym, nie mogą ich zmienić (dotyczy tylko systemu Windows NT 4.0 oraz Windows 2000). Nie można utworzyć różnych ustawień Kreatora treści dla różnych użytkowników tego samego komputera. Jeżeli nie włączasz Klasyfikator treści, a komputer jest współużytkowany z wieloma osobami, skontaktuj się z innymi użytkownikami, aby sprawdzić, czy oni włączyli Klasyfikatora treści.
4.00 wygaszony wygaszony klasyfikacje
Właściwości

Identyfikator artykułu: 176316 — ostatni przegląd: 09/19/2003 17:46:00 — zmiana: 1.2

 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy)
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy)
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy)
 • kbui msiew98 msiew95 kbprb KB176316
Opinia
icrosoft.com/ms.js" '="">