Błąd programu SUWIN w module Pidgen.dll w czasie instalacji systemu Windows 98

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL187268
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Jeżeli w tym artykule nie opisano komunikatu o błędzie, który otrzymujesz, zobacz następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby wyświetlić więcej artykułów opisujących komunikaty o błędach:
Symptomy
Podczas instalacji systemu Windows 98 po wpisaniu klucza produktu i kliknięciu przycisku OK może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Błąd aplikacji
Program SUWIN spowodował ogólny błąd ochrony w module PIDGEN.DLL pod adresem 0001:5F2C

Plik MSGSRV32 spowodował ogólny błąd ochrony w pliku PIDGEN.DLL

Takie zachowanie może pojawić się również wtedy, gdy uruchamiasz komputer z dysku startowego systemu Windows 98,a następnie próbujesz zainstalować system Windows 98 z dysku CD-ROM albo jeżeli próbujesz wyświetlić konfigurację sprzętu za pomocą narzędzia Informacje o systemie.
Przyczyna
Takie zachowanie może mieć następujące przyczyny:
  • Instalator został uruchomiony z dyskietki w wersji dla systemu Windows 98 i został wpisany nieprawidłowy klucz produktu.
  • Data komputera jest niepoprawnie ustawiona.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, użyj odpowiedniej metody:

Niepoprawny klucz produktu

Wpisz poprawny klucz produktu. Jeżeli klucz produktu został utracony,skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft, aby uzyskać poprawny klucz produktu dla systemu Windows 98.


Niepoprawna data

Zresetuj datę komputera, tak aby była poprawna. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Windows 95:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Data/Godzina.
  2. Dopasuj datę, tak aby była poprawna, a następnie kliknij przycisk OK.
Tryb MS-DOS:

W wierszu polecenia wpisz poleceniedate, naciśnij klawiszENTER, wpisz poprawną datę, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
PID ID kod identyfikacja CD klucz fautl pidgen dll
Właściwości

Identyfikator artykułu: 187268 — ostatni przegląd: 01/06/2015 03:14:32 — zmiana: 1.4

Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbgpf kbprb kbsetup win98 KB187268
Opinia