Komunikat o błędzie „Otwierana strona zawiera zarówno elementy bezpieczne jak i takie, które nie są bezpieczne”

Symptomy
Podczas łączenia się z bezpieczną witryną sieci Web (adres takiej witryny rozpoczyna się od https://) zawierającą elementy bezpieczne i niebezpieczne może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Otwierana strona zawiera zarówno elementy bezpieczne jak i takie, które nie są bezpieczne. Czy chcesz pobrać elementy, które nie są bezpieczne?
Przyczyna
Jeżeli bezpieczna strona sieci Web używa ramek i co najmniej jedna ramka nie zostanie załadowana, ponieważ ładowanie zostało anulowane przez użytkownika lub żądanie ładowania nie zostało wykonane, program Internet Explorer wygeneruje poprzedzający komunikat o błędzie.

Ten problem występuje, ponieważ program Internet Explorer określa, że pomyślnie pobrane ramki znajdują się w domenie internetowej, a wewnętrznie generowane błędne ramki znajdują się na komputerze lokalnym i dlatego konfiguruje strefę bieżącą jako mieszaną. Powoduje to wygenerowanie komunikatu o błędzie zabezpieczeń z ostrzeżeniem, że strona zawiera elementy bezpieczne i niebezpieczne.

W takim przypadku komunikat o błędzie nie wskazuje na problem z zabezpieczeniami; komunikat ten informuje tylko o tym, że nie zostały załadowane wszystkie bezpieczne elementy strony.
Stan
Zachowanie takie jest zgodne z projektem systemu. Nie można wyłączyć tego komunikatu o błędzie.
Więcej informacji
Ten komunikat o błędzie informuje o tym, że witryna sieci Web zawiera zarówno elementy bezpieczne, jak i niebezpieczne. Można pobrać elementy, które nie są bezpiecznewraz z elementami bezpiecznymi, wyświetlić tylko elementybezpieczne lub wyświetlić odpowiedni temat Pomocy. Opcje dostępne w programie Internet Explorer w wersji 3.02 i InternetExplorer w wersji 4.0 i nowszej są nieco inne.Opisy tych różnic można znaleźć w kolejnych sekcjach.

Internet Explorer 4.x lub 5

Po wyświetleniu komunikatu o błędzie można kliknąć przycisk Tak, Nie lub Więcej informacji. Jeżeli klikniesz przycisk Tak, na stronie sieci Web zostaną wyświetlone bezpieczne i niebezpieczne elementy. Jeżeli klikniesz przycisk Nie, elementy niebezpieczne nie będą wyświetlane na stronie sieci Web, a na pasku stanu pojawi się wskaźnik zabezpieczenia. Jeżeli klikniesz przycisk Więcej informacji, zostanie wyświetlony temat Pomocy Pobieranie niebezpiecznej zawartości z bezpiecznej witryny sieci Web.

Internet Explorer 3.02

Gdy pojawi się komunikat o błędzie, można kliknąć przycisk Zabezpieczenia — informacje, Tak lub Nie. Jeżeli klikniesz przycisk Zabezpieczenia — informacje, zostanie wyświetlony temat Pomocy Bezpieczeństwo w Internecie. Jeżeli klikniesz przycisk Tak, na stronie sieci Web zostaną wyświetlone elementy bezpieczne i niebezpieczne. Jeżeli klikniesz przycisk Nie, elementy niebezpieczne nie będą wyświetlane na stronie sieci Web, a na pasku stanu pojawi się wskaźnik zabezpieczenia.
95 4.00 niebezpieczne
Właściwości

Identyfikator artykułu: 184960 — ostatni przegląd: 09/25/2003 14:17:00 — zmiana: 2.1

Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 3.02

  • kberrmsg kbprb KB184960
Opinia