OL98: Dodatkowe przełączniki wiersza polecenia

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL182112
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.


OSTRZEŻENIE: PRZEŁĄCZNIKÓW WIERSZA POLECENIA PODANYCH W TYM ARTYKULE MOŻESZ UŻYWAĆ NA WŁASNE RYZYKO. Firma Microsoft podaje te przełączniki wiersza polecenia nie udzielając żadnej gwarancji, wyrażonej wprost lub domyślnie,w tym także, bez ograniczeń, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej i/lub do określonych celów.

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Streszczenie
Plik Pomocy programu Microsoft Outlook zawiera pozycję z listą przełączników wiersza polecenia, których można używać do uruchamiania programu Outlook w określonym trybie lub z określonym formularzem.

Ten artykuł zawiera listę dodatkowych przełączników wiersza polecenia, które nie zostały dołączone do tematu Pomocy.
Więcej informacji
Aby użyć przełączników wiersza polecenia, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przyciskStart, wskaż polecenieZnajdź, a następnie kliknij poleceniePliki lub foldery.
 2. Wpisz polecenieOutlook.exew polu Nazwa, a następnie kliknij przyciskZnajdź teraz.
 3. Zapamiętaj ścieżkę do pliku wykonywalnego programu Outlook zgodnie z informacjami wyświetlanymi w folderze i zapisz go, aby można było się do niego odwołać. Na przykład plik może być zlokalizowany w ścieżce:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Outlook.exe
 4. W menuPlikkliknij polecenieZamknij.
 5. Kliknij przyciskStart, a następnie kliknij polecenieUruchom.
 6. Wpisz pełną ścieżkę podaną w kroku 3, włącznie z nazwą pliku. Naciśnij raz klawisz SPACJA, a następnie wpisz kreskę ułamkową („/”), po której następuje przełącznik. Naciśnij klawisz ENTER, aby wykonać polecenie.
Na przykład, jeżeli chcesz użyć przełącznika CleanReminders, wiersz polecenia w polu Otwórz powinien być następujący:
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Outlook.exe" /Cleanreminders
UWAGA: Długa ścieżka musi być w cudzysłowie, aby zachować długie nazwy plików.
  Przełącznik wiersza polecenia   Zastosowanie  -------------------   -------  /CleanFreeBusy      Czyści i regeneruje informacje wolny/zajęty.  /Cleanfinders      Usuwa zapisane wyszukiwania z magazynu programu              Exchange Server.  /CleanReminders     Czyści i regeneruje przypomnienia.  /CleanViews       Przywraca widoki domyślne. Wszystkie utworzone widoki               niestandardowe zostają utracone.  /CheckClient       Monituje o domyślnego menedżera wiadomości e-mail,              grup dyskusyjnych i kontaktów.  /ResetFolders      Przywraca brakujące foldery dla domyślnej              lokalizacji dostarczania.  /ResetOutlookBar     Odbudowuje pasek Outlook.
  /Safe          Uruchamia program Outlook bez rozszerzeń, okienka              podglądu lub dostosowań pasków narzędzi.  /Nopreview        Wyłącza okienko podglądu i usuwa              opcję z menu Widok.  /CleanSchedPlus     Usuwa wszystkie dane programu Schedule+(wolny/zajęty,              uprawnienia i plik .CAL) z serwera i umożliwia              używanie i wyświetlanie informacji              wolny/zajęty z kalendarza programu Outlook Calendar przez              wszystkich użytkowników programu Schedule+ w wersji 1.0.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać informacje dotyczące innych przełączników wiersza polecenia, wyszukaj wyrażenie „Kontroluj co się dzieje podczas uruchamiania programu Outlook” przy użyciu Asystenta pakietu Office.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania przełącznika wiersza polecenia /CleanSchedPlus, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

179547 OL98: Schedule+ 1.0 Users May Not See Outlook Free/Busy Times
Autostart nieudokumentowany outbar inf
Właściwości

Identyfikator artykułu: 182112 — ostatni przegląd: 02/08/2014 03:37:29 — zmiana: 2.0

 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbhowto KB182112
Opinia