Usuwanie licencji serwera terminali z klienta RDP

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL187614
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.
Streszczenie
Każdy klient serwera terminali uzyskuje licencję przy pierwszym połączeniu z serwerem terminali. Klient łączy się używając tej licencji do czasu jej wygaśnięcia. Licencja jest przechowywana w Rejestrze klienta.

W przypadku 32-bitowych klientów RDP licencja jest przechowywana w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSLicensing.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości" w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze" i „Edytowanie danych Rejestru" w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

Aby wyczyścić pamięć podręczną licencji klienta, należy po prostu usunąć ten klucz (oraz jego podklucze). Przy następnym łączeniu z serwerem klient otrzyma inną licencję.

W przypadku 16-bitowych klientów RDP uruchom program regedit /v. Następnie usuń klucze w kluczu„\Software\Microsoft\MSLicensing”, aby wyczyścić pamięć podręczną pamięci klienta.Można również usunąć pliki BIN z folderu \Windows\System\Regdata.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 187614 — ostatni przegląd: 08/09/2001 09:10:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server

  • kbinfo KB187614
Opinia