XL2000: Metody odzyskiwania danych z uszkodzonych skoroszytów

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL179871
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Jest wiele metod, których można użyć do odzyskania informacji z uszkodzonych plików. W tym artykule omówiono te metody oraz wskazano inne artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, omawiające te metody bardziej szczegółowo.

Metody odzyskiwania danych z uszkodzonych plików programu Microsoft Excel

 • Zapisanie pliku w formacie HTML (Hypertext Markup Language).
 • Użycie odwołań zewnętrznych do połączenia z uszkodzonym plikiem.
 • Zapisanie w formacie SYLK, jeśli można otworzyć plik.
 • Użycie polecenia Przywróć zapisany dokument.
 • Użycie makra do wyodrębnienia danych, gdy wykres jest połączony z uszkodzonym plikiem.
 • Użycie makra odzyskiwania plików programu Microsoft Excel.
 • Otwarcie pliku w programie Microsoft Word.
 • Otwarcie pliku w Podglądzie programu Microsoft Excel.
Więcej informacji

Zapisanie pliku w formacie HTML (Hypertext Markup Language)

Jeśli można otworzyć uszkodzony plik programu Microsoft Excel, można go „przefiltrować” po zapisaniu w formacie HTML, zamknięciu pliku i ponownym otwarciu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Strona sieci Web (*.htm, *.html).
 2. W obszarze Zapisz kliknij opcję Cały skoroszyt, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 3. Zamknij plik.
 4. Otwórz ponownie plik w programie Excel.
 5. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Skoroszyt Microsoft Excel. Zmień nazwę pliku, aby utworzyć nową „przefiltrowaną” kopię bez zastępowania pliku oryginalnego.
UWAGA: Niektóre funkcje mogą zostać utracone po zapisaniu w formacie HTML.

Użycie odwołań zewnętrznych do odzyskiwania danych

Najpopularniejszą metodą odzyskiwania informacji z uszkodzonego pliku jest wyodrębnienie wartości z pliku przy użyciu odwołań zewnętrznych i połączenia ich z plikiem. Struktura pliku musi być pełna; w przeciwnym razie program Microsoft Excel nie będzie mógł odczytać informacji.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz poniższy artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
214253XL2000: Łączenie z danymi w uszkodzonym pliku

Zapisywanie pliku w formacie SYLK

Jeśli można otworzyć uszkodzony plik programu Microsoft Excel, można go „przefiltrować” zapisując plik w formacie SYLK, zamykając plik i ponownie go otwierając.

Użycie polecenia Przywróć zapisany dokument do odzyskania danych

Jeśli edytowany jest arkusz programu Microsoft Excel i plik nieoczekiwanie zostanie uszkodzony przed zapisaniem zmian, można odzyskać oryginalny arkusz wykonując następujące czynności:

 1. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz i zaznacz nazwę edytowanego pliku. Zauważ, że pojawi się okno dialogowe z komunikatem „Przywrócić zapisany dokument?”
 2. Kliknij przycisk OK. Edytowany plik zostanie przywrócony do ostatnio zapisanej wersji pliku.

Użycie makra do odzyskania danych wykresu

W programie Microsoft Excel w wersji 5.0 lub nowszej dane mogą być pobierane z wykresu nawet wtedy, gdy znajdują się w zewnętrznym arkuszu lub skoroszycie. Ta właściwość może być wykorzystana w sytuacjach, gdy wykres został utworzony z innego pliku lub połączony z plikiem, który jest niedostępny lub został uszkodzony.

Gdy dane źródłowe wykresu zostały utracone, można je wciąż pobrać bezpośrednio z wykresu za pomocą makra programu Visual Basic for Applications.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
213814XL2000: Macro to Extract Data from a Chart

Użycie makra odzyskiwania plików programu Microsoft Excel do odzyskania informacji

Jeśli można otworzyć skoroszyt w programie Microsoft Excel, można również użyć makra odzyskiwania plików programu Microsoft Excel do ponownego utworzenia w nowym skoroszycie arkuszy programu Excel, arkuszy makr XLM i arkuszy modułów. Makro tworzy również plik dziennika, aby można było identyfikować elementy tworzące problemy podczas transferowania ich do nowego skoroszytu. Jeśli działanie makra odzyskiwania plików programu Microsoft Excel zawiedzie, można obejrzeć ostatni wpis w dzienniku i ustalić, który element powoduje problem, a następnie ponownie utworzyć skoroszyt bez tego elementu.

Aby uzyskać informacje o tym makrze lub je pobrać, przejdź do zestawu Office Resource Kit znajdującego się w Internecie pod podanym poniżej adresem:

Otwarcie pliku w programie Microsoft Word lub WordPad

Jeśli zainstalowany jest konwerter programu Microsoft Excel, można otworzyć skoroszyt programu Microsoft Excel w programie Microsoft Word. Jeśli plik otwiera się w programie Microsoft Word, nie będzie można odzyskać arkuszy modułów, arkuszy okien dialogowych, arkuszy makr ani żadnych wykresów osadzonych. Nie będzie można również przywrócić formuł komórek, tylko wyniki formuł w komórkach.

Skoroszyt programu Microsoft Excel można również otworzyć w programie WordPad. Jeśli plik się otwiera, można odzyskać kod języka Visual Basic w modułach i modułach klas. Aby znaleźć kod, wyszukaj słowa "Sub" lub "Function".

Otwarcie pliku w Podglądzie programu Microsoft Excel

Jeśli zainstalowany jest Podgląd programu Microsoft Excel, można otworzyć skoroszyt programu Microsoft Excel w Podglądzie programu Microsoft Excel, skopiować komórki i wkleić komórki do nowego skoroszytu. Nie można jednak odzyskać arkuszy modułów, arkuszy okien dialogowych, wykresów osadzonych ani arkuszy makr. Nie można również odzyskać formuł komórek; można odzyskać tylko wyniki formuł w komórkach.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Podglądu programu Microsoft Excel, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
XL2000 uszkodzić uszkodzenie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 179871 — ostatni przegląd: 12/05/2015 08:19:46 — zmiana: 3.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB179871
Opinia