Jak zmienić wygaszacz ekranu logowania w systemie Windows NT/2000/XP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL185348

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Streszczenie
Przy uruchamianiu systemu Windows NT, Windows 2000 i Windows XP wyświetlane jest okno dialogoweRozpocznij logowaniemonitujące o naciśnięcie klawiszy CTRL+ALT+DEL w celu zalogowania się. Domyślnie, jeśli nie naciśniesz żadnego klawisza w ciągu 15 minut, uruchomiony zostaje wygaszacz ekranu logowania systemu Windows (Logon.scr). W tym artykule opisano, jak zmienić ten domyślny wygaszacz ekranu logowania.
Więcej informacji
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości" w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze" i „Edytowanie danych Rejestru" w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją.

Aby zmienić wygaszacz ekranu logowania systemu Windows, użyj Edytora Rejestru i zmień wartość SCRNSAVE.EXE na ścieżkę i nazwę pliku żądanego wygaszacza ekranu w następującym kluczu Rejestru:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
Możesz również zmienić czas, jaki upływa przed uruchomieniem wygaszacza ekranu. W tym celu zmień wartość ScreenSaveTimeOut na żądany czas w sekundach. Wartością domyślną jest 900 sekund (15 minut).

UWAGA: Upewnij się, czy ścieżka do wygaszacza ekranu jest określona poprawnie. Jeśli nie jest ona poprawnie określona, zalogowanie się może nie być możliwe bez przeprowadzenia ponownego rozruchu.

UWAGA: Wygaszacz ekranu logowania systemu Windows można wyłączyć, używając Edytora Rejestru do zmiany wartości ScreenSaveActive z 1 na 0 w następującym kluczu Rejestru:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
prodnt obraz zapraszamy wygaszacz ekranu pusty inny logowanie rozruch
Właściwości

Identyfikator artykułu: 185348 — ostatni przegląd: 09/19/2003 17:47:00 — zmiana: 1.1

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbhowto kbui KB185348
Opinia