Jak używać funkcji WYSZUKAJ z nieposortowanymi danymi w programie Excel

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W programie Microsoft Excel funkcja arkusza kalkulacyjnego WYSZUKAJ ma formę wektorową i tablicową. Wektorowa forma funkcji WYSZUKAJ wyszukuje wartość w zakresie jednego wiersza lub jednej kolumny (tzw. wektor) i zwraca wartość z tego samego położenia w drugim zakresie jednego wiersza lub jednej kolumny. Druga forma funkcji WYSZUKAJ (tablicowa) automatycznie wyszukuje w pierwszej kolumnie lub wierszu.

Funkcja WYSZUKAJ wymaga, aby pierwsza kolumna wektora (albo pierwsza kolumna lub pierwszy wiersz w przypadku formy tablicowej) była sortowana w kolejności rosnącej. Następujące informacje opisują różne formuły, jakich można użyć do zwracania tych samych informacji, które są zwracane przez funkcję WYSZUKAJ, bez konieczności sortowania pierwszej kolumny tabeli.
Więcej informacji
Korzystając z kombinacji funkcji INDEKS (INDEX) i PODAJ.POZYCJĘ (MATCH), funkcji PRZESUNIĘCIE (OFFSET) i PODAJ.POZYCJĘ (MATCH), funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO (HLOOKUP) lub WYSZUKAJ.PIONOWO (VLOOKUP), można uzyskać tę samą funkcjonalność, jak w przypadku funkcji WYSZUKAJ. W przypadku tych opcji nie jest konieczne sortowanie tabeli odnośników, w przeciwieństwie do funkcji WYSZUKAJ.

Korzystanie z funkcji INDEKS (INDEX) i PODAJ.POZYCJĘ (MATCH)

Następująca formuła zwraca te same informacje, które są zwracane przez funkcję WYSZUKAJ, bez konieczności sortowania pierwszej kolumny w tabeli:
  =INDEX(Table_Array,MATCH(Lookup_Value,Lookup_Array,0),Col_Index_Num)				
Gdzie:
  Table_Array  = Cała tabela odnośników.  Lookup_Value  = Wartość wyszukiwana w pierwszej kolumnie obiektu          „table_array” .  Lookup_Array  = Zakres komórek zawierający możliwe          wartości odnośników.  Col_Index_Num = Numer kolumny w obiekcie „table_array” , dla której          zgodna wartość powinna być zwrócona.				
Jeżeli żadna komórka w tabeli odnośników Lookup_Array nie jest zgodna z wartością odnośnika Lookup_Value, ta formuła zwraca wartość #N/D.

Korzystanie z funkcji PRZESUNIĘCIE (OFFSET) i PODAJ.POZYCJĘ (MATCH)

Można skorzystać z funkcji PRZESUNIĘCIE (OFFSET), jeżeli nie można ustalić całego adresu obiektu „table_array” , ponieważ używa funkcji PODAJ.POZYCJĘ (MATCH) do lokalizowania położenia wartości „lookup_value” w obiekcie „lookup_array” . W następującej funkcji argument „offset_col” używa lewej górnej komórki tabeli jako „top_cell” i zwraca żądaną wartość ustaloną przez funkcję PODAJ.POZYCJĘ (wiersz przesunięcia) i kolumnę przesunięcia:
  =OFFSET("top_cell",MATCH("lookup_value","lookup_array",0),"offset_col")				

Przykład

  A1: Name    B1: Dept    C1: Age  A2: Henry    B2: 501     C2: 28  A3: Stan    B3: 201     C3: 19  A4: Mary    B4: 101     C4: 22  A5: Larry    B5: 301     C5: 29				
Zakres „Name” (Imię) nie jest sortowany, dlatego użycie funkcji WYSZUKAJ w celu ustalenia wieku (Age) Mary powoduje zwrócenie 28, tzn. wieku osoby o imieniu Henry. Aby ustalić wiek Mary, skorzystaj z następującego rozwiązania:
  =OFFSET(A1,MATCH("Mary",A2:A5,0),2)				
lub
  =LOOKUP("Mary", A2:A5, C2:C5)				
Obie funkcje zwracają wartość 22.

Funkcje WYSZUKAJ.POZIOMO (HLOOKUP) i WYSZUKAJ.PIONOWO (VLOOKUP)

Jeżeli w programie Microsoft Excel poszukiwany jest dokładny odpowiednik, pierwsza kolumna tabeli odnośników nie musi być sortowana przed użyciem funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO (HLOOKUP) i WYSZUKAJ.PIONOWO. Aby wyszukać dokładny odpowiednik, należy określić czwarty argument funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO (VLOOKUP) lub WYSZUKAJ.POZIOMO (HLOOKUP) jako FAŁSZ (FALSE). Jeżeli czwarty argument zostanie pominięty lub określony jako PRAWDA (TRUE), należy posortować pierwszą kolumnę tabeli. Opisana funkcja PRZESUNIĘCIE (OFFSET) również działa w programie Microsoft Excel, jednak nie jest niezbędna.

Uwaga: Należy użyć funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO (VLOOKUP) i WYSZUKAJ.POZIOMO (HLOOKUP) zamiast tablicowej formy funkcji WYSZUKAJ (LOOKUP), ponieważ funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO i WYSZUKAJ.POZIOMO nie wymagają sortowania tabeli odnośników, jeżeli argument range_lookup ma wartość FAŁSZ (FALSE).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu używania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO (VLOOKUP) do wyszukiwania dokładnego odpowiednika w programie Microsoft Excel, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
181213 Jak używać funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO lub WYSZUKAJ.POZIOMO do znajdowania dokładnego odpowiednika
XL2000 XL2002 XL2003 XL2007
Właściwości

Identyfikator artykułu: 181212 — ostatni przegląd: 01/03/2008 19:59:00 — zmiana: 7.2

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition

 • kbhowto kbprogramming kbformula kbfunctions KB181212
Opinia