Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak usunąć certyfikat osobisty z programu Internet Explorer

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL185059
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru.Przed edycją rejestru utwórz kopię zapasową plików Rejestru (System.dat i User.dat). Oba pliki są plikami ukrytymi w folderze Windows.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób usunięcia certyfikatu osobistego z programu InternetExplorer.
Więcej informacji
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości" w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze" i „Edytowanie danych Rejestru" w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

Aby usunąć certyfikat osobisty z programu Internet Explorer, użyj Edytora Rejestru, aby otworzyć następujący klucz rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\SystemCertificates\My\Certificates
Ten klucz rejestru zawiera klucze, które reprezentują certyfikaty osobiste. Aby usunąć określony certyfikat osobisty, usuń odpowiedni klucz rejestru.
4.00
Właściwości

Identyfikator artykułu: 185059 — ostatni przegląd: 11/12/2003 14:26:02 — zmiana: 2.0

  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • kbenv kbhowto msient msiew95 msiew98 win98 KB185059
Opinia