Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak tworzyć plik LMHOSTS służący do sprawdzania poprawności domen i rozwiązywania innych problemów z rozpoznawaniem nazw

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL180094
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314108.
Streszczenie
Mogą wystąpić sytuacje, w których konieczne będzie użycie pliku Lmhostsdo rozpoznawania nazw NetBIOS ze względu na problemy z rozpoznawaniemnazw w sieci TCP/IP. W tym artykule omówiono poprawną metodę tworzeniapliku Lmhosts używanego do rozpoznawania nazw i sprawdzania poprawnościdomen.
Więcej informacji
Aby utworzyć poprawnie sformatowany plik Lmhosts, wykonaj następujące kroki:
 1. Za pomocą edytora tekstów, takiego jak Notepad.exe lub Edit.com, utwórz plik o nazwie Lmhosts i zapisz go w następującym folderze:
      Windows NT   ----------   %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc   Windows 95   ----------   C:\Windows (folder, w którym zainstalowany jest system Windows)   Windows NT i Windows 2000   ---------------------------   %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc 
  UWAGA: Plik powinien nosić nazwę Lmhosts, bez rozszerzenia. Program Notepad.exe może automatycznie dołączyć rozszerzenie .txt. W takim przypadku konieczna będzie zmiana nazwy pliku w wierszu polecenia, tak aby nazwa nie zawierała rozszerzenia.
 2. Dodaj następujące wpisy do pliku Lmhosts:
      10.0.0.1  NAZWAPKD  #PRE #DOM:NAZWA-DOMENY   10.0.0.1  "NAZWA-DOMENY  \0x1b"  #PRE 
  UWAGA: W nazwie domeny uwzględniana jest wielkość liter. Nazwę należy wpisywać wielkimi literami, zgodnie z artykułem Q262655 PDC Names Entered in LMHOSTS File are case-sensitive.
UWAGA: Spacje między tymi wpisami są obowiązkowe. Adres 10.0.0.1 należy zastąpić adresem IP podstawowego kontrolera domeny (PKD), wpis NazwaPKD - nazwą NetBIOS podstawowego kontrolera domeny, a wpis Nazwa-domeny - nazwą domeny Windows NT. Między znakami cudzysłowu musi być łącznie 20 znaków (nazwa domeny plus odpowiednia liczba spacji dopełniająca do 15 znaków plus kreska ułamkowa odwrócona plus szesnastkowa reprezentacja typu usługi w NetBIOS).

Aby ułatwić sobie określenie pozycji 16 znaku, skopiuj poniższy wiersz do pliku LMHOSTS:
    # IP Address  "123456789012345*7890" 
Wyrównaj znaki podwójnego cudzysłowu ("), dodając lub usuwającspacje z wiersza komentarza, a następnie umieść znak \ w 16. kolumnie(kolumnie oznaczonej gwiazdką). Przed i po znaku \ należy wstawiaćSPACJE, a nie znaki tabulacji.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
163409 NetBIOS Suffixes (16th Character of the NetBIOS Name)
 1. Po dodaniu powyższych wierszy zapisz plik i zakończ pracę z edytorem.
 2. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia i naciśnij klawisz ENTER:
  nbtstat -R
  UWAGA: W przełączniku -R uwzględniana jest wielkość liter i musi on być wpisany wielką literą. Po wpisaniu powyższego polecenia powinien zostać wyświetlony następujący komunikat:
  Oczyszczenie i wstępne załadowanie tabeli nazw w zdalnej pamięci podręcznej NBT zakończyło się pomyślnie.
 3. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  nbtstat -c
  UWAGA: W przełączniku -c także uwzględniana jest wielkość liter i musi on być wpisany małą literą. Po wpisaniu powyższego polecenia powinna zostać wyświetlona informacja podobna do następującej:
      Adres IP węzła: [10.0.0.5] Identyfikator zakresu: []          NetBIOS - tabela nazw w zdalnej pamięci podręcznej     Nazwa       Typ    Adres hosta  Aktywność [s]   ----------------------------------------------------------   NazwaPKD    <03> UNIQUE   10.0.0.1      -1   NazwaPKD    <00> UNIQUE   10.0.0.1      -1   NazwaPKD    <20> UNIQUE   10.0.0.1      -1   Domena     <1B> UNIQUE   10.0.0.1      -1 
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
180099 Troubleshooting LMHOSTS Name Resolution Issues
win2000hotnet
Właściwości

Identyfikator artykułu: 180094 — ostatni przegląd: 12/30/2004 20:47:00 — zmiana: 3.4

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • kbhowto KB180094
Opinia