Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Podczas uruchamiania nie pojawia się komunikat „Uruchamianie systemu Windows 98”

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL178548
Symptomy
Podczas uruchamiania systemu Windows 98 nie pojawia się komunikat „Uruchamianie systemu Windows 98”i nie wiadomo, kiedy nacisnąć klawisz CTRL, aby wyświetlić menu Autostart systemu Windows 98.
Przyczyna
Monit został usunięty, aby umożliwić szybsze uruchamianie systemu Windows 98.
Rozwiązanie
Aby wyświetlić menu Uruchamianie, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas uruchamiania komputera.

UWAGA: Po naciśnięciu i przytrzymaniu wciśniętego klawisza CTRL podczas uruchamiania komputera, może pojawić się komunikat o błędzie klawiatury. Jeśli się pojawi, można bezpiecznie zignorować ten błąd.
Stan
Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu.
Więcej informacji
Jeżeli chcesz, aby menu Autostart systemu Windows 98 pojawiało się przy każdym uruchomieniu komputera, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz następujące polecenie w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

    msconfig
  2. Kliknij przycisk Zaawansowane na karcie ogóle, a następnie kliknij pole wyboru Włącz menu Autostart, aby je zaznaczyć.
  3. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Tak.
98
Właściwości

Identyfikator artykułu: 178548 — ostatni przegląd: 12/30/2004 20:47:16 — zmiana: 1.3

  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • kbprb kbui win98 KB178548
Opinia