Komunikat o błędzie: Za mało pamięci do zainicjalizowania systemu Windows

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL184447
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Jeżeli w komputerze zainstalowano 1 gigabajt (GB) lub więcej pamięci RAM (Random Access Memory), system Windows może nie zostać uruchomiony. Również podczas próby uruchomienia komputera może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Za mało pamięci do zainicjalizowania systemu Windows.

Zamknij jeden lub kilka programów rezydentnych lub usuń niepotrzebne narzędzia z plików CONFIG.SYS oraz AUTOEXEC.BAT i uruchom ponownie komputer.

Takie zachowanie może wystąpić również podczas instalacji systemu Windows lub podczas próby pierwszego uruchomienia systemu Windows.
Rozwiązanie
Aby obejść ten problem, dodaj następujący wiersz do sekcji [386enh] pliku System.ini:
  MaxPhysPage=30000

Ograniczy to do 768 MB ilość fizycznej pamięci RAM, do której system Windows może mieć dostęp.W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Użyj dowolnego edytora tekstów (takiego jak Notatnik) do edycji pliku System.ini.
 2. Dodaj następujący wiersz w sekcji [386Enh] pliku
     MaxPhysPage=30000 
 3. Zapisz plik, a następnie ponownie uruchom komputer.


Jeżeli ten problem występuje podczas instalacji systemu Windows, wykonaj następujące kroki, aby rozwiązać problem:
 1. Uruchom ponownie komputer. Po pojawieniu się w systemie Windows 95 komunikatu „Uruchamianie systemu Windows 95” naciśnij klawisz F8, a następnie wybierz polecenie Tylko wiersz polecenia z menu Autostart.

  Dla systemu Windows 98 uruchom ponownie komputer, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, aż pojawi się menu Uruchamianie, a następnie wybierz polecenie Tylko wiersz polecenia.
 2. Zmień na folder, w którym próbujesz zainstalować system Windows.
 3. Dokonaj edycji pliku System.ini. W tym celu wpisz polecenieedit system.ini, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Dodaj następujący wiersz do sekcji [386Enh] pliku
     MaxPhysPage=30000 
 5. Zapisz plik, a następnie uruchom ponownie komputer. Instalacja systemu Windows powinna być kontynuowana.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 184447 — ostatni przegląd: 12/05/2015 08:35:33 — zmiana: 1.2

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb KB184447
Opinia