Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak włączyć przydziały dysku w systemie Windows 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Przydziały dysku umożliwiają administratorom ograniczanie wykorzystania miejsca na dysku przez każdego z użytkowników. Aby ustawić przydziały dysku, trzeba mieć prawa administratora, a wolumin musi być sformatowany w systemie plików NTFS. W tym artykule opisano, jak ustawić przydziały dysku systemu plików NTFS w systemie Windows 2000.
Więcej informacji

Ustawianie przydziałów dysku na woluminie systemu NTFS

Przydziały dysku są oparte na własności plików i są niezależne od lokalizacji folderów z plikami użytkownika na woluminie. Jeżeli na przykład użytkownik przeniesie pliki z jednego folderu do innego na tym samym woluminie, wykorzystanie miejsca na woluminie nie ulegnie zmianie. Jeśli jednak użytkownik skopiuje pliki do innego folderu na tym samym woluminie, wykorzystanie miejsca na woluminie ulegnie podwojeniu. Jeśli jeden użytkownik utworzy plik o rozmiarze 200 kilobajtów (KB), a a następnie inny użytkownik przejmie go na własność, wykorzystanie dysku przez pierwszego użytkownika zmniejszy się o 200 KB, a wykorzystanie dysku przez drugiego użytkownika zwiększy się o 200 KB.

Przydziały dysku ustawia się w celu ograniczenia miejsca na dysku dostępnego dla użytkowników w partycji sformatowanej w systemie NTFS. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

UWAGA: Jeśli partycja nie jest sformatowana w systemie plików NTFS, nie można na niej włączyć przydziałów dysku. Aby uzyskać informacje o konwertowaniu partycji, która nie jest sformatowana w systemie plików NTFS, zobacz informacje o wersji systemu Windows 2000.
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy partycję, na której chcesz ustawić przydziały dysku, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Przydział kliknij pole wyboru Włącz zarządzanie przydziałami.
 4. Jeśli chcesz, aby wszyscy nowi użytkownicy mieli nieograniczony dostęp do miejsca na dysku, kliknij pole wyboru Nie ograniczaj miejsca na dysku.

  Jeśli chcesz, aby wszyscy nowi użytkownicy mieli dostęp do ograniczonej ilości miejsca na dysku, kliknij pole wyboru Ogranicz miejsce na dysku do, a następnie wpisz ilość miejsca na dysku (w megabajtach [MB] lub kilobajtach [KB]). Jeśli chcesz, aby w chwili zbliżania się użytkownika do limitu przydziału wyświetlany był komunikat ostrzegawczy, kliknij pole wyboru Ustaw poziom ostrzeżeń na, a następnie wpisz ilość miejsca na dysku (w MB lub KB), które może być używane bez wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego.
 5. Jeśli chcesz ustawić niestandardowy przydział dysku dla użytkownika, kliknij przycisk Wpisy przydziałów.
 6. W menu Przydział kliknij polecenie Nowy wpis przydziału.
 7. W polu Domena\Nazwa wpisz ciąg „<domena>\<nazwa_użytkownika>” (bez znaków cudzysłowu) gdzie <domena> to domena systemu Windows, w której znajduje się konto użytkownika, a <nazwa_użytkownika> to użytkownik, dla którego jest ustawiany przydział dysku.
 8. Jeśli chcesz, aby użytkownik miał nieograniczony dostęp do miejsca na dysku, kliknij pole wyboru Nie ograniczaj miejsca na dysku.

  Jeśli chcesz, aby użytkownik miał dostęp do ograniczonej ilości miejsca na dysku, kliknij pole wyboru Ogranicz miejsce na dysku do, a następnie wpisz ilość miejsca na dysku (w MB lub KB). Jeśli chcesz, aby w chwili zbliżania się użytkownika do limitu przydziału wyświetlany był komunikat ostrzegawczy, kliknij pole wyboru Ustaw poziom ostrzeżeń na, a następnie wpisz ilość miejsca na dysku (w MB lub KB), które może być używane bez wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego.
 9. Kliknij przycisk OK.
 10. W menu Przydział kliknij polecenie Zamknij.
 11. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK w odpowiedzi na monit o włączenie przydziałów dysku.

Dodatkowe opcje dotyczące przydziałów dysku

 • Odmów miejsca na dysku użytkownikom przekraczającym limit przydziału — Użytkownicy, którzy przekroczą limit przydziału, otrzymają od systemu Windows komunikat o błędzie „za mało miejsca na dysku” i nie będą mogli zapisywać dodatkowych danych na woluminie bez uprzedniego usunięcia lub przeniesienia istniejących plików.

  Każdy z programów ma własny sposób obsługi tego warunku. Program otrzymuje informacje o zapełnionym woluminie. Wyczyszczenie tego pola wyboru umożliwia przekroczenie przydziału dysku przez użytkownika.

  Włączenie przydziałów bez ograniczenia miejsca na dysku jest użyteczne, gdy nie planuje się ograniczania miejsca na woluminie, a chce się tylko śledzić wykorzystanie miejsca na dysku przez użytkowników. Możliwe jest również zdefiniowanie rejestrowania zdarzeń przekroczenia poziomu przydziału lub poziomu ostrzegawczego.
 • Ogranicz miejsce na dysku do — Wprowadź ilość miejsca na dysku przeznaczoną dla nowych użytkowników oraz ilość miejsca na dysku, przy osiągnięciu której w dzienniku systemowym zostanie zapisane zdarzenie.

  Zdarzenia mogą być wyświetlane przez administratorów w Podglądzie zdarzeń. Można używać wartości dziesiętnych (na przykład 20,5). Należy również wybrać odpowiednie jednostki na liście rozwijanej (na przykład KB, MB, GB itp.) dotyczące miejsca na dysku i ostrzeżeń.
 • Rejestruj zdarzenie, kiedy użytkownik przekracza swój limit przydziału — W przypadku włączenia przydziałów w dzienniku systemowym na komputerze lokalnym zapisywane jest zdarzenie, kiedy użytkownik przekroczy swój limit przydziału. Zdarzenia mogą być wyświetlane przez administratorów w Podglądzie zdarzeń i filtrowane według typów zdarzeń.
 • Rejestruj zdarzenie, kiedy użytkownik przekracza swój poziom ostrzeżeń — Jeśli przydziały są włączone, w dzienniku systemowym na komputerze lokalnym zapisywane jest zdarzenie, kiedy użytkownik przekroczy swój poziom ostrzeżeń. Zdarzenia mogą być wyświetlane przez administratorów w Podglądzie zdarzeń i filtrowane według typów zdarzeń dyskowych.

  Po włączeniu przydziałów dysku na woluminie każdy użytkownik, który nie przekroczył limitu przydziału i posiada prawa zapisu na woluminie, może przechowywać na nim dane. Przy pierwszym zapisie danych na woluminie z włączonym limitem przydziału system przydziału przypisze automatycznie domyślne wartości limitu miejsca na dysku oraz poziomu ostrzeżeń. Limity przydziału nie dotyczą konta administratora.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 183322 — ostatni przegląd: 12/05/2015 08:31:13 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbenv KB183322
Opinia