Jak uruchomić komputer z systemem Windows w trybie awaryjnym

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL180902
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób uruchamiania komputera z system Windows 98 w trybie awaryjnym.
Więcej informacji
Aby uruchomić komputer z systemem Windows 98 w trybie awaryjnym, należy zastosować jedną z następujących metod.

Metoda 1

 1. Ponownie uruchom komputer.
 2. Podczas uruchamiania komputera naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, aż pojawi się menu Uruchamianie systemu Windows 98.

  UWAGA: Użytkownicy narzędzia EZDrive powinni nacisnąć klawisz F8 zamiast CTRL.
 3. Z menu Uruchamianie wybierz opcję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Metoda 2

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Informacje o systemie.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Narzędzie konfiguracji systemu.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij pole wyboru Włącz menu Autostart, aby je zaznaczyć.
 4. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk OK, a następnie po wyświetleniu monitu ponownie uruchom komputer.
 5. Z menu Uruchamianie wybierz opcję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Metoda 3

 1. Do stacji dysków włóż dyskietkę nie będącą dyskietką startową, a następnie ponownie uruchom komputer.
 2. Po pojawieniu się komunikatu o błędzie „Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready” (Dyskietka nie zawiera plików systemowych lub jest uszkodzona. Wymień dyskietkę i naciśnij dowolny klawisz) wyjmij dyskietkę ze stacji dysków.
 3. Dwa razy naciśnij klawisz F8. Pojawi się menu Uruchamianie systemu Windows 98.
 4. Z menu Uruchamianie wybierz opcję Tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Metoda 4

 1. Uruchom ponownie komputer w trybie MS-DOS.
 2. W wierszu polecenia wpisz „win /d:m” (bez cudzysłowów).
Produkty innych firm omówione w tym artykule są produkowane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie wydajności lub niezawodności tych produktów.
tryb awaryjny czysty rozruch
Właściwości

Identyfikator artykułu: 180902 — ostatni przegląd: 12/05/2015 08:23:01 — zmiana: 1.3

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbfaq kbfaq kbhowto win98 win98se KB180902
Opinia