Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak używać narzędzia Poolmon do rozwiązywania problemów z przeciekami pamięci w trybie jądra

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak używać narzędzia Memory Pool Monitor, Poolmon.exe, jako narzędzia diagnostycznego do monitorowania znaczników pamięci. Poolmon wyświetla dane dotyczące przydzielania pamięci, które zbiera system operacyjny, z puli stronicowanej przez system i puli niestronicowanego jądra oraz puli pamięci używanej do sesji usług terminalowych. Dane są grupowane według znaczników przydziału puli. Informacje te mogą być używane przez Pomoc techniczną firmy Microsoft do znajdowania przecieków pamięci w trybie jądra.

Przeciek pamięci jest powodowany przez aplikację lub proces, które przydzielają pamięć do użycia, ale nie zwalniają jej po zakończeniu. W wyniku po pewnym czasie cała dostępna pamięć jest używana, co często powoduje, że system przestaje poprawnie działać.
Więcej informacji
W pierwszej sekcji opisano, jak włączyć tryb znakowania do użycia programu Poolmon. W drugiej sekcji opisano, jak gromadzić informacje do rozwiązywania problemów za pomocą programu Poolmon.

Włączanie trybu znakowania

Przed uruchomieniem programu Poolmon należy włączyć znakowanie puli, a następnie ponownie uruchomić komputer. Funkcja znakowania puli zbiera i oblicza statystyki dotyczące pamięci puli, posortowane według wartości znaczników przydzielania pamięci.

Uwaga: Nie jest konieczne włączanie znakowania puli w systemie Windows Server 2003, ponieważ jest ono włączone domyślnie.

Aby włączyć znakowanie puli na komputerze z systemem Windows NT 4.0, Windows 2000 lub Windows XP, należy użyć jednej z następujących metod:

Metoda 1: Edytowanie rejestru

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby zmienić wartość rejestru, która włącza tryb znakowania do użycia programu Poolmon.exe:
 1. Uruchom Edytor rejestru.
 2. Zlokalizuj następujący klucz w rejestrze:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager
 3. Zanotuj wartość GlobalFlag lub zapisz klucz
  Session Manager
  .
 4. Kliknij dwukrotnie wartość GlobalFlag w prawym okienku.
 5. Zmień wartość na szesnastkowe 0x00000400.

  Uwaga: Gdy dodasz wartość globalnej flagi 0x00000400, jest ona widoczna po dodaniu jako 0x400. Ważne jest, aby dodać wszystkie wiodące zera, gdyż w przeciwnym wypadku informacje programu Poolmon nie będą wyświetlane na ekranie wynikowym.
 6. Uruchom ponownie komputer.
Uwaga: Po zakończeniu debugowania zmień z powrotem wartość GlobalFlag na wartość pierwotną, zanotowaną zgodnie z poleceniem w kroku 3.

Metoda 2: Użyj programu narzędziowego Gflags.exe

Do włączenia znakowania puli możesz użyć także programu narzędziowego Global Flags Editor (Gflags.exe). Program Gflags.exe jest dostępny w zestawie Windows NT 4.0 Resource Kit oraz w folderze \Support\Tools na dyskach CD-ROM systemów Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003.

Uwaga: Ponieważ znakowanie puli jest na stałe włączone w systemie Windows Server 2003, pole wyboru Enable Pool Tagging w oknie dialogowym Global Flags jest wygaszone, a polecenia włączania lub wyłączania znakowania puli powodują błąd.

Aby wprowadzić zmianę za pomocą programu Gflags.exe, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz gflags.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wybierz opcję Enable Pool Tagging.
 3. Kliknij przycisk Apply, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Uruchom ponownie komputer.
Uwaga: Po zakończeniu debugowania powtórz powyższe kroki, aby wyłączyć znakowanie puli.

Korzystanie z programu Poolmon do zbierania informacji

Program Poolmon wyświetla informacje o znakowaniu puli w oknie polecenia. Użyj klawiszy strzałek lub klawiszy PAGE UP i PAGE DOWN do wyświetlania wszystkich zwracanych przez narzędzie informacji o znacznikach.

Program Poolmon.exe jest dostępny w zestawie Windows NT 4.0 Resource Kit oraz w folderze \Support\Tools na dyskach CD-ROM systemów Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003.

Użyj następujących kroków do skopiowania i zapamiętania informacji o znacznikach. Powtarzaj te kroki co 15 minut przez dwie godziny. Dołączaj każdą aktualizację na końcu pliku Notatnika.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Konsola.

  Uwaga: w systemie Windows 2000 trzeba wykonać następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij pasek tytułu prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Options, kliknij opcję QuickEdit Mode, a następnie kliknij opcję Insert Mode.
 3. Kliknij kartę Layout, zmień wartość Screen Buffer Size na 99, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 5. Zlokalizuj program Poolmon.exe w katalogu Support\Debug\platforma na dysku CD Windows NT 4.0. Przejdź na dysk i folder, gdzie znajduje się program Poolmon.exe. Na dysku CD Windows 2000 program Poolmon znajduje się w pliku Support.CAB. Plik Support.CAB jest umieszczony w folderze \Support\Tools.
 6. Wpisz Poolmon.exe.
 7. Naciskaj klawisz P dopóty, dopóki program Poolmon nie wyświetli drugiej kolumny „type” i nie wskaże wartości paged.
 8. Naciśnij klawisz B, aby posortować kolumny od największej do najmniejszej.
 9. Zaznacz całą zawartość ekranu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 10. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Notatnik.
 11. W menu Edycja kliknij polecenie Wklej.
 12. Powtórz krok 7, aby wyszukać wartość nonpaged.
 13. Powtórz kroki 8-11, aby wkleić informacje.
Program Poolmon.exe ma kilka klawiszy poleceń do sortowania wyników. Naciśnij literę wskazaną poniżej, aby wykonać tę operację. Wykonanie każdego polecenia zajmuje kilka sekund. Oto lista kilku poleceń:
P — Sortuje listę znaczników według typów: Paged, Non-Paged lub w sposób mieszany. Zwróć uwagę, że naciskanie litery P działa cyklicznie.
B — Sortuje znaczniki według maksymalnej liczby użytych bajtów.
M — Sortuje znaczniki według maksymalnej liczby przydzielonych bajtów.
T — Sortuje znaczniki alfabetycznie według ich nazw.
E — Wyświetla u dołu podsumowania dla typu Paged i Non-paged. Działa cyklicznie.
A — Sortuje znaczniki według przydzielonego rozmiaru.
F — Sortuje znaczniki według liczby „zwolnień”.
S — Sortuje znaczniki według różnic przydziałów i zwolnień.
E — Wyświetla u dołu podsumowania dla typu Paged i Non-paged. Działa cyklicznie.
Q — Kończy działanie programu.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
298102 How to Find Pool Tags That Are Used By Third-Party Drivers
debugref allocs frees krnl paged nonp nonpaged non-paged pages gflags gflags.exe pool byte monitor
Właściwości

Identyfikator artykułu: 177415 — ostatni przegląd: 05/16/2011 05:08:00 — zmiana: 6.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowto KB177415
Opinia